Respons

Vi på Mehiläinen vill ge våra kunder en sakkunnig, kundorienterad och personlig service. Din åsikt om våra tjänster är värdefull. Med hjälp av den kan vi åtgärda eventuella problem och utveckla vår verksamhet.

Du kan ge respons eller klagomål på Mehiläinens tjänster samt tjänster som tillhandahålls av en yrkesutövare som arbetar för Mehiläinen. Respons på och reklamationer av en yrkesutövares tjänster behandlas tillsammans med utövaren.

Öppna respons- och reklamationsformuläret

Vänligen observera att responskanalen inte är avsedd för anteckningar om känsliga personuppgifter eller uppgifter om hälsa och social situation. Vi behandlar de mottagna uppgifterna i enlighet med dataskyddsbeskrivningen för Mehiläinens kundregister.

I ärenden som gäller vård, medicinska konsultationer, tidsbokning eller förnyelse av recept rekommenderar vi att du ringer vår tidsbokning eller använder tjänsten MinMehiläinen. Om reklamationen gäller en faktura kan du kontakta kontaktuppgifterna på fakturan.

Om du vill framställa en i patientlagen avsedd anmärkning till föreståndaren för hälso- och sjukvårdstjänsterna kan du kontakta Mehiläinens patientombudsman.

Så här gör du en anmälan om en farlig situation eller ett tillbud som gäller patientsäkerheten:

Om du upplever att det uppkommit en farlig situation eller ett tillbud vid vården av dig själv eller av en närstående, skicka respons med ditt namn eller anonymt i vår webbtjänst. När du lämnar din kontaktinformation får du information om hur ärendet fortskrider.

Öppna patientsäkerhetsblanketten