Olycksfallsdejour

Mehiläinens olycksfallsjour sköter snabbt om olycksfall hos personer i alla åldrar utan tidsbokning. Vår olycksfallsjour betjänar utan tidsbokning inom verksamhetsställets öppethållningstider.

2

Snabba och omfattande vårdtjänster

På vår olycksfallsjour får du vård snabbt, och vid behov finns även omfattande eftervårdstjänster tillgängliga, såsom operativ behandling, bilddiagnostik och fysioterapi.

3

Har du försäkring?

Att besöka olycksfallsjouren är enkelt för kunder hos alla försäkringsbolag. Beroende på din försäkring betalar du för besöket antingen först själv, eller så betalar du bara självriskandelen.

Mer information för försäkringskunder (på finska)

Olycksfallsjouren är avsedd för alla – barn, vuxna, idrottare och äldre. På olycksfallsjouren behandlas bland annat följande skador:

 • Sträckningar och stukningar
 • Frakturer
 • Sår
 • Brännskador
 • Stickskador
 • Ögonskador

Olycksfallsjourens kundtjänst 24/7

Om olycksfallsjouren inte är tillgänglig på din ort, du behöver hjälp med bedömning av behovet av vård eller handledning för icke-brådskande vård, kan du kontakta vår kundtjänst som är öppen dygnet runt.

Ring för att boka tid (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min)

Allmänläkarjour

Om det gäller något annat än ett olycksfall, till exempel ett plötsligt sjukdomsfall, kan du också boka tid via allmänläkarjouren.

Boka tid på allmänläkarens akutmottagning

Digikliniken är tillgänglig 24/7 i appen och på nätet

Digikliniken hjälper dig dygnet runt med symtom och sjukdomar som inte kräver fysisk undersökning.

Läs mer

Olycksfallsjourens priser och betalningssätt

Den beräknade kostnaden för ett besök till olycksfallsjouren är 110–402 €. Olycksfallsjourhavanden kan berätta för dig de exakta priserna på undersökningar och åtgärder innan bilder tas eller åtgärder vidtas.

Priset består av:

 • expertarvoden
 • nödvändiga undersökningar som röntgenbilder
 • behandling, såsom gipsning och tillhörande förnödenheter
 • samt service- och Kantaavgifter.

Bilddiagnostikundersökningar debiteras separat.

 • Priserna för enskilda röntgenbilder varierar mellan 132 och 293 €.
 • Priserna för övriga bilddiagnostikundersökningar (magnetundersökning, ultraljud) ligger mellan 201 och 880 €, beroende på omfattning.

Läs känna de olika betalningsmetoderna