Mehiläinen testningsstationer för corona

Gör så här när du kommer till testningsstationen:

  • Om du får en läkarremiss till ett coronavirustest och kommer till drive-in-testningsstationen med bil, ska du stanna kvar i bilen hela tiden. Du kan också komma till fots eller med cykel. Kom ihåg säkerhetsavståndet och följ eventuella övriga anvisningar som du får på testningsstationen.
  • Alla som ska testas anmäler sig per telefon före testet. När du kommer till testningsstationen ringer du numret som anges på platsen. En del av våra testningsstationen använder även nätanmälan. Mer information och anvisningar för hur du anmäler dig på nätet får du på plats. Testerna utförs enligt anmälningsordningen. Observera att bilkön inte nödvändigtvis följer anmälningsordningen.
  • Du behöver alltså inte alls lämna bilen under provtagningen.
  • På vissa testningsstationer måste du boka tid för testet, så kontrollera anvisningarna i informationen om verksamhetsstället.

Testningsstationer för corona på Mehiläinen

Se alla Mehiläinens testningsstationer för corona och deras öppettider här. Nedan visas också stationerna områdesvis.

Södra Finland

Nyland
Päijänne-Tavastland
  • Mehiläinen Lahti: Tidsbokning till laboratoriet på kliniken för luftvägsinfektioner.
Egentliga Tavastland
Kymmenedalen
Södra Karelen

Östra Finland

Norra Savolax
Norra Karelen
Södra Savolax

Sydvästra Finland

Satakunta
Egentliga Finland

Västra och Inre Finland

Södra Österbotten
Mellersta Österbotten
Mellersta Finland
Birkaland
Österbotten

Norra Finland

Norra Österbotten
Kajanaland

Lappland

Testningsstationer för corona utan remiss

Till en del av drive-in-testningsstationerna kan du också söka dig utan remiss. Då görs en bedömning av behovet av undersökning och du får en remiss på plats. Drive-in-testningsstationer för corona, dit du kan ta dig utan remiss:

Om det är för långt till din närmaste drive-in-testningsstation ber vi dig kontakta vår kundtjänst på 010 414 1848 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min). I kundtjänsten kan vi kontrollera din närmaste enhet där provtagningen kan utföras.

Låt andra uträtta sina ärenden i lugn och ro

Fotografera inte andra patienter eller Mehiläinens personal utan deras tillstånd. Publicera inte heller någonting i sociala medier där andra kunder kan identifieras. På så sätt respekterar vi allas integritet.