Användningsvillkor för koncernen Mehiläinen Oy:s webbplats

Genom att öppna denna webbplats förbinder du dig att följa dessa användningsvillkor. Om du inte accepterar dessa användningsvillkor ska du inte använda denna webbplats. Dessa användningsvillkor tillämpas för webbplatsen för koncernen Mehiläinen Oy med tillhörande bolag (Mehiläinen). Mehiläinens webbplats kan även innehålla specialvillkor för olika tjänster. I dessa fall tillämpas dessa allmänna villkor sekundärt.

Se också Allmänna villkor för hälsovårdstjänster .

Användning av webbplatsen

Den huvudsakliga tjänsteleverantören för webbplatsen är Mehiläinen Oy. Adress: Norra Hesperiagatan 17 C, 00260 Helsingfors Tfn 010 4140 112 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min).

Mehiläinen ger rätt att granska och ladda ner material på/från denna webbplats endast för personligt och icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att användaren behåller alla uppgifter om upphovsrätt och andra ägarrättigheter i alla kopior han eller hon tar av materialet. Det är inte tillåtet att på något sätt redigera eller kopiera eller offentligt visa, presentera eller distribuera innehållet på denna webbplats för något offentligt eller kommersiellt syfte utan föregående skriftligt medgivande från Mehiläinen. Användning av materialet på denna webbplats för valfritt syfte på andra webbplatser eller i internetbaserade datormiljöer är förbjudet.

Mehiläinen Oy har alla rättigheter till materialet på denna webbplats, inklusive upphovsrätt. Mehiläinens firma och logotyp är Mehiläinen-koncernens skyddade namn och varumärken. Mehiläinens logotyp får inte användas på webbplatsen utan medgivande från Mehiläinen.

Användning av pressmeddelanden, avtalsvillkor, prislistor och övriga dokument som är avsedda för offentlig kommunikation är tillåtet under förutsättning att källan anges vid dess användning.

Mehiläinen har rätt att när som helst utan föregående meddelande och oavsett orsak ändra användningsvillkoren, layouten, innehållet, tillgången samt tjänsterna eller övriga egenskaper på webbplatsen eller upphöra med tjänsten. Mehiläinen har rätt att avbryta tillgången på en tjänst under service- och uppdateringsåtgärder.

Ansvar

Mehiläinen ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada som uppstår genom användning av denna webbplats eller de elektroniska tjänsterna eller genom blockering av åtkomst till webbplatsen eller en skada i anslutning till dessa. Mehiläinen garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller utan fel. Den elektroniska information som är avsedd att publiceras på Mehiläinens webbplats har endast producerats i informationssyfte utan förbindelse, om inget annat speciellt och uttryckligen avtalats.

Mehiläinen ansvarar inte för material som producerats eller publicerats av tredje part och till vilket det eventuellt finns en länk från denna webbplats.

Användaren ansvarar för att den information som han eller hon ger via webbplatsen är korrekt och kommer fram. Användaren försäkrar och ansvarar för att inte skicka lagstridigt eller olämpligt material till denna webbplats. Användaren ska med alla rimliga medel försäkra sig om att materialet inte innehåller virus eller på annat sätt är skadligt.

Personuppgifter

Mehiläinen behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och tillämplig speciell lagstiftning och ser till att integritetsskydd tillämpas vid behandling av personuppgifter. De användaruppgifter som samlas in via tjänster som kräver registrering är en del av Bolagets kundregister eller MinMehiläinen-personregistret och används endast för de syften som angetts i registerbeskrivningarna för dessa register. Registerbeskrivningarna finns tillgängliga på Mehiläinens webbplats.

Mehiläinen kan samla in, behandla och analysera uppgifter om användningen av och kommunikationen och transaktionerna på webbplatsen samt andra statistiska uppgifter om webbplatsen. Mehiläinen kan även samla in denna information från tillförlitliga tredje parter.

E-post

Sekretessen för e-postmeddelanden som sänds i ett öppet datanät kan inte garanteras. Användarna ska undvika att sända personuppgifter eller andra sekretessbelagda meddelanden till Mehiläinen via e-post. Mehiläinen är inte skyldigt att utföra de uppdrag eller servicebegäran som har skickats via öppen e-post. Mehiläinen har rätt att på begäran av användaren sända uppgifter via e-post till den e-postadress som användaren har angett. Mehiläinen ansvarar inte för de direkta eller indirekta skador som orsakats av meddelanden som har sänts i ett öppet datanät.

Tillämplig lag

På dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av Mehiläinens webbplats eller deras innehåll tillämpas finländsk lag. Eventuella tvister avgörs i Helsingfors tingsrätt.

Användning av kakor

På Mehiläinens webbplats används kakor (cookies). Kakor är information som beskriver webbtjänstens användning och som sparas på användarens enhet. Med hjälp av kakorna kan vi utveckla funktioner och tjänster på vår webbplats och säkerställa att de ännu bättre än tidigare svarar mot användarnas behov.

Med hjälp av kakorna som innehåller en anonym kod kan man spara bland annat användarens IP-adress, vid vilket klockslag besöket gjordes, vilka sidor som har besökts, använd webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox), webbadress från vilken webbläsaren har kommit till webbplatsen samt den server via vilken webbläsaren har kommit till webbplatsen. Kakans information används även för vanlig riktad reklam, vilket innebär att man för anonyma webbläsargrupper kan visa reklam på bland annat Facebook med hjälp av funktionen upprepad reklam (du hittar mer information om detta och om administrationsmöjligheterna här ). En person kan inte identifieras via kakornas information. Du hittar mer information om riktad reklam online här . Mehiläinen producerar reklam online även utan kakor.

Om du inte vill att cookies ska lagras på din dator kan du neka cookies från den cookie-banner som visas när du först går in på sidan, eller ändra dem senare, om det behövs, från länken längst ner på sidan under Cookie-inställningar. Användningen av cookies säkerställer att vår sida fungerar korrekt för dig.

Användning av analys i webbtidsbokning

I Mehiläinens webbtidsbokning samlas in data med hjälp av Google Analytics om hur användarna rör sig i tjänsten. Dessa uppgifter används för att utveckla tjänsten.

Som uppgifter registreras data om webbläsaren (operativsystem, webbläsare, skärmens resolution), nätanslutningen, de bläddrade sidorna och information om dessa (t.ex. tid som använts på sidan), varifrån man har kommit på sidan (t.ex. annons eller webbplats).

Alla data lagras helt anonymt, varför uppgifterna inte kan hänföras till en person eller IP-adress. En IP-adress, dvs. internetprotokolladressen, är en nummerserie som används för att identifiera nätverkskort som är anslutna till IP-nätverk. I analysen samlas alltså ingen information med vilken man kan individualisera eller identifiera användaren. I situationer där webbplatsen identifierar användaren, lagras inte personuppgifterna i Google Analytics. Uppgifterna används inte för reklam eller dylikt och de lämnas inte ut till andra.

Statistisk analys

Vi följer upp och analyserar hur vår webbtjänst fungerar med hjälp av statistisk analys. Insamlingen av uppgifter för statistisk analys sker automatiskt.

Statistiska kakor (cookies) är nödvändiga för att vi ska kunna utveckla vår tjänst och erbjuda social- och hälsovårdstjänster.

Kakorna för statistisk analys kan samla in data om antalet sidvisningar och antalet besök på en webbplats. Vi följer även med användningen av tidsbokningen på vår webbplats.

Verktygen sparar besökarens IP-adress och döljer en del av adressen. Denna, precis som övriga uppgifter, kan inte kopplas till en enskild fysisk person och uppgifterna är inte synliga för användarna av verktyget.

Verktyg som används för att samla in statistiska kakor samt kakornas giltighetstid

Verktyg: Kakans giltighetstid:
Google Analytics 14 dagar–2 år

Kundanalys

Med hjälp av kundanalys kan vi kombinera data som uppkommer när webbtjänsterna används med annan kundinformation och utveckla allt bättre tjänster för olika kundgrupper.

Med kundanalys mäter vi de aktiviteter en besökare utför på webbplatsen, till exempel klick på länkar på webbplatsen.

Verktygen sparar besökarens IP-adress och döljer en del av adressen. Denna, precis som övriga uppgifter, kan inte kopplas till en enskild fysisk person och uppgifterna är inte synliga för användarna av verktyget.

Verktyg för kundanalys och giltighetstiden för de kakor som verktygen samlar in

Verktyg: Kakans giltighetstid:
Google Analytics 14 dagar–2 år
Microsoft Clarity 1 år
Giosg 30 min.–2 år
Hotjar 30 min.–1 år
Youtube besök

Riktad reklam

Reklamkakor mäter vilka kanaler som har använts för att komma till vår webbplats samt de aktiviteter som utförts av besökare på webbplatsen.

Reklamkakor hjälper oss att hitta målgrupper som vi kan rikta annonser till.

Verktygen sparar besökarens IP-adress och döljer en del av adressen. Denna, precis som övriga uppgifter, kan inte kopplas till en enskild fysisk person och uppgifterna är inte synliga för användarna av verktyget.

Verktyg för reklam och giltighetstiden för de kakor som verktygen samlar in

Verktyg: Kakans giltighetstid:
Bing 16 dagar
Facebook 3 mån.–2 år
ReadPeak 1 år
Adform 14 dagar–1 år
Google Ads 90 dagar

Funktionell kaka

Funktionella kakor är alltid på eftersom webbplatsens funktioner och egenskaper, såsom chatten, inte skulle fungera korrekt utan dem.

Verktyg och giltighetstiden för de kakor som verktyget samlar in

Verktyg: Kakans giltighetstid:
Giosg 1–2 år