Sjukhus och operationer

På Mehiläinens sjukhus får du snabbt vård utan att köa, med hänsyn till din egen situation och dina önskemål. Våra operationssalar är öppna på vardagarna. Förutom dagkirurgiska operationer utförs på våra sjukhus även mer krävande operationer som kräver längre sjukhusvistelse. Mehiläinens samtliga sjukhus erbjuder möjlighet att övernatta efter operationen.

Operation på Mehiläinens sjukhus

Om du behöver operationsvård, kontakta närmaste Mehiläinen-sjukhus eller boka tid hos någon av Mehiläinens läkare via tidsbokningen. Du kan söka operationsvård via en av Mehiläinens specialistläkarmottagningar eller komma direkt med läkarremiss, om du redan har en sådan.

Vår personal vägleder och hjälper dig med förberedelser och andra arrangemang inför din operation. Våra specialistläkare ger också detaljerad information om ingreppet eller operationen. Vi vägleder och hjälper också när det gäller försäkringsersättningar.

Vårdens kvalitet på Mehiläinens sjukhus

Högklassig operationsverksamhet innebär först och främst att alla åtgärder genomförs på ett sådant sätt att riskerna minimeras och så att vården som helhet är så smidig som möjligt ur patientens synvinkel. Med tanke på operationsverksamhetens kvalitet är det också viktigt att operationerna görs i rätt tid. Vården och den övriga verksamheten på Mehiläinens sjukhus är då effektiv på rätt sätt.

Patientsäkerheten beaktas i all verksamhet. De kirurger som utför operationerna är erfarna specialistläkare. Alla anställda är kunniga och specialiserade inom kirurgi.

Mehiläinen kan också erbjuda möjlighet till snabb och flexibel finansiering för att täcka kostnaderna.

Mehiläinens sjukhustjänster inom olika specialiteter

Vanliga ingrepp och operationer

  • En starroperation är ett ingrepp som utförs på sjukhus, där en grumlig lins ersätts med en konstgjord lins. Operationen görs av en ögonkirurg.
  • En adenoidoperation är ett ingrepp där adenoidvävnaden i svalget tas bort. Ingreppet görs oftast på små barn, och sällan på barn i skolåldern eller vuxna.
  • Insättning av örontuber är en vanlig behandling för återkommande eller långdragna öroninflammationer som orsakar utsöndring av vätska, i synnerhet hos barn. Åtgärden kan utföras enskilt eller i samband med en adenoid- eller tonsilloperation.
  • Tonsilloperationer görs vanligen på grund av återkommande inflammationer, förstorade tonsiller eller störande snarkning.
  • Operationer av det främre korsbandet i ett knä görs för att avlägsna ett skadat korsband och skapa ett nytt med hjälp av ”patientens egna reservdelar”.
  • Vid operationer av knämenisken tar man oftast bara bort den skadade delen och lämnar kvar den del som är hel. Detta fungerar vid de flesta meniskskador, men det finns också andra alternativ.

Operationernas och sjukhustjänsternas priser

Läs mer om priserna för de ingrepp som görs på sjukhusen

Mehiläinens sjukhusverksamhet rekommenderas!

Mätaren visar hur stor andel av kunderna som skulle rekommendera Mehiläinens sjukhustjänster för andra.