HomeHome
Tidsbokning
SV

Tidsbokning

Sök

Meny

Coronavirustest vid Mehiläinen

Vi på Mehiläinen vill hjälpa Finland klara coronavirusepidemin. Vi utför tester utgående från en medicinsk bedömning, det vill säga att du behöver en remiss för att komma till coronavirustestning. Vi testar inte symptomfria personer. Provtagningen på våra drive-in-testningsstationer startade måndagen 16.3.2020.

Vi kan även utföra test på klinikerna för luftvägsinfektion utgående från läkarens bedömning och i enlighet med kriterierna för testning.

Innehåll:

Information om coronavirustestet

Coronavirustestet utförs vanligtvis genom att med en böjbar bomullspinne ta ett prov från näsa-svalg. Viruset förekommer i riklig mängd på slemhinnorna, särskilt i sjukdomens inledande skede. I provet påvisas nukleinsyran hos viruset, det vill säga att gener som kännetecknar viruset identifieras och därmed visar att viruset finns i provet.

Ett positivt resultat är ett mycket säkert bevis på smitta. Ett negativt resultat betyder dock inte att man helt kan utesluta sjukdomen, eftersom det sätt på vilket viruset utsöndras på slemhinnorna är mycket individuellt och även det faktum hur väl provtagningen och laboratorieanalysen lyckas inverkar på resultatet.

Dina testresultat visas i MinMehiläinen cirka 2–3 dygn efter att testet utfördes. Om resultatet är positivt ringer en av våra sakkunniga inom hälso- och sjukvård dig och går tillsammans med dig igenom eventuella fortsatta åtgärder. Samtidigt säkerställer vi att all fallspecifik information samlas in för att förebygga en spridning av smittan.

Vi meddelar positiva testresultat, antingen till din hemkommun eller ditt sjukvårdsdistrikt och följer alltid det tillvägagångssätt som har överenskommits enligt region. Även vid utredningen av smittkedjan agerar vi enligt de regionala tillvägagångssätten, det vill säga att en representant för antingen Mehiläinen, hemkommunen eller sjukvårdsdistriktet sköter om utredningen från fall till fall.

Coronavirustestets pris

Testets pris är 249 € och proverna analyseras tillsammans med våra samarbetspartner inom ramen för den befintliga kapaciteten.

Instruktion för dig som kommer till coronavirustest

Om du har symptom på luftvägsinfektion, misstänker att du har coronavirussmitta och funderar över om du borde testas, kontakta oss via Digikliniken som finns i MinMehiläinen. Besöket på Digikliniken kostar 39,90 €.

På Digikliniken gör en läkare en bedömning utgående från dina symptom. Bedömningen grundar sig på rekommendationer av finländska sakkunniga och THL. Vid behov skriver läkaren en remiss till coronavirustest. Observera att personer utan symptom inte testas.

Om du hänvisas till ett coronavirustest och du kommer till drive-in-testningsstationen med bil, ska du hålla dig i bilen hela tiden. Kom ihåg säkerhetsavståndet och följ eventuella andra anvisningar som du får på testningsplatsen. Du behöver alltså inte lämna bilen under provtagningen.

Innan du kommer till provtagningen, ska du komma ihåg att kontrollera var det närmaste provtagningsstället finns. Observera att det ibland kan förekomma köer på våra testningsstationer och du får kanske vänta på din tur att bli testad.

Drive-in-testningsstationerna – var görs coronavirustester?

På Mehiläinen utför vi coronavirustest på drive-in-stationer, som finns runt om i Finland. Närmare information finns på verksamhetsställets webbplats.

Vi har lagt upp en vy i realtid över antalet diagnoser på luftvägsinfektioner och misstankar om coronavirus som har gjorts vid Mehiläinen. Bekanta dig med den här vyn som är öppen för alla och med uppföljningsinformationen på korona.mehilainen.fi.

Sidan uppdaterades senast 14.4.2020.

Se även:

Aktuellt information om coronaviruset