Användningsvillkor för koncernen Mehiläinen Oy:s webbplats

Genom att öppna denna webbplats förbinder du dig att följa dessa användningsvillkor. Om du inte accepterar dessa användningsvillkor ska du inte använda denna webbplats. Dessa användningsvillkor tillämpas för webbplatsen för koncernen Mehiläinen Oy med tillhörande bolag (Mehiläinen). Mehiläinens webbplats kan även innehålla specialvillkor för olika tjänster. I dessa fall tillämpas dessa allmänna villkor sekundärt.

Se också Allmänna villkor för hälsovårdstjänster .

Användning av webbplatsen

Den huvudsakliga tjänsteleverantören för webbplatsen är Mehiläinen Oy. Adress: Norra Hesperiagatan 17 C, 00260 Helsingfors Tfn 010 4140 112 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min).

Mehiläinen ger rätt att granska och ladda ner material på/från denna webbplats endast för personligt och icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att användaren behåller alla uppgifter om upphovsrätt och andra ägarrättigheter i alla kopior han eller hon tar av materialet. Det är inte tillåtet att på något sätt redigera eller kopiera eller offentligt visa, presentera eller distribuera innehållet på denna webbplats för något offentligt eller kommersiellt syfte utan föregående skriftligt medgivande från Mehiläinen. Användning av materialet på denna webbplats för valfritt syfte på andra webbplatser eller i internetbaserade datormiljöer är förbjudet.

Mehiläinen Oy har alla rättigheter till materialet på denna webbplats, inklusive upphovsrätt. Mehiläinens firma och logotyp är Mehiläinen-koncernens skyddade namn och varumärken. Mehiläinens logotyp får inte användas på webbplatsen utan medgivande från Mehiläinen.

Användning av pressmeddelanden, avtalsvillkor, prislistor och övriga dokument som är avsedda för offentlig kommunikation är tillåtet under förutsättning att källan anges vid dess användning.

Mehiläinen har rätt att när som helst utan föregående meddelande och oavsett orsak ändra användningsvillkoren, layouten, innehållet, tillgången samt tjänsterna eller övriga egenskaper på webbplatsen eller upphöra med tjänsten. Mehiläinen har rätt att avbryta tillgången på en tjänst under service- och uppdateringsåtgärder.

Ansvar

Mehiläinen ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada som uppstår genom användning av denna webbplats eller de elektroniska tjänsterna eller genom blockering av åtkomst till webbplatsen eller en skada i anslutning till dessa. Mehiläinen garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller utan fel. Den elektroniska information som är avsedd att publiceras på Mehiläinens webbplats har endast producerats i informationssyfte utan förbindelse, om inget annat speciellt och uttryckligen avtalats.

Mehiläinen ansvarar inte för material som producerats eller publicerats av tredje part och till vilket det eventuellt finns en länk från denna webbplats.

Användaren ansvarar för att den information som han eller hon ger via webbplatsen är korrekt och kommer fram. Användaren försäkrar och ansvarar för att inte skicka lagstridigt eller olämpligt material till denna webbplats. Användaren ska med alla rimliga medel försäkra sig om att materialet inte innehåller virus eller på annat sätt är skadligt.

Personuppgifter

Mehiläinen behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och tillämplig speciell lagstiftning och ser till att integritetsskydd tillämpas vid behandling av personuppgifter. De användaruppgifter som samlas in via tjänster som kräver registrering är en del av Bolagets kundregister eller MinMehiläinen-personregistret och används endast för de syften som angetts i registerbeskrivningarna för dessa register. Registerbeskrivningarna finns tillgängliga på Mehiläinens webbplats.

Mehiläinen kan samla in, behandla och analysera uppgifter om användningen av och kommunikationen och transaktionerna på webbplatsen samt andra statistiska uppgifter om webbplatsen. Mehiläinen kan även samla in denna information från tillförlitliga tredje parter.

E-post

Sekretessen för e-postmeddelanden som sänds i ett öppet datanät kan inte garanteras. Användarna ska undvika att sända personuppgifter eller andra sekretessbelagda meddelanden till Mehiläinen via e-post. Mehiläinen är inte skyldigt att utföra de uppdrag eller servicebegäran som har skickats via öppen e-post. Mehiläinen har rätt att på begäran av användaren sända uppgifter via e-post till den e-postadress som användaren har angett. Mehiläinen ansvarar inte för de direkta eller indirekta skador som orsakats av meddelanden som har sänts i ett öppet datanät.

Tillämplig lag

På dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av Mehiläinens webbplats eller deras innehåll tillämpas finländsk lag. Eventuella tvister avgörs i Helsingfors tingsrätt.

Användning av kakor

På Mehiläinens webbplats används kakor (cookies). Kakor är information som beskriver webbtjänstens användning och som sparas på användarens enhet. Med hjälp av kakorna kan vi utveckla funktioner och tjänster på vår webbplats och säkerställa att de ännu bättre än tidigare svarar mot användarnas behov.

Med hjälp av kakorna som innehåller en anonym kod kan man spara bland annat användarens IP-adress, vid vilket klockslag besöket gjordes, vilka sidor som har besökts, använd webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox), webbadress från vilken webbläsaren har kommit till webbplatsen samt den server via vilken webbläsaren har kommit till webbplatsen. Kakans information används även för vanlig riktad reklam, vilket innebär att man för anonyma webbläsargrupper kan visa reklam på bland annat Facebook med hjälp av funktionen upprepad reklam (du hittar mer information om detta och om administrationsmöjligheterna här ). En person kan inte identifieras via kakornas information. Du hittar mer information om riktad reklam online här . Mehiläinen producerar reklam online även utan kakor.

Om du inte vill att kakor ska sparas på din dator kan du hindra användningen av dem. Detta gör du via inställningarna för din webbläsare, t.ex. under punkten Sekretess. Kakorna kan även aktiveras på nytt när som helst. Kakorna ska vara aktiverade när du sköter ärenden via tidsbokningen online, MinMehiläinen och FöretagsMehiläinen.Användningen av kakor säkerställer att våra tjänster fungerar korrekt för dig.

Användning av analys i webbtidsbokning

I Mehiläinens webbtidsbokning samlas in data med hjälp av Google Analytics om hur användarna rör sig i tjänsten. Dessa uppgifter används för att utveckla tjänsten.

Som uppgifter registreras data om webbläsaren (operativsystem, webbläsare, skärmens resolution), nätanslutningen, de bläddrade sidorna och information om dessa (t.ex. tid som använts på sidan), varifrån man har kommit på sidan (t.ex. annons eller webbplats).

Alla data lagras helt anonymt, varför uppgifterna inte kan hänföras till en person eller IP-adress. I analysen samlas alltså ingen information med vilken man kan individualisera eller identifiera användaren. I situationer där webbplatsen identifierar användaren, lagras inte personuppgifterna i Google Analytics. Uppgifterna används inte för reklam eller dylikt och de lämnas inte ut till andra.

Tredje parter

I Mehiläinens webbtjänster används kakor från tredje parter, såsom tjänster i sociala medier, leverantörer av reklamteknik och mätningstjänster.
Exempel på de kakor från tredje parter som vi använder:

Adform

Adform är ett verktyg för hantering av annonser, med vilket vi mäter hur annonserna fungerar och utvecklar deras relevans.

Facebook

Med hjälp av Facebooks mätningar följer vi upp hur annonserna fungerar, utvärderar hur intressant vårt innehåll är samt utvecklar användarupplevelsen.

Giosg

Med hjälp av det chattverktyg som produceras av Giosg kan vi betjäna våra användare ännu effektivare och bättre.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som används på våra webbplatser, med vilken vi följer upp besökarantalet och besökarnas agerande. Med hjälp av Google Analytics utvecklar vi användarupplevelsen på våra webbplatser.

Google Optimize

Google Optimize är ett verktyg för konversionsoptimering och A/B-testning, med vilket vi kan testa hur olika sidor och delar av dem fungerar. Med verktygets hjälp kan vi göra vår webbplats mer användarvänlig.

Hotjar

Hotjar är ett analys- och mätverktyg, som bygger värmekartor med vilka vi kan åskådliggöra de klick som användarna gör, den tid som de tillbringat på sidorna och hur de rört sig på webbplatsen. Med verktygets hjälp kan vi göra våra tjänster mer användarvänliga.

Leadoo

Med Leadoos chattrobotar kan vi betjäna våra användare snabbare och bättre.

React & Share

Med React & Share-verktygets reaktionsknappar och respons mäter vi kvaliteten på webbplatsens innehåll. Utifrån de data vi får kan vi utveckla webbplatsernas innehåll.