Digikliniken tar läkaren till dig
Öppet 24/7
Vård snabbt utan tidsbokning
41 € (49 utan FPA-avdraget)
Pröva här
Download from App StoreGet it on Google Play

Digikliniken tar läkaren på distans till dig

Digikliniken erbjuder hjälp vid många symtom

På läkarens distansmottagning behandlas symtom och sjukdomar som inte kräver fysisk undersökning.

LOGGA IN

Förkylningssymtom Feber, snuva, nästäppa, hosta
Ögonsymptom Ögoninflammation, ögonlocksinflammation
Magsymtom Diarré, kräksjuka
Urinvägsinfektion hos kvinnor Tätare behov av att urinera, sveda eller smärta vid urinering
Tand- och munhälsoärenden Plötsliga, oväntade och onormala problem med tänderna, tandköttet eller munnen
Sexualhälsa Preventivmedel, erektionsstörningar, könssjukdomar
Allergisymtom Allergisk snuva, symtom på pollenallergi
Hudproblem Eksem, acne, hudinfektioner, nagelsymtom
Insektsbett Fästingbett, hudsymtom
Förnyelse av recept Förnyelse av recept på Mehiläinen, fortsatt läkemedelsbehandling
Bekymrad över min mentala hälsa Mental hälsa chattkanal som hålls av en företagshälsovårdare som har fått skolning inom psykiska hälsan
Stöd i livsstilsförändringar Företagshälsovårdaren hjälper dig med hälsa, välbefinnande och coachningsprogram.

SKÖT DINA ÄRENDEN SMIDIGARE

Ladda ner den avgiftsfria appen MinMehiläinen

Med smarttelefon kan du använda Digikliniken via MinMehiläinen-appen.
Att skicka bilder under en diskussion på Digikliniken lyckas bäst med smarttelefon

Download from App StoreGet it on Google Play

Så här använder du Digikliniken i MinMehiläinen

ÖPPNA DIGIKLINIKEN

Välj den kanal som passar dina behov och person som sköter ärendet.

STARTA DISKUSSIONEN

Du kan fritt beskriva dina symtom eller besvara frågorna i symtomkartläggningen.

SVAR PÅ NÅGRA MINUTER

Läkaren ställer tilläggsfrågor till dig.
Vårdanvisningarna sparas i diskussionen. Vid behov får du ett recept eller en remiss till undersökningar.

Vad kostar ett besök på Digikliniken?

Distansmottagningen är billigare än ett personligt läkarbesök och sparar tid! Du betalar för besöket endast om ditt ärende kan skötas på distans.

LOGGA IN

Besök hos företagshälsovården avgiftsfritt Läkarjour varje dag åtminstone kl. 06-24. Fakturan skickas till arbetsgivaren.
Allmänläkare 36 €/besök (44 € utan FPA-avdraget) Jour varje dag kl. 6–24. I avgiften ingår hela diskussionen samt eventuella e-recept.
Sjuksköterska 19,90 €/besök Bedömning av vårdbehovet nattetid kl. 24–6.
Engångsbesök på den Digital rådgivningsbyrån 19,90 € Lättnad i barnfamiljsvardagen – barnmorskor och sjukskötare tillgängliga 24/7. Finns även som Hälsomedlemskap 9,90 €/mån.
Förnyelse av recept 30,10 €/person Avgiften täcker 1–2 läkemedel. Kunder hos företagshälsovården får fakturan direkt till arbetsgivaren.
Digikliniken för munhälsa 44 €/debatt Munhygienistens jour varje dag kl. 8–20. Om du efter samtalet hänvisas till tandläkarens mottagning vid Mehiläinen, gottgör vi samtalets pris i samband med besöket.
Bekymrad över min mentala hälsa 19,90 €/debatt Företagshälsovårdare (som har fått skolning inom psykiska hälsan) chattkanal kl. 8-20. Kunder hos företagshälsovården får frakturan direkt till arbetsgivaren.
Stöd i livsstilsförändringar 19,90 €/samtal Coachens (företagshälsovårdare) diskussionsstöd på vardagar kl. 7–19. Kunder hos företagshälsovården får fakturan direkt till arbetsgivaren.
Inga tilläggsavgifter Ingen separat poliklinik- eller Kanta-avgift. Samma pris även på veckoslut och helgdagar.

