Coronavirustest vid Mehiläinen

Hur kommer jag till ett coronavirustest?

Du behöver en remiss för att låta testa dig för coronaviruset. En remiss till coronavirustest får du via Digikliniken på Mehiläinen eller på distansmottagningen. En läkare bedömer dina symtom och skriver vid behov en remiss till ett coronavirustest. Remisserna skrivs utifrån THL:s  kriterier. I praktiken kan prov för undersökning av covid-19 tas av alla patienter med symtom som passar in på en coronavirusinfektion eller som utifrån läkarens bedömning kan ha en coronavirusinfektion.

Om du är symtomfri och behöver testa dig, till exempel inför en resa, vänligen kontakta Digikliniken.

Förutom på Digikliniken kan vi även utföra test på klinikerna för luftvägsinfektion utifrån läkarens bedömning och i enlighet med kriterierna för testning.

Till en del av drive-in-testningsstationerna kan du också söka dig utan remiss. Då görs en bedömning av behovet av undersökning och du får en remiss på plats. Drive-in-testningsstationer för corona, dit du kan ta dig utan remiss:

Bedömningen och remissen som görs på plats kostar 30 €.

Läs även: Misstänker du att du har smittats av coronaviruset? Gör så här

Hur går coronavirustestet till?

Coronavirustesterna utförs vanligtvis genom att med en böjbar bomullspinne ta ett prov från nässvalget. Viruset förekommer i riklig mängd på slemhinnorna, särskilt i sjukdomens inledande skede. Både PCR-testet och antigentestet går till på samma sätt.

Provtagaren ber dig snyta näsan före provtagningen.

Resultat av coronavirustestet

PCR-testet är känsligare, men resultatet är långsammare. Resultaten av PCR-testet är klara på 1–2 dygn. På följande Express-stationer får du ett PCR-test på i genomsnitt 6 timmar: Esbo Otaniemi Express Helsingfors Ärtholmen Express, Helsingfors Mässcentrum Express, Vanda Tickursby Express och Jyväskylä Drive-In Express. Antigentestresultaten kommer i bästa fall snabbt, inom 30 minuter, men testets känslighet för att detektera en coronavirusinfektion är lägre än hos PCR-testet.

Dina testresultat kommer att visas i MinMehiläinen  så snart de är klara. I allmänhet är testresultatet färdigt cirka 1–2 dygn efter att testet utfördes, även på veckoslut. Om det är fråga om ett minderårigt barns testresultat, se till att barnet är anslutet till familjeprofilen i MinMehiläinen för att kunna ta del av resultaten.

Ett positivt resultat är ett mycket säkert bevis på smitta. Ett negativt resultat betyder dock inte att man helt kan utesluta sjukdomen, eftersom det sätt på vilket viruset utsöndras på slemhinnorna är mycket individuellt och även det faktum hur väl provtagningen och laboratorieanalysen lyckas inverkar på resultatet.

Bekanta dig med anvisningen för familjeanslutning

Positivt testresultat

Om testet är positivt får du en elektronisk enkät i MinMehiläinen för kartläggning av eventuella smittkedjor. Dessutom blir du uppringd av vår hälso- och sjukvårdpersonal som går igenom anvisningarna för hemkarantän med dig och säkerställer uppgifterna om eventuella smitt- och exponeringskedjor för ställningstagande och beslut av infektionsläkaren i din hemkommun. Uppgifterna är viktiga för att kunna förhindra spridningen av epidemin i Finland.

Vi meddelar positiva testresultat antingen till din hemkommun eller till ditt sjukvårdsdistrikt och följer alltid det tillvägagångssätt som har överenskommits enligt region. Även vid utredningen av smittkedjan agerar vi enligt de regionala tillvägagångssätten, det vill säga att en representant för antingen Mehiläinen, hemkommunen eller sjukvårdsdistriktet sköter om utredningen från fall till fall.

Coronavirustestets pris

 • PCR-testets pris är 249 € (efter FPA-ersättning 149 €).
 • Antigentestets pris är 249 € + (efter FPA-ersättning 213 €)
 • Du behöver en läkarremiss för att kunna testa dig för coronaviruset. Du kan få en remiss från till exempel Mehiläinens Digiklinik. Besöket på Digikliniken kostar 41,90 € (efter FPA-ersättning 33,90 €).
 • Till en del av drive-in-testningsstationerna kan du komma utan remiss. Då görs en bedömning av behovet av undersökning och du får en remiss på plats. En vårdbedömning och remiss kostar 30 €.
 • Om testet är positivt, ringer vi upp kunden för att informera om resultatet och ger anvisningar för fortsatt vård och karantän. Priset för anvisningarna för fortsatt vård är 38 €.
 • Observera att du får ersättning av FPA endast om testet utgör en del av behandlingen av en sjukdom. Provtagningar som görs på symtomfria personer för resor ersätts till exempel inte av FPA.

Coronavirustester och hur de skiljer sig från varandra

På Mehiläinen utförs två slags coronavirustest: PCR-test och antogentester, dvs. så kallade snabbtest. Båda testerna utförs vid alla Mehiläinens testningsstationer för corona.

PCR-test (Polymerase Chain Reaction):

 • I PCR-testet undersöker man om virusets gener finns i nässvalgets slemhinna.
 • Lämpar sig för testning av både symtomatiska och asymtomatiska personer. Testet kan tas i vilket skede som helst av sjukdomen.
 • PCR-testet är känsligare än antigentestet att detektera coronaviruset.
 • Testresultatet blir färdigt inom 1–2 dygn i medeltal.
 • På testningsstationerna Helsingfors Ärtholmen Express och Helsingfors Mässcentrum Express får man ett snabbt svar på PSR-testet, inom sex timmar i genomsnitt.

Antigentest, dvs. det så kallade snabbtestet:

 • Är en lämplig undersökningsmetod när symtomen har varat mindre än en vecka.
 • Inte lika känsligt som PCR-testet. Antigentestet är ändå snabbare än PCR-testet, eftersom resultatet kan fås på 30 minuter.
 • Testet påvisar virusets ytprotein.

Läkaren som utfärdar remissen avgör vilket test som bäst passar i situationen. Du behöver alltså inte kunna be om ett visst coronavirustest. Båda testen tas på samma sätt. Om du behöver ett testresultat för en resa, vänligen notera att destinationslandet eller flygbolaget eventuellt kräver ett specifikt coronavirustest och ett intyg på resultatet.

Läs även: Coronaintyg

Drive-in-testningsstationerna – var görs coronavirustester?

På Mehiläinen utför vi coronavirustester på drive-in-testningsstationer, som finns runt om i Finland. På en del verksamhetsställen tas också coronavirustest i laboratoriet på kliniken för luftvägsinfektioner. Här kan du se var din närmaste drive-in-testningsstation finns och öppettiderna.

Om du kommer till drive-in-testingsstationen med bil, ska du hålla dig i bilen hela tiden. Kom ihåg säkerhetsavståndet och följ eventuella övriga anvisningar på testingsstationen. Du behöver inte lämna bilen för provtagningen. Observa att det ibland uppstår köer på testningsstationerna så att du tvingas vänta på din tur.

Vi har även lagt upp en vy i realtid över antalet diagnoser på luftvägsinfektioner och misstankar om coronavirus som har gjorts vid Mehiläinen. Bekanta dig med den här vyn som är öppen för alla och med uppföljningsinformationen på korona.mehilainen.fi .

Sidan uppdaterades senast: 11.2.2021