Mehiläinen drive-in-testningsstationer (nässvalgprov)

Gör så här när du kommer till drive-in-testningsstationen:

  • Om du får en läkarremiss till ett coronavirustest och kommer till drive-in-testningsstationen med bil, ska du stanna kvar i bilen hela tiden. Kom ihåg säkerhetsavståndet och följ eventuella övriga anvisningar som du får på testningsstationen.
  • Alla som ska testas anmäler sig per telefon före testet. När du kommer till testningsstationen ringer du numret som anges på platsen. En del av våra testningsstationen använder även nätanmälan. Mer information och anvisningar för hur du anmäler dig på nätet får du på plats. Testerna utförs enligt anmälningsordningen. Observera att bilkön inte nödvändigtvis följer anmälningsordningen.
  • Du behöver alltså inte alls lämna bilen under provtagningen.
  • Observera att det ibland kan förekomma köer på våra testningsstationer och att du kanske måste vänta på din tur att bli testad. Reservera gott om tid för provtagningen. Förbered dig på köbildning och ta gärna med dryck och något litet att äta. På området finns inga WC-utrymmen för kunderna.
  • På vissa testningsstationer måste du boka tid för testet, så kontrollera anvisningarna i informationen om verksamhetsstället.

Kontrollera drive-in-testningsstationernas öppettider på verksamhetsenhetens webbplats:

Obs! Alla verksamhetenhetens webbplatser är inte på svenska, d.v.s. några info är bara på finska.

Verksamhetsställen där testerna utförs med tidsbokning på verksamhetsstället:

Om det är för långt till din närmaste drive-in-testningsstation ber vi dig kontakta vår kundtjänst på 010 414 1848. I kundtjänsten kan vi kontrollera din närmaste enhet där provtagningen kan utföras.

Låt andra uträtta sina ärenden i lugn och ro

Fotografera inte andra patienter eller Mehiläinens personal utan deras tillstånd. Publicera inte heller någonting i sociala medier där andra kunder kan identifieras. På så sätt respekterar vi allas integritet.