Kvalitet, säkerhet och effektivitet

Mehiläinen är en föregångare inom högkvalitativ vård och omsorg.

På Mehiläinen är kontinuerlig utveckling av kvaliteten och engagemang i kvalitetsarbete i kärnan av verksamheten. Kvalitet, säkerhet och effektivitet utgör grunden för Mehiläinens uppgift, gemensamma vision och värderingar:

  • Kunskap och färdighet
  • Hänsynstagande och ansvarstagande
  • Partnerskap och företagsamhet
  • Tillväxt och utveckling

På Mehiläinen innebär kvalitet att våra tjänster uppfyller och motsvarar behoven och förväntningarna hos våra kunder, patienter, klienter och intressenter i rätt tid och bygger på bästa tillgängliga information eller bevis. Kärnan i vår kvalitet är löftet att våra kunder och deras närstående kan lita på att vår vård och omsorg är individuell, smidig, trygg och effektiv.

Vi leder genom information, strävar dagligen efter att bli bättre och är en pionjär inom digital hälso- och sjukvård.

Kvalitetsmål

  • att uppfylla kundernas förväntningar, behov och krav
  • att öka arbetstillfredsställelsen och säkerheten i arbetet
  • att skapa ett gemensamt sätt att arbeta
  • att agera på ett miljövänligt sätt
  • att arbeta kostnadseffektivt och förbättra konkurrenskraften

Kvalitetspolitik

Mehiläinens kvalitetspolitik bidrar till att säkerställa förverkligandet av våra gemensamma sätt att agera och uppfyllandet av olika krav och mål som rör vår verksamhet.

Egenkontroll

Genom egenkontroll övervakar, uppföljer och bedömer vi kvaliteten, lagligheten och säkerheten i vår verksamhet. Egenkontroll är både kund- och patientsäkerhetsarbete, kvalitetsarbete och god kundservice.

Läs mer

Kvalitetsmätare

Syftet med kvalitetsmätarna är att öka genomskådligheten och förbättra bedömningen av effekterna. Mätarna är offentliga och synliga för alla.

Läs mer

Kunskap och färdighet

Mehiläinen satsar stort på personalens specialisering och utbildning samt på vetenskaplig forskning.

Läs mer

Certifikat

Vi på Mehiläinen har valt kvalitetsledningssystemet ISO9001 som system för systematisk kvalitet och dess utveckling. I miljösystemet följer vi kraven i miljöstandard ISO14001 och energieffektivitetsstandard ETJ+.

Mehiläinen har beviljats certifikat i enlighet med dessa standarder.

Introduktion och utbildning

Introduktion till kvalitets- och verksamhetssystemet är en del av introduktionsprogrammet för alla yrkesgrupper på olika nivåer i organisationen.

Enkäter och respons

Respons och enkäter ger oss viktig information för att utveckla kvaliteten, särskilt ur kundernas och personalens perspektiv.

Läs mer

Mehiläinen-koncernens kvalitetsteam

Kvalitetsteamet ansvarar för den övergripande utvecklingen av kvalitetsledning och patientsäkerhet, anvisningarna och uppföljningen.

Kvalitetsteamet ansvarar för att utveckla kvalitetshanteringsverktyg, revisioner, offentliga kvalitetsmätare och kundresponssystem samt investera i dataskydd och kompetens hos kvalitetskontaktpersoner.

Kaisla Lahdensuo
Medicinsk chef
kaisla.lahdensuo@mehilainen.fi
Maiju Welling
Kvalitetsöverläkare
maiju.welling@mehilainen.fi
Petri Leiponen
Administrativ överläkare
petri.leiponen@mehilainen.fi
Hanna-Kaisa Viertola
Kvalitetschef
hanna-kaisa.viertola@mehilainen.fi
Pilvi Kortepohja
Kvalitetschef
pilvi.kortepohja@mehilainen.fi