Röntgentjänster

Magnet

Mehiläinen erbjuder magnetundersökningar för företagshälsovårdskunder och privatkunder i alla åldrar. Vid magnetundersökningen får man skarpa bilder av det undersökta området med hjälp av ett starkt magnetfält och radiovågsimpulser. Undersökningen är ofarlig och smärtfri för patienten och den utförs utan strålning. Undersökningen tar cirka 45 minuter. Patienten ska hålla sig stilla under undersökningen så att bilderna blir av god kvalitet.

Vid magnetundersökningen ligger patienten stilla på rygg i undersökningsapparaten. Under undersökningen hörs det starkt ljud från apparaten. För att skydda hörseln får patienten hörlurar. I hörlurarna kan man också lyssna på musik. Av kroppsdelen som undersöks tas bilder i två eller tre riktningar vinkelrätt mot varandra. Vid de flesta magnetundersökningarna användes lokalspolar i undersökningsområdet för att få så bra bilder som möjligt. I magnetbilderna skiljer den sjuka och friska vävnaden sig väl från varandra.

Vid magnetundersökningen kan man undersöka huvudet, ryggraden, lederna och extremiteterna, halsen, bröstkorgen, brösten, buken och bäckenet. Dessutom kan blodkärlen undersökas antingen med kontrastmedel eller utan. I vissa undersökningar används kontrastmedel som injiceras antingen i ett blodkärl eller i en led för närmare utredning av eventuella förändringar i undersökningsområdet.

Mammografi

Mehiläinen erbjuder mammografiundersökningar och ultraljudsundersökningar av brösten med läkarremiss. Vid Mehiläinen görs vanligen s.k. omfattande mammografi, som innefattar även en ultraljudsundersökning av brösten.

Mammografi är en traditionell röntgenundersökning, som används för att undersöka bröstkörtelsjukdomar. I mammografin ingår oftast en ultraljudsundersökning av brösten. Dessa olika undersökningsmetoder kompletterar varandra. Somliga förändringar upptäcks oftare i mammografi och andra i ultraljudsundersökning.

Vid röntgenundersökningen tar röntgenskötaren vanligtvis mammografibilderna i två olika riktningar. Ibland görs röntgenundersökningen i tre riktningar och vid behov kan man ta tilläggsbilder för att ytterligare kunna bedöma små förändringar. I undersökningen pressas det undersökta bröstet ihop jämnt mellan en plastskiva och en röntgenkassett. Detta gör att bildkvaliteten blir bättre och stråldosen hålls så låg som möjligt.

Mammografin och ultraljudsundersökningen av brösten tar vanligen högst en halv timme. Utgående från anamnes och klinisk frågeställning på röntgenremissen samt undersökningsfynden och jämförelse med eventuella gamla bilder ger specialläkaren i radiologi ett skriftligt utlåtande om undersökningen.

Röntgen

Mehiläinen erbjuder röntgenundersökningar med läkarremiss för företagshälsovårdskunder och privatkunder och i alla åldrar.

Röntgenundersökning är en traditionell avbildningsmetod som använder röntgenstrålning. Denna metod används för att undersöka rörelseorganen, andningsorganen, hjärtat och cirkulationsorganen. I dag används röntgenundersökning mer sällan vid undersökning av bukområdet och urinvägar.

Vid röntgenundersökningen tar röntgenskötaren traditionella röntgenbilder av kroppsdelen som skall undersökas, vanligen i två olika riktningar. Av ryggraden och vissa leder kan det dessutom tas tilläggsbilder. Avbildningen begränsas noggrant till det undersökta området. Det är viktigt att vara absolut stilla under undersökningen. Undersökningen tar vanligen några minuter.

Vanliga orsaker till röntgenundersökning är luftvägsinflammationer, såsom misstanke om bihåleinflammation och lunginflammation, bedömning av graden av hjärtinsufficiens samt degenerativa eller inflammatoriska förändringar i skelettet, lederna och ryggraden och tillstånd efter skador.

Utgående från anamnes och klinisk frågeställning på röntgenremissen samt undersökningsfynden och jämförelse med eventuella gamla bilder ger specialläkaren i

radiologi ett skriftligt utlåtande om undersökningen.

Datortomografi

Datortomografi (DT, CT) är en röntgenundersökning som ger tvärsnittsbilder av kroppen. Undersökningen är snabb och smärtfri. Under undersökningen ligger patienten på ett undersökningsbord som förflyttas genom en cirkelformad röntgenapparat. DT-undersökningen lämpar sig bra också för klaustrofobiska patienter.

Ultraljud

Mehiläinen erbjuder ultraljudsundersökningar med läkarremiss med läkarremiss för företagshälsovårdskunder och privatkunder och i alla åldrar. Ultraljudsundersökning är en vedertagen avbildningsmetod. Vid undersökningen används högfrekventa ljudvågor i ultraljudsområdet på samma sätt som i ett ekolod för att skapa en bild. Ultraljud kan användas för att undersöka många slags sjukdomar och skador i rörelseorganen samt hjärtsjukdomar och sjukdomar i cirkulationsorganen. Ultraljud används också för att undersöka fasta organ i bukområdet och likaså urinvägar. Med ultraljud kan man också undersöka många ytliga vävnader.

Ultraljudsundersökningen utgörs av en röntgenläkare på röntgenavdelningen. En kardiolog utför ultraljudsundersökningar av hjärtat. Urologerna och gynekologerna gör också ultraljudsundersökningar för patienter inom sina specialområden.

Vanliga orsaker till ultraljudsundersökning är bland annat misstanke om gallsten, olika njursjukdomar, skador och sjukdomar i ledbanden och musklerna samt knölar i brösten och halsområdet. I samband med undersökningen kan man vid behov ta cell- eller vävnadsprov.

Utgående från anamnes och klinisk frågeställning på röntgenremissen samt undersökningsfynden och jämförelse med eventuella gamla bilder ger specialläkaren i radiologi ett skriftligt utlåtande om undersökningen.

Specialister och verksamhetsställen

Ilmari Anttinen
Radiologian erikoislääkäri
Anne Aulaskari
LL,Radiologian erikoislääkäri
Mikko Hiltunen
LT, dosentti, radiologian erikoislääkäri
Kirsi Ouzir
Radiologian erikoislääkäri
9.8