Terapitjänster

Terapitjänster

Talterapi förbättrar kommunikationsförmågan

Talterapi förbättrar funktionsförmågan i vardagliga situationer vid kommunikationssvårigheter.

LÄS MER 

Ergoterapi stödjer interaktionen

Ergoterapi ger stöd i vardagen när det känns svårt att klara av saker och ting.

LÄS MER

Barn- och ungdomspsykologer hjälper till med problemsituationer

Våra psykologer diskuterar, ger råd, stöd och hjälp i olika kris- och problemsituationer samt gör psykologiska undersökningar och bedömningar.

LÄS MER

Gruppterapi skapar en trygg miljö

Gruppterapi ger en trygg miljö för att träna på vardagliga färdigheter, social interaktion och aktivt deltagande.

LÄS MER

När ska man gå i terapi?

Ju tidigare psykiska symtom identifieras och ju tidigare du får terapeutisk hjälp, desto bättre är prognosen för återhämtning. Du kan boka tid för terapi utan remiss. Mötena genomförs på distans eller på mottagningen hos en av Mehiläinens experter på psykisk hälsa.

Behöver du hjälp med att välja expert kan du fråga Mehiläinen Terapiklinik om råd. Se vilken terapiklinik som ligger närmast dig .

Undersökningar

Undersökningarna på Mehiläinens terapiklinik skapar klarhet i situationen, om det är något i de funktionella eller språkliga färdigheterna eller beteendet som du funderar på. En psykologisk undersökning och en bedömning av behovet av tal- eller ergoterapi fungerar som bas för att bygga upp en individuell rehabiliteringsplan. Läs mer om våra undersökningstjänster:

Terapigrupper

Undersökningarna på Mehiläinens terapiklinik skapar klarhet i situationen, om det är något i de funktionella eller språkliga färdigheterna eller beteendet som du funderar på. En psykologisk undersökning och en bedömning av behovet av tal- eller ergoterapi fungerar som bas för att bygga upp en individuell rehabiliteringsplan. Läs mer om våra undersökningstjänster:

Rehabilitering i grupp och multimodal rehabilitering

Oma väylä-rehabilitering

Läkartjänster för barn och unga

Mehiläinens barnneurologer och psykiatriker är experter på neurologiska och psykologiska störningar hos barn och ungdomar. De gör formella bedömningar för behandlings- och rehabiliteringsplanerna, leder planeringen av vården och följer framstegen inom rehabiliteringen. Läs mer om våra medicinska tjänster:

Tjänster inom barnneurologi och psykiatri

Övriga terapitjänster

Det finns även terapitjänster till exempel för att stödja arbetet och rehabilitering som görs med hjälp av djur. Dessutom erbjuder vi coachning som är speciellt utformad för ungdomar.

Terapicenter

Vi har kliniker över hela Finland. Våra tjänster är även tillgängliga på distans.

Eerikinkatu 27, 3. krs, 00180 Helsinki
Kauppakatu 23 bA 23, 80100 Joensuu
Maaherrankatu 21A, 70100 Kuopio
Hatanpään valtatie 26, 2. krs, 33100 Tampere
Sibeliuksenkatu 3 A, 6. krs, 20100 Turku
Eerikinkatu 27, 3. krs, 00180 Helsinki
Kauppakatu 23 bA 23, 80100 Joensuu
Maaherrankatu 21A, 70100 Kuopio
Hatanpään valtatie 26, 2. krs, 33100 Tampere
Sibeliuksenkatu 3 A, 6. krs, 20100 Turku

Experter inom terapitjänsterna

Om du är orolig för din egen eller din närståendes psykiska hälsa, finns våra experter på psykisk hälsa här för dig. Vid psykiska problem kan du till exempel kontakta en sinnesstämningscoach, en psykolog, en psykiatriker eller en psykoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeuter (arbetsterapeuter) rehabiliterar kunder individuellt och leder rehabiliteringsgrupper. Terapin sker antingen på mottagningen eller i kundens egen omgivning, till exempel på daghemmet, i skolan eller i hemmet. Arbetsterapi för vuxna kan även fokusera på att stödja arbetsförmågan och fritidsaktiviteter.

Psykolog

Det är bra att söka sig till en psykolog, om du brottas med svåra känslor eller en svår livssituation och ett samtal med en utomstående kunde hjälpa. Behovet av hjälp kan uppstå till följd av plötsliga kriser eller långvariga problem.

Neuropsykolog

En neuropsykolog är en psykolog som har specialiserat sig inom neuropsykologi. Neuropsykologen undersöker den kognitiva funktionsförmågan, dvs. färdigheter i anslutning till minne, inlärningsförmåga och generella intellektuella prestationer, samt förmågan att reglera sitt eget känsloliv och agerande.

Talterapeut

Talterapeuter hjälper barn och vuxna med språkliga färdigheter vid tal- och språkstörningar. Målet med talterapin är att förbättra kommunikations- och funktionsförmågan i vardagen och därför sker rehabiliteringen främst i kundens vardagliga miljö.