Influensa – Ta hand om den i tid

Influensa är en akut inflammation i de övre luftvägarna som orsakas av influensavirus (typ A och B) och som förekommer varje vinter.

Influensa kan orsaka lång sjukfrånvaro och följdsjukdomar även hos friska vuxna. Särskilt barn under skolåldern, gravida, personer över 65 år, personer som tillhör en riskgrupp på grund av en sjukdom samt deras anhöriga drar nytta av influensavaccinet. Varje vinter insjuknar 5–15 procent av befolkningen i influensa.

Influensa i korthet

 • Symtomen på influensa är hög feber som stiger plötsligt utan egentlig snuva, muskelvärk, hosta som förvärras, huvudvärk i pannan samt ofta också magsmärtor. Om du har symtom bör du stanna hemma.
 • Oftast räcker det med att du vilar hemma, dricker mycket vätska och lindrar symptomen med smärtstillande läkemedel. Om du inte får följdsjukdomar bör du tillfriskna inom två veckor.
 • Personer i riskgrupperna bör söka vård omedelbart när typiska symtom uppstår eftersom det också finns läkemedelsbehandlingar som kan förkorta sjukdomens varaktighet.
 • Vaccination är det mest effektiva sättet att skydda sig mot influensa och förhindra att den sprider sig. Att vaccinera en i grunden frisk person i arbetsför ålder kan i bästa fall förhindra 7–8 av tio influensainfektioner. Säsongsinfluensavaccinet ska tas på nytt varje höst, eftersom influensavirusen förändras varje år.

Tjänster

Influensavaccinet bör tas på hösten innan influensasäsongen börjar. Det tar cirka två veckor för vaccinets skydd att utvecklas, under vilken tid skyddet ännu inte är fullständigt.

Priset på influensavaccinet är 53,00 €.

Boka tid för influensavaccination

Influensavaccin förhindrar 5-8 sjukdomsfall av tio bland arbetsåldern.

Boka tid för influensavaccination

Utöver det influensavaccin som används i det nationella vaccinationsprogrammet, kan personer över 60 år välja att ta ett influensavaccin med hög dos i Mehiläinen.

Priset på det högdoserade influensavaccinet avsett för personer över 60 år är 87,50 €.

Boka tid för influensavaccination

Ett nässprayvaccin finns för 2-17 åringar.

Priset på nässprayvaccinet för 2-17-åringar är 70,00 €.

Boka influensavaccination som nässpray

Symtom på influensa

Typiska symtom på influensa är hög feber som stiger plötsligt utan egentlig snuva, muskelvärk, hosta som förvärras, huvudvärk i pannan samt ofta också magsmärtor. Symtomen börjar snabbt och patienten känner sig sjuk. Först i en senare fas av sjukdomen utvecklas en svår hosta och andra luftvägssymtom.

- Vi kan konstatera influensaviruset genom ett pålitligt snabbtest som tas från nässvalget. Som snabbast kan läkaren utreda patogenen och välja rätt behandling redan inom en halv timme efter provtagningen, berättar Kristina Hotakainen, laboratoriesektorchef vid Mehiläinen.

Boka tid för provtagning

Förebyggande av influensasmitta

Enkla sätt att förebygga influensa:

 • Tvätta händerna ordentligt efter toalettbesök, snytningar och utevistelse samt före måltider.
 • Undvik att röra ansiktet med fingrarna eftersom viruset då sprider sig lätt till andningsorganens slemhinnor.
 • Om du har insjuknat och har hosta, hosta inte mot andra personer utan i en näsduk eller i din ärm.
 • Undvik att vara bland folksamlingar och träffa främmande människor när du har symptom för att inte sprida sjukdomen.

Influensavaccinet är det mest effektiva sättet att skydda sig

Vaccination är det mest effektiva sättet att skydda sig mot influensa och förhindra att den sprider sig. Att vaccinera en i grunden frisk person i arbetsför ålder kan i bästa fall förhindra 7–8 av tio influensainfektioner. Säsongsinfluensavaccinet ska tas på nytt varje höst, eftersom influensavirusen förändras varje år.

Det tar ungefär två veckor att utveckla ett skydd. Vaccinet innehåller inga levande virus, så du kan inte få influensa av det. Eftersom vaccinet som ges till vuxna inte innehåller levande virus kan man inte få influensa av det. Det skyddar inte mot vanliga förkylningar eller andra luftvägsinfektioner.

Även om du skulle insjukna i influensa brukar de som vaccinerat sig få lindrigare symptom än de som inte gjort det. Som vanligt rekommenderar vi att de som tillhör en riskgrupp på grund av sitt hälsotillstånd och deras anhöriga tar influensavaccinet som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet. Kroniska hjärt-, lung- och njursjukdomar samt diabetes är exempel på bakomliggande sjukdomar vars behandling omfattar den årliga influensavaccinationen.

Behandling av influensa

Eftersom influensa är en virussjukdom har antibiotika ingen effekt på den. Sjukdomen skiljer sig från en vanlig förkylning. Friska personer i arbetsför ålder drabbas vanligen av en säsongsinfluensa med hög feber, men som lindras med hemvård.

