Psykisk hälsa är huvudsaken

Psykisk hälsa är huvudsaken

När behöver jag hjälp med min psykiska hälsa?

Var och en av oss kan möta utmaningar med psykisk ork. Tillfällig psykisk stress i en speciell och utmanande livssituation är mycket vanligt. Om det psykiska välbefinnandet försämras och den psykiska hälsan blir nedsatt under längre tid, är det viktigt att identifiera sjukdomen och söka professionell hjälp. Tveka inte att be om hjälp om du är orolig för ditt psykiska välbefinnande och din psykiska hälsa. Mehiläinen har över 250 experter på psykisk hälsa som stöder dig. Du är inte ensam.

Om du behöver hjälp med att välja en expert, kan du kontakta vår kundtjänst per telefon 010 414 00 (0,084 €/min) (öppet dygnet runt) eller via vår tidsbokningschatt. Du kan också boka tid för ett rådgivningsbesök.

I podden Pääasia talar man om psykisk hälsa

Psykoterapeuten Ville Merinen från Mehiläinen bjuder in offentligt kända personer att sätta sig på en terapistol och prata om psykisk hälsa.

LYSSNA PÅ PODDEN (PÅ FINSKA)

Experter på psykisk hälsa

Om du är orolig för din egen eller din närståendes psykiska hälsa, finns våra experter på psykisk hälsa här för dig. Du kan kontakta till exempel en sinnesstämningscoach, psykolog, psykiater eller psykoterapeut vid psykiska problem.

Sinnesstämningscoach

Sinnesstämningscoacher hjälper med personliga bekymmer och livshantering. Sinnesstämningscoachen kan vara en god samtalspartner när du behöver stöd i något som oroar dig.

Psykolog

Det är bra att söka sig till en psykolog när du stöter på svåra känslor eller en svår livssituation och ett samtal med en utomstående kunde hjälpa till. Behovet av hjälp kan uppstå till följd av plötsliga kriser eller långvariga problem.

Psykoterapeut

En psykoterapeut erbjuder behandling baserad på diskussion och funktionella metoder som syftar till att främja psykiskt välbefinnande. Syftet är bland annat att öka självförståelsen, att hjälpa till att hantera och förstå svåra känslor och att förändra tanke- och verksamhetsmodeller.

Psykiater

En psykiater är en specialist som undersöker, diagnostiserar och behandlar psykiska störningar. Psykiaterns uppgift är medicinsk undersökning av psykisk hälsa. Psykiatern kan ställa en diagnos, bedöma behovet av medicinsk behandling och ordinera mediciner.

Läs mer om problem med psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande: