Misstänker du att du har smittats av coronaviruset? Läs följande anvisningar

Enligt gällande rekommendationer ska alla som har symtom som tyder på en coronavirusinfektion låta testa sig för coronaviruset. Gör så här, om du misstänker att du själv eller en familjemedlem har smittats av coronaviruset.

Snabbt till koronavirustest

 • Om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion, kontakta Digikliniken.
 • Även vid test av asymtomatiska personer inför resa kan du kontakta Digikliniken.
 • Du får vid behov en remiss till provtagning för coronavirus och en vårdplan. Observera att du alltid behöver en remiss av vårdpersonal för att låta testa dig för coronaviruset.
 • När du har fått en remiss väljer du den lämpligaste platsen för coronatestning.

Gå till digikliniken

Download from App store Get it on Google Play

Priser

 • Ett besök på Digikliniken kostar 33,90 € efter FPA-ersättning. Företagshälsovårdsbesök är avgiftsfria.
 • PCR-testets pris efter FPA-ersättning är 149 €.
 • Antigentestets pris efter FPA-ersättning är 129 €.

I regel omfattas testet av företagshälsovården (kontrollera hos arbetsgivaren) eller sjukkostnads- och reseförsäkringen. Läs mer om försäkringsersättningar (på finska).

Obs. FPA-ersättning fås endast för behandling av sjukdom.

Koronavirustester också utan remiss

Till en del av Mehiläinens drive-in-teststationer kan du även komma utan remiss. Se en lista över verksamhetsställen här. Då görs en bedömning av behovet av undersökning och du får en remiss på plats. Bedömningen och remissen kostar 30 €.

Se även:

Information om coronavirustest hos Mehiläinen
THL:s aktuella rekommendationer om testning av daghems- och skolbarn 

Kräver dina symtom ett besök på mottagningen?

Om du har svåra symtom och är i behov av ett fysiskt läkarbesök, kan du besöka våra kliniker som specialiserat sig på behandling av luftvägsinfektioner (HTI-kliniker). På dessa kliniker undersöker och behandlar vi personer med symtom på luftvägsinfektion avskilt från andra.

Boka tid till HTI-klinikens mottagning via vår tidsbokning på nätet  eller genom att ringa vår kundtjänst på numret 010 414 1848 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min).

Om du har testat negativt för coronaviruset och du fortfarande har symtom på luftvägsinfektion, ska du antingen besöka distansmottagningen eller en HTI-klinik.

Boka tid till mottagning

Ring kundtjänsten (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min)

Observera att vi rekommenderar att du kontaktar akutmottagningen i ditt område eller ringer 112 i nödsituationer snarast möjligt, om du har svåra symtom och behöver få hjälp snabbt.

Har du blivit utsatt för coronaviruset och vill låta testa dig?

 • Om du får veta att du har blivit utsatt för smitta och redan befinner dig i officiell karantän, följ de anvisningar som du har fått.

Kontrollera med din företagshälsovårdare eller företagsläkare om du bör låta testa dig och om provtagning för coronaviruset av symtomfria personer ingår i ditt avtal om företagshälsovård, om du är företagshälsovårdskund hos Mehiläinen och har utsatts för smitta, men inte har symtom.

Få information om Digikliniken och coronatest i realtid:

Frågor och svar om coronaviruset och besök hos oss

Har du symtom och har bokat tid till mottagning?
Avboka tiden och boka en ny tid utan extra kostnad, om du har symtom på en coronavirusinfektion och det bokade besöket inte är brådskande. I MinMehiläinen-tjänsten kan du enkelt ändra mottagningstiden. Vi rekommenderar att du ringer vår kundtjänst på numret 010 414 00 (0,084 €/min) och skjuter upp den bokade tiden tills senare per telefon, om du blir tvungen att avboka din mottagningstid under ett dygn före besöket. Alla våra mottagningstider kan även bokas som distansmottagning, om ditt hälsoärende lämpar sig för behandling på distans. Om du känner dig osäker på hur du ska boka en tid till distansmottagning eller byta en redan överenskommen tid för ett fysiskt besök till distansmottagning, ska du kontakta vår kundtjänst på numret 010 414 00 (0,084 €/min). Vi rekommenderar även att du kontaktar kundtjänsten, om ditt ärende är brådskande och inte kan vänta tills du är symtomfri för att vi ska kunna tänka ut hur vi kan ta emot dig på ett säkert sätt. Kontakta vår kundtjänst på numret 010 414 1848 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min) eller fråga mer i tidsbokningens chatt, om du är osäker på med vilka symtom du kan besöka mottagningen. Vi rekommenderar att du flyttar fram din tid, om du är symtomfri och inte är i karantän, men du vet med säkerhet att du har exponerats för coronaviruset, om ditt ärende inte är brådskande.
Vad kostar ett coronavirustest?
 • PCR-test 249 € (149 € efter FPA-ersättning)
 • Antigentest 165 € (129 € efter FPA-ersättning) Obs! Antigentest görs endast på vissa provtagningsstationer.
 • Observera att du får ersättning av FPA endast om testet utgör en del av behandlingen av en sjukdom. Provtagningar som görs på symtomfria personer för resor ersätts till exempel inte av FPA.
Behöver du ett coronaintyg?

Om du behöver ett intyg över att du har testat negativt för coronaviruset, kan vi skriva ut ett åt dig. Intyget kostar 21,90 €.

Observera att du inte befrias från karantän som förordnats av myndighet eller misstanke om smitta, om du har testat negativt för coronaviruset.

När och hur får jag besked om resultatet av provtagningen för coronaviruset?

Ditt testresultat syns i MinMehiläinen-tjänsten så fort det blir färdigt. I allmänhet är testresultatet klart inom 1–2 dygn efter provtagningen, även helger. På Mehiläinens Express-stationer får du för det mesta resultatet av provtagningen inom 6 timmar.

Kontrollera att du har anslutit ditt barn till familjeprofilen i MinMehiläinen-appen för att få testresultatet, om resultatet gäller ett minderårigt barn.