Coronavirustest vid Mehiläinen

Hur kommer jag till ett coronavirustest?

Du behöver en remiss för att låta testa dig för coronaviruset. En remiss till coronavirustest får du via Digikliniken på Mehiläinen eller på distansmottagningen. En läkare bedömer dina symtom och skriver vid behov en remiss till ett coronavirustest. Remisserna skrivs utifrån THL:s  kriterier. I praktiken kan prov för undersökning av covid-19 tas av alla patienter med symtom som passar in på en coronavirusinfektion eller som utifrån läkarens bedömning kan ha en coronavirusinfektion.

Om du är symtomfri och behöver testa dig, till exempel inför en resa, vänligen kontakta Digikliniken.

Förutom på Digikliniken kan vi även utföra test på klinikerna för luftvägsinfektion utifrån läkarens bedömning och i enlighet med kriterierna för testning.

Läs även:
Misstänker du att du har smittats av coronaviruset? Gör så här

Hur går coronavirustestet till?

Coronavirustesterna utförs vanligtvis genom att med en böjbar bomullspinne ta ett prov från nässvalget. Viruset förekommer i riklig mängd på slemhinnorna, särskilt i sjukdomens inledande skede. Både PCR-testet och antigentestet går till på samma sätt.

Provtagaren ber dig snyta näsan före provtagningen.

Resultat av coronavirustestet

PCR-testet är känsligare, men resultatet är långsammare. Resultaten av PCR-testet är klara på 1–2 dygn..

Antigentestresultaten kommer i bästa fall snabbt, inom 30 minuter, men testets känslighet för att detektera en coronavirusinfektion är lägre än hos PCR-testet.

Dina testresultat kommer att visas i MinMehiläinen så snart de är klara. I allmänhet är testresultatet färdigt cirka 1–2 dygn efter att testet utfördes, även på veckoslut. Om det är fråga om ett minderårigt barns testresultat, se till att barnet är anslutet till familjeprofilen i MinMehiläinen för att kunna ta del av resultaten.

Ett positivt resultat är ett mycket säkert bevis på smitta. Ett negativt resultat betyder dock inte att man helt kan utesluta sjukdomen, eftersom det sätt på vilket viruset utsöndras på slemhinnorna är mycket individuellt och även det faktum hur väl provtagningen och laboratorieanalysen lyckas inverkar på resultatet.

Bekanta dig med anvisningen för familjeanslutning

Positivt testresultat

Du får information om ett positivt koronatestresultat från MinMehiläinen-appen. Om du inte har MinMehiläinen-appen får du information om det positiva provsvaret via SMS.

Observera att i alla kommuner kommer spårning eller karantän av utsatta inte längre att genomföras. Läs mer på din hemstads hemsida.

Coronavirustester och hur de skiljer sig från varandra

På Mehiläinen utförs två slags coronavirustest: PCR-test och antogentester, dvs. så kallade snabbtest. Båda testerna utförs vid alla Mehiläinens testningsstationer för corona.

PCR-test (Polymerase Chain Reaction):

  • I PCR-testet undersöker man om virusets gener finns i nässvalgets slemhinna.
  • Lämpar sig för testning av både symtomatiska och asymtomatiska personer. Testet kan tas i vilket skede som helst av sjukdomen.
  • PCR-testet är känsligare än antigentestet att detektera coronaviruset.
  • Testresultatet blir färdigt inom 1–2 dygn i medeltal.

Antigentest, dvs. det så kallade snabbtestet:

  • Är en lämplig undersökningsmetod när symtomen har varat mindre än en vecka.
  • Inte lika känsligt som PCR-testet. Antigentestet är ändå snabbare än PCR-testet, eftersom resultatet kan fås på 30 minuter.
  • Testet påvisar virusets ytprotein.

Läkaren som utfärdar remissen avgör vilket test som bäst passar i situationen. Du behöver alltså inte kunna be om ett visst coronavirustest. Båda testen tas på samma sätt. Om du behöver ett testresultat för en resa, vänligen notera att destinationslandet eller flygbolaget eventuellt kräver ett specifikt coronavirustest och ett intyg på resultatet.

Läs även: Coronaintyg

Sidan uppdaterades senast: 4.2.2022.

Läs mer