Laboratorium och laboratorieundersökningar

Mehiläinens laboratorier erbjuder heltäckande laboratorietjänster. På våra laboratorier tas olika prover som kan undersökas på ett mångsidigt sätt i vårt centrallaboratorium.

Boka tid

Besök på laboratoriet för provtagning

Laboratorierna har oftast flest besökare under morgonen. Om det är möjligt är det bra att komma utanför rusningstiden, det vill säga efter kl. 10, för att undvika köer. I informationen om våra verksamhetsställen hittar du också laboratoriernas öppettider.

Förberedelser inför laboratorieprover

I de flesta fall kan man komma till laboratorier med eller utan tidsbokning. Observera att en del laboratorier kräver tidsbokning. Du kan boka tid genom att ringa läkarcentralens nummer. Laboratoriernas öppettider och praxis för tidsbokning finns på verksamhetsställenas sidor.

När du ska besöka laboratoriet för provtagning bör du ta reda på om du behöver förbereda dig på något sätt. Rekommendationerna bör följas för att provet ska bli så tillförlitligt som möjligt och för att resultatet ska gå att jämföra med referensvärden.

Läs mer: Vad kostar en laboratorieundersökning?

Laboratorieprover

Våra laboratorier tar prover genom vilka man kan utreda eller undersöka bland annat

 • Alkoholmarkörstest (fosfatidyletanol) (Läs även: Dricker du för mycket – nytt test för att mäta alkoholanvändningen)
 • Omfattande allergiundersökningspaket med basscreening samt specifika undersökningar
 • D-vitaminnivå
 • Influensatester
 • Undersökningen Farmakogenetisk panel
 • Hormonella funktioner
 • Underfunktion eller andra funktionsstörningar i sköldkörteln
 • Järnbrist, anemi och ferritin
 • Möjlig laktosintolerans
 • Möjlig celiaki
 • Lipider, det vill säga blodfetter och kolesterol
 • Belastning på levern
 • Metabolt syndrom
 • Njurarnas och leverns funktion
 • Fasteglukos (blodsocker)
 • Könssjukdomar bl.a. klamydia, gonorré och syfilis samt HIV-tester
 • Graviditet
 • Tester av risken för hjärtinfarkt och diabetes, Hertta
 • Blodbild (omfattar bl.a. hemoglobin och vita blodkroppar)

Laboratorieundersökningar

Mehiläinens laboratorier erbjuder också ett mångsidigt utbud av så kallade patientspecifika undersökningar, såsom

 • Elektrokardiografi (EKG) och långtidsregistrering
 • Långtidsregistrering av blodtrycket
 • Kliniska belastningsundersökningar såsom belastnings-EKG och belastnings-UKG, det vill säga belastningsergometrier
 • Allergiundersökningar
 • Astmaundersökningar, t.ex. spirometri och mätning av kväveoxidhalten i utandningsluften
 • Undersökningar av nervbanor, dvs. ENMG
 • Sömnundersökningar (Läs även: Behandling av sömnstörningar)
 • Laboratoriepaket för idrottare

Om du tar med ett barn till laboratoriet för provtagning kan du minska nervositeten genom att på förhand förklara för barnet vad man gör på laboratoriet.

Boka tid

Resultat av laboratorieprover

Kom överens med läkaren om hur du ska få resultaten av dina laboratorieprover. Resultaten av laboratorieproverna och ett eventuellt utlåtande sparas i tjänsten MinMehiläinen. Du kan använda tjänsten MinMehiläinen i en webbläsare eller som mobilapp.

IOS  ANDROID 

Yhteystiedot

Kristina Hotakainen
Erikoislääkäri, dosentti
Laboratoriosektorin johtaja
kristina.hotakainen@mehilainen.fi
Jonna Puirava
Bioanalyytikko (YAMK)
Laboratoriosektorin kehityspäällikkö
jonna.puirava@mehilainen.fi