Personer med symtom bör stanna hemma. Oftast räcker det med att du vilar hemma, dricker mycket vätska och lindrar symptomen med smärtstillande läkemedel. Om du inte får följdsjukdomar bör du tillfriskna inom två veckor.

– Riskgrupper bör söka läkarvård så fort de typiska symtomen börjar och likaså de som inte har kroniska sjukdomar om febern är hög och allmäntillståndet är dåligt, berättar Jukka Vakkila, specialistläkare inom barnsjukdomar vid Mehiläinen. Det finns några antivirala läkemedel mot influensavirus som hindrar virusets spridning. Om man börjar ta influensaläkemedlet i början av sjukdomen blir sjukdomen betydligt kortare och risken för följdsjukdomar minskar, säger Vakkila.

För att kunna konstatera sjukdomen och inleda behandlingen av influensa hos riskgrupper är det därför viktigt att söka läkarvård så snart de typiska symtomen börjar.

Prislista och betalning

Att observera i prislistan
Priset inkluderar vaccinet och sjukskötarens avgift. Ingen poliklinikavgift tillkommer på vaccinpriset. Kanta-avgiften per vaccinationsbesök är 2,90 €.
TjänstMobilförmånsprisHinta-arvio
Hepatit A-vaccin (vuxen)
Mobilförmån 99.00 €
Ingen FPA-ersättning
106.20 €
Ingen FPA-ersättning
Hepatit A-vaccin (under 16 år)
Mobilförmån 75.00 €
Ingen FPA-ersättning
78.40 €
Ingen FPA-ersättning
Hepatit A+B-vaccin (vuxen)
Mobilförmån 99.00 €
Ingen FPA-ersättning
106.00 €
Ingen FPA-ersättning
Hepatit A+B-vaccin (under 16 år)
Mobilförmån 75.00 €
Ingen FPA-ersättning
87.60 €
Ingen FPA-ersättning
Influensavaccin

Ingen Kanta-avgift tillkommer på priset för influensavaccinering. Läs mer om influensavaccinet.

53.00 €
Ingen FPA-ersättning
Influensavaccin med hög dos för över 60-åringar

Ingen Kanta-avgift tillkommer på priset för influensavaccinering. Läs mer om influensavaccinet.

87.50 €
Ingen FPA-ersättning
Influensavaccin som nässpray (2-17 åringar)

Ingen Kanta-avgift tillkommer på priset för influensavaccinering. Läs mer om influensavaccinet som nässpray.

70.00 €
Ingen FPA-ersättning
Vaccin mot stelkramp och difteri
53.30 €
Ingen FPA-ersättning
Vaccin mot stelkramp och difteri (kikhosta)
70.80 €
Ingen FPA-ersättning
Pneumokockvaccin
Mobilförmån 119.00 €
Ingen FPA-ersättning
130.30 €
Ingen FPA-ersättning
Fästingvaccin dvs. vaccin mot fästingburen encefalit
Mobilförmån 59.00 €
Ingen FPA-ersättning
68.50 €
Ingen FPA-ersättning

Vanliga frågor om influensa

Ordet influensakänner de flesta till, men den blandas ofta ihop med vanlig förkylning. En influensa är emellertid en betydligt mera akut och aggressiv sjukdom än en förkylning. Influensaepidemier förekommer varje vinter.

 • Influensa är en ofta rätt kraftig infektionssjukdom i luftvägarna med feber.
 • Symtom på influensa är vanligtvis snabbt stigande feber, muskelvärk, hosta och andra luftvägsbesvär. Dessutom kan huvudvärk och allmänt illamående förekomma. Barn kan även ha mag- eller tarmsymtom.
 • Det tar i allmänhet mindre än två veckor att tillfriskna från en influensa.
 • Följdsjukdomar som kan förekomma efter en influensa är lunginflammation, akut luftrörskatarr, bihåleinflammation och bl.a. förvärrad astma. Inflammation i mellanörat är den vanligaste följdsjukdomen hos barn.

Influensa smittar som droppsmitta, till exempel då vi nyser eller hostar. Du kan även bli smittad vid beröring, till exempel via händerna. En influensa sprider sig lätt i trånga utrymmen med mycket folk såsom i daghem, skolor och i kollektivtrafiken.

En person som smittats kan sprida smittan vidare redan innan symtomen börjar. Smittsamheten är som störst 1–4 dygn efter att symtomen börjat och vuxna är smittsamma i ungefär en vecka. Barn kan vara smittsamma och sprida influensan i upp till två veckor.

Influensa bekämpas med influensavaccin, god handhygien och rätt hostteknik.

 • personer över 65 år
 • små barn
 • gravida
 • personer som har en grundsjukdom, bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, lungsjukdomar, lever- och njursjukdomar, hör till riskgruppen oavsett ålder
 • patienter som har försvagad motståndskraft på grund av sjukdom eller behandling

Vanligtvis härjar influensaepidemin i Finland som mest i januari-februari, men influensa kan också förekomma i oktober-april. Influensasäsongen är olika på olika platser runt om i världen. Det är möjligt att drabbas av influensa på den södra halvklotet också under sommarmånaderna i Finland.

Dessutom kan en resenär utsättas för influensaviruset redan före den faktiska destinationen, till exempel på flygplatsen där det är många människor. God handhygien är alltid viktig för att förebygga både influensa och andra infektioner.