Du betalar inget för besöket på Digikliniken om läkaren hänvisar dig till den traditionella mottagningen. Vi förbehåller oss ändå rätten att fakturera för besöket ifall läkaren behöver fördjupa sig i ärendet eller ger vårdanvisningar för lindring av symtomen, men den fortsatta vården kräver större fördjupning av läkaren.

Så här förnyar du recept som skrivits ut på Mehiläinen via Digikliniken

VÄLJ RECEPT SOM SKA FÖRNYAS

Du kan välja att förnya ett eller flera recept samtidigt.

ANGE ORSAK TILL FÖRNYANDE AV RECEPTET

Berätta om dina symtom för läkaren dvs. motivera fden fortsatta läkemedelsbehandlingen och godkänn betalningen.

DITT RECEPT FÖRNYAS INOM 24 H

Ditt recept förmedlas elektroniskt till apoteket. Du ser uppgifterna om det förnyade receptet i MinMehiläinen.

Digiklinikens läkare är erfarna proffs på distans­­­mottagning

På Digikliniken sköter du ärenden utan tidsbokning. En ledig Digiklinik-läkare med jour svarar på ditt meddelande. Läkaren ställer tilläggsfrågor till dig, ger vårdanvisningar, skriver ut elektroniska recept, remiss till fortsatta undersökningar eller en kort sjukledighet.

Vill du till läkaren utan att köa?

Videon är på finska.

Våra kunder rekommenderar distansläkarens mottagning

Vi ber våra kunder om respons efter besöket. På basis av responsen beräknas det internationellt använda rekommendationsindexet (NPS). Ju högre siffra, desto nöjdare kunder. Mätningen baseras på över 1 000 bedömningar som fåtts under de senaste 7 dagarna.

Frågor och svar

Du kan enkelt sköta ärenden på Digikliniken. Nedan finner du praktiska tips för distansmottagningen.

När är Digikliniken öppen?

Digikliniken är alltid öppen, dygnet runt, också på veckoslut och helgdagar. Våra distansläkare har jour på Digikliniken varje dag åtminstone kl. 6–24 och sjuksköterskorna bedömer vårdbehovet nattetid kl. 24–6.

Behöver jag boka tid hos distansläkaren?

På Digikliniken sköter du smidigt ärenden utan tidsbokning. Våra distansläkare har jour på Digikliniken varje dag kl. 6–24. Den första lediga läkaren tar emot dig. Vi besvarar alltid ditt meddelande inom en timme – i genomsnitt redan inom 15 minuter.

Hur kan läkaren göra en diagnos utan att se mig?

Läkaren ställer tilläggsfrågor till dig och försöker skapa sig en helhetsbild av ditt hälsotillstånd. Vid behov ber läkaren dig skicka bilder som stöd för diagnosen och vårdanvisningarna. I varje enskilt fall bedömer läkaren om det finns behov av en fysisk undersökning och hänvisar vid behov patienten till den traditionella mottagningen. Vi fakturerar inte för besöket på Digikliniken om vi inte kan ge vårdanvisningar på distans.

Jag är inte säker på om mitt problem kan skötas på distans. Lönar det sig för mig att starta en diskussion på Digikliniken?

Kontakta oss och fråga! Läkaren hänvisar dig till den traditionella mottagningen om hen inte kan ge vårdanvisningar utifrån diskussionen. I det fallet fakturerar vi inte för besöket på Digikliniken.

Sköter ni också barnpatienter på Digikliniken?

Ja! Digikliniken är ett bra sätt att sköta sjukdomar hos barn och man behöver inte ta det sjuka barnet till läkaren. På distansmottagningen behandlas sjukdomar hos barn som inte kräver fysisk undersökning. Sådana är till exempel förkylningssymtom, ögoninflammation, eksem och insektsbett.

