Tillgänglighetsutlåtande

Mehiläinen Ab strävar efter att webbplatsen ska vara tillgänglig enligt Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 .

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen mehilainen.fi.

Tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen mehilainen.fi uppfyller delvis tillgänglighetskriterierna för nivå AA i kriteriesamlingen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Arbetet med att förbättra tillgängligheten pågår fortfarande. Detta utlåtande kommer att uppdateras allteftersom arbetet framskrider.

Underlåtenhet att uppfylla kraven och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Nedan nämnda innehåll är inte tillgängligt av följande orsaker:

Underlåtenhet att iaktta Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 .

(WCAG 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5) Allt videoinnehåll på webbplatsen har inte textats och motsvarande innehåll är inte nödvändigtvis i textformat.

(WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 4.1.2) Skärmläsare kan inte läsa rullgardinsmenyernas filtrerade listor rätt och de saknar sökfunktion.

(WCAG 3.3.2) Det förekommer brister i blankettfältens rubriker.

(WCAG 3.3.1, 4.1.3) Det finns brister i blanketternas felmeddelanden i fråga om att flytta fokus och visa felaktigt fält. En del av felmeddelandena är endast på engelska och de är inte informativa.

(WCAG 1.3.5) E-postfältens syfte har inte definierats i programkoden och de stöder inte automatisk komplettering. Det finns brister i erbjudandet av sifferknappsatser.

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Uppgörande: Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen eller mobilapplikationen uppfyller kraven i EU-direktiv 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast 23.9.2020.

Respons och kontaktuppgifter

Du kan ge oss respons om tillgänglighetskraven eller begära uppgifter och innehåll som uteslutits från direktivets tillämpningsområde med vår responsblankett.

Mehiläinens kvalitetsteam ansvarar för hanteringen av frågor om tillgängligheten och dess utveckling.

Genomförande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte har fått något svar efter två veckor, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Enheten för tillgänglighetstillsyn:
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
nätblankett
växel 0295 016 000