Karantän under coronan

I enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar kan en person försättas i karantän på grund av exponering för allmänfarlig smittsam sjukdom. En karantän som fastställs av smittskyddsläkare är ett myndighetsbeslut, som grundar sig på bevis eller motiverad misstanke om att personen har utsatts för sjukdomen. Under karantänen ska man stanna hemma och inte umgås med familjemedlemmar som bor i samma hushåll. Kommunens eller stadens myndighet bekräftar karantänen.

Frivillig karantän är åter en rekommendation. Frivillig karantän rekommenderas för personer som till exempel anländer till Finland från ett land med stort antal coronafall. Vid frivillig karantän stannar personen hemma eller på sitt inkvarteringsställe och undviker närkontakt med personer utanför sitt eget hushåll alltid när det är möjligt.

Samma anvisningar för vad du får och inte får göra under karantänen gäller vid både frivillig och officiell karantän.

Läs även: THL – Karantän och isolering 

Vad får jag inte göra under karantänen?

Om du har försatts i karantän får du inte

  • gå till arbetsplatsen. Du kan jobba på distans hemifrån och komma överens om detta med din arbetsgivare.
  • gå till skolan eller annan studieplats. Skolan ger dig anvisningar för eventuella distansstudier.
  • besöka kyrkan, moskén eller motsvarande platser.
  • besöka restauranger, affärer, shoppingcenter eller andra offentliga platser.
  • besöka simhallen eller andra motsvarande motionsplatser.
  • besöka andra ställen för fritidsaktiviteter.
  • gå på teater, bio, restauranger eller barer.
  • använda kollektivtrafik såsom tåg, buss eller taxi.
  • bjuda hem gäster eller besöka andra.
  • anlita utomstående städare eller andra anställda i ditt hem. Detta gäller inte hemvård, hemsjukvård eller annan motsvarande service. Personerna som sköter denna service måste vara medvetna om din karantän innan de kommer till ditt hem.

Hur ska jag göra hemma under karantänen?

Du kan vistas i samma utrymmen som resten av din familj. Sov ensam i ett annat rum än familjen och vädra rummet genom att öppna fönstret morgon och kväll i minst 15 minuter.

Fäst särskild uppmärksamhet vid hygien. Skydda munnen och näsan väl med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i den övre delen av ärmen, inte i händerna. Lägg näsduken i en försluten plastpåse genast efter användning och lägg den i sopkärlet. Tvätta händerna med vatten och tvål. Du kan dessutom använda handdesinfektionsmedel.

Du kan städa hemmet och diska kärl normalt. Utsöndringar såsom uppkastningar eller slem torkas upp med rengöringsmedel som finns i hemmet, använd desinfektionsmedel om det är möjligt. Kläder och sänglinnen kan tvättas normalt i tvättmaskin.

Kan jag gå ut under karantänen?

Du kan vistas ute på din egen gård om du bor i ett område med egnahemshus eller gles bebyggelse, men du får inte ha direkt kontakt med personer utanför ditt eget hushåll. Om du bor i ett stadsområde eller höghus kan du vistas ute i närheten av hemmet. Håll över 2 meters avstånd till andra personer. Använd alltid hissen ensam.

Det är tillåtet att gå ut med husdjur om det inte i hushållet finns någon annan som kan göra det. Även i detta fall ska du hålla över 2 meters avstånd till andra personer.

Du kan röra dig med egen bil, men kom ihåg att du under karantänen inte får besöka platser där du kan komma i direkt kontakt med personer utanför ditt eget hushåll. Om du vill kan du till exempel köra till din semesterbostad med bil.

Om du under din karantän tvingas använda ambulans, berätta att du är i karantän när du ringer nödcentralen.

Kan jag gå till butiken under karantänen?

En person som har försatts i karantän får inte gå till butiken. Familjemedlemmar som delar hushåll med dig kan gå till butiken på normalt sätt om inte de också har försatts i karantän. En närstående eller vän som bor på annat håll kan handla i butiken åt dig och lämna inköpen utanför din dörr. Du får inte ha direkt kontakt med den som levererar inköpen.

Du kan även beställa matinköp eller matleverans via nätet. Betalning och leverans måste dock ske utan kontakt med den som levererar maten.

Om mathållningen inte kan ordnas på annat sätt, ansvarar kommunen för detta i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Arrangemangen för mathållning görs alltid upp individuellt.

Gäller karantänen alltid hela familjen?

Dina familjemedlemmar är inte i karantän om de inte själva har haft närkontakt med en person som insjuknat i covid-19-virus, dvs. utsatts för smitta. Situationen förändras om personen i karantän insjuknar.

Rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom

Dagpenning vid smittsam sjukdom kan beviljas om du har försatts i karantän eller isolering för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom och därmed är borta från ditt arbete. Även vårdnadshavare för ett barn under 16 år kan få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har förordnats att stanna hemma på grund av en smittsam sjukdom och du därför inte kan arbeta. Mer om dagpenning vid smittsam sjukdom och hur du ansöker om de på FPA:s webbplats .

Om du har utsatts för coronavirus eller misstänker coronavirussmitta hos dig själv eller en familjemedlem, läs de separata anvisningarna.

Under karantänen kan du kontakta läkare även via Mehiläinens Digiklinik.