När du startar en diskussion med läkaren ska du välja barnets namn i menyn. Om namnet inte syns i menyn, trycker du lägg till familjemedlem och anger ditt barns personbeteckning. Om ditt barn är under 12år kan du genast starta diskussionen. För barn i åldern 12–17 behöver du fylla i en blankett om samtycke tillsammans med barnet på Mehiläinens verksamhetsställe innan du kan göra en familjekoppling (och sköta ärenden för barnet på Digikliniken). Under besöket kontrolleras både förälderns och barnets identitet och båda undertecknar blanketten om samtycke. Samtycket gäller tills barnet fyller 18 år. Identifieringsbesöket på Mehiläinens verksamhetsställe är ett lagstadgat krav för barn mellan 12 och 15 år. Nyfödda barn kan inte heller kopplas till familjeprofilen. Vanligtvis kan kopplingen göras först 1–3 månader efter barnets födelse.

Jag startade en diskussion men stängde diskussionsfönstret. Hur kommer jag tillbaka till diskussionen?

I MinMehiläinen-appen kommer du tillbaka till diskussionen genom att öppna Digikliniken och välja Diskussioner och meddelanden i den övre menyn. Pågående diskussioner visas direkt på Digiklinikens startsida.

Är det säkert att använda Digikliniken?

Det är säkert att använda Digikliniken. För inloggning i MinMehiläinen används stark identifiering dvs. till exempel nätbankskoder. Alla Digiklinikens läkare och sjuksköterskor har beviljats rätt att utöva sitt yrke av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Läkare använder alltid ett personligt certfikatkort för att identifiera sig i patientdata- och operativsystemet.

MinMehiläinen-appen lagrar inga uppgifter i din enhet, utan visar uppgifterna direkt ur Mehiläinens patientdatabas med en personlig kundkod.

Hör besök på Digikliniken till företagshälsovård?

Digikliniken hör till de flesta avtal om företagshälsovård. Du kan enkelt kontrollera din egen situation genom att logga in på Digikliniken. Välj tjänsten Företagshälsovård och distansbesöket debiteras direkt hos arbetsgivaren. Välkommen till mottagningen!

Kan distansläkaren ordinera sjukledighet?

Distansläkaren kan ordinera korta sjukledigheter. Kontrollera ändå om din arbetsgivare godkänner sjukledighet som ordinerats på Digikliniken. På vissa arbetsplatser räcker det med att den anställda själv meddelar chefen om en kort sjukledighet.

Sjukintyget syns på hemvyns Händelser i anslutning till det besök efter vilket sjukledighet ordinerats. Dessutom visas intyget längst ner i vyn Företagshälsovård. I vyn Företagshälsovård visas också annan nyttig information i anslutning till ditt avtal om företagshälsovård. Intyget kan skrivas ut, sparas eller vidarebefordras elektroniskt genom att klicka på pdf-länken för A-intyg under rubriken Sjukfrånvaro.

Vilka receptbelagda läkemedel kan jag förnya på Digikliniken utan besök på läkarens mottagning?

Det måste alltid finnas en vårdrelaterad orsak till förnyelse av recept. Beskriv för vilken sjukdom läkemedlet ursprungligen ordinerats och ditt nuvarande hälsotillstånd. ”Medicinen är slut” ger inte läkaren tillräckligt med information för att förnya receptet – läkaren ber dig då om tilläggsuppgifter genom att starta en diskussion i Digikliniken och för förnyelse av receptet debiteras Digiklinikens besöksavgift 41 € (49 € utan FPA-avdraget).

Om läkaren av någon orsak inte kan förnya receptet på distans, hänvisas du till den traditionella mottagningen eller din egen vårdande läkare. I detta fall debiterar vi inget för ditt besök i Digikliniken.

