Influensavaccin med hög dos för över 60-åringar

Utöver det influensavaccin som används i det nationella vaccinationsprogrammet, kan personer över 60 år välja att ta ett influensavaccin med hög dos i Mehiläinen. Prise är 87,50 €.

Influensavaccinet med hög dos har utvecklats för att ge bättre skydd mot influensa för äldre personer, som har haft nedsatt immunrespons på vanliga vacciner.

Influensavaccin med hög i ett nötskal

  • Influensavaccinet med hög dos innehåller fyra gånger mer av den aktiva substansen än standardvaccinet. Därför uppnår man ett bättre skydd mot influensa och dess följdsjukdomar genom influensavaccin med hög dos.
  • Ett influensavaccin med hög dos är i allmänhet lämpligt för alla som också kan ta standardvaccinet mot influensa.
  • Influensavaccinet med hög dos ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet och bekostas själv.

Tjänster

Influensavaccinet med hög dos innehåller fyra gånger mer av den aktiva substansen än standardvaccinet. Därför uppnår man ett bättre skydd mot influensa och dess följdsjukdomar genom influensavaccin med hög dos.

Priset på det högdoserade influensavaccinet avsett för personer över 60 år är 87,50 €.

Boka tid för influensavaccination med hög dos

Hurdant är influensavaccinet med hög dos?

Influensavaccinet med hög dos är lämpligt för personer som är 60 år eller äldre och som har haft nedsatt immunrespons på vanliga vacciner. Det är ett influensavaccin som innehåller fyra gånger mer av den aktiva substansen än i standardvaccinet, som används i det nationella vaccinationsprogrammet.

Influensavaccinet med hög dos ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet och bekostas själv. Influensavaccinet med hög dos är endast tillgängligt via privata tjänsteproducenter.

När ska man ta influensavaccinet?

Influensavaccinet ges varje år, oberoende vilket vaccin som används. Influensavaccin ges på hösten när vaccinen vanligtvis är tillgängliga i oktober–november. Det är lämpligt att ta influensavaccinet innan influensasäsongen börjar. Vaccinet kan också tas senare, även under en pågående influensasäsong.

Ett vaccin med hög dos kan tas även om du fått standardvaccinet mot influensa föregående höst. Ett influensavaccin med hög dos kan tas även om du aldrig har fått ett influensavaccin tidigare. Ett influensavaccin med hög dos är i allmänhet lämpligt för alla som också kan ta standardvaccinet mot influensa.

Vad kostar influensavaccinet med hög dos?

Influensavaccinet med hög dos ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet och bekostas själv.

Priset på influensavaccin med hög dos är 87,50 €.

Priset inkluderar vaccinet och sjukskötarens avgift. En poliklinikavgift eller Kanta-avgift tillkommer inte vaccinpriset.

Se alla vaccinpriser.

Expert för artikeln är Veli-Jukka Anttila, infektionsläkare.

Vanliga frågor om influensavaccin med hög dos

Influensavaccinet med hög dos har utvecklats för att ge bättre skydd mot influensa och dess följdsjukdomar för äldre personer, som har haft nedsatt immunrespons på vanliga vacciner. Influensavaccinet med hög dos innehåller fyra gånger mer av den aktiva substansen än standardvaccinet.

Influensavaccinet med hög dos är lämpligt för personer som är 60 år eller äldre.

Influensavaccinet med hög dos tillverkas på samma sätt som det influensavaccin som används i vaccinationsprogrammet. Influensavaccinet med hög dos skiljer sig från vaccinet i vaccinationsprogrammet genom att det innehåller fyra gånger den aktiva substansen, ytproteinet av influensaviruset.

Säkerhetsprofilen liknar vaccinet i vaccinationsschemat. Typiska reaktioner vid injektionsstället och allmänna reaktioner efter vaccination ses också efter vaccination med hög dos. Intensiteten hos biverkningarna är oftast lindriga till medelsvåra och går över av sig själva.

Influensavaccinet med hög dos är endast tillgängligt från den privata hälso- och sjukvården och vaccinbussar. Ett influensavaccin med hög dos kan även fås receptbelagt från apotekspersonal. I detta fall ska man boka en tid för injektionen.

Ett influensavaccin med hög dos kan fås från privata hälso- och sjukvården eller vaccinbussarna. I detta fall bekostas vaccinet själv.

Influensavaccinationer ges kostnadsfritt i det nationella vaccinationsprogrammet. Instruktioner för vaccination kan fås från hälsostationen i ditt område eller från deras webbplats.

Vaccinet kan också vara till nytta för personer utanför riskgrupper. Du kan ta influensavaccinet om du vill skydda dig själv, eller någon i din närhet som ingår i en riskgrupp mot influensa.

Influensavaccinet rekommenderas också för resenärer baserat på en riskbedömning som görs av yrkespersoner inom hälso- och sjukvården.

Influensavaccinet kan också ingå i företagshälsovårdsavtalet.

Du kan fråga din läkare eller sjukskötare om ett influensavaccin som passar dig.