På distansmottagningen ordineras eller förnyas i regel inga läkemedel som påverkar centrala nervsystemet och inga andra läkemedel som kan missbrukas. På Digikliniken ordineras inte heller omtvistade läkemedel, som till exempel liothyronin.

Kan jag på Digikliniken förnya recept som inte syns i MinMehiläinen?

I receptens förnyelsetjänst kan du endast förnya giltiga recept som syns i MinMehiläinen. Om du har något annat recept som behöver förnyas, ska du starta en diskussion i tjänsten Företagshälsovård eller Allmänläkare. Läkaren bedömer utifrån diskussionen behovet av att förnya receptet. Om du själv betalar för ditt besök, kostar tjänsten 41 € (49 € utan FPA-avdraget).

Vad kostar det att sköta ärenden på Digikliniken?

Allmänläkarens distansmottagning kostar 41 € (49 € utan FPA-avdraget) och sjuksköterskans bedömning av vårdbehovet nattetid kostar 29,90 €. I avgiften ingår hela diskussionen samt eventuella e-recept. För kunder hos företagshälsovården skickas fakturan direkt till arbetsgivaren, besöket är alltså avgiftsfritt för dig.

Förnyelse av recept på Digikliniken kostar 32,50 €. Avgiften täcker 1–2 läkemedel. För kunder hos företagshälsovården skickas fakturan direkt till arbetsgivaren, förnyelsen är alltså avgiftsfri för dig. Recept förnyas inom ett dygn och förmedlas som e-recept.

Får jag ersättning från FPA för Digiklinikens avgift?

Läkarbesök på Digikliniken ersätts av FPA. Ett besök på distansläkarens mottagning är också förmånligare än ett traditionellt läkarbesök.

Hur betalar jag för besöket? Hur får jag ett kvitto på besöket?

För kunder hos företagshälsovården skickas fakturan direkt till arbetsgivaren, besöket är alltså avgiftsfritt för dig. När du betalar besöket själv, ombeds du lämna dina betalkortsuppgifter i samband med det första besöket. I fortsättningen kan du starta diskussionerna genast och debiteringen görs på det kort som finns på fliken Egna uppgifter. Du får ett kvitto till din e-postadress efter debiteringen. Du kan kontrollera din e-postadress på fliken Egna uppgifter i MinMehiläinen. Om e-postfältet är tomt fyller du i uppgiften och får kvittot till den adress du angett. Kontakta vår kundtjänst om e-postadressen i MinMehiläinen inte längre är i bruk och kvittot har skickats till den gamla adressen.

Jag har många olika besvär. Kan jag sköta alla under ett besök?

På Digikliniken behandlas många besvär. Om besvären tydligt beror på olika sjukdomar (till exempel ögonsymtom och ryggont) kan läkaren debitera för flera besök.

Täcker min försäkring besök hos distansläkare?

De flesta sjukkostnadsförsäkringarna täcker också besök hos distansläkare. Detaljerade uppgifter hittar du i ditt eget försäkringsavtal. Fyll i uppgifterna om försäkringsbolag i under Egna uppgifter i MinMehiläinen innan du inleder besöket på Digikliniken. (MinMehiläinen> Jag > Egna uppgifter > Försäkringsbolag). Om du har en sjukkostnadsförsäkring hos If betalar du endast en eventuell självrisk för läkarbesöket på Digikliniken och Mehiläinen ansöker om ersättning direkt från försäkringsbolaget för din räkning (kom ihåg att ange If som ditt försäkringsbolah i Egna uppgifter innan du inleder besöket). Om du är kund hos LokalTapiola väljer du HälsoHjälpen i Digiklinikens tjänster. Om du har en försäkring i ett annat bolag, kan du ansöka om ersättning från ditt eget försäkringsbolag efter besöket på Digikliniken. Kvittot på besöket på Digikliniken skickas till den e-postadress som du uppgett i Egna uppgifter.

Läs mer:
Digikliniken för tand- och munhälsa

Undrar du fortfarande över något?
Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig gärna att använda Digikliniken.