Begäran om återuppringning av en expert

Ibland behöver man lämna en begäran om återuppringning efter mottagningsbesöket. Du kan lämna en begäran om återuppringning till den expert som vårdat dig, såsom en läkare, en sjukvårdare eller en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Boka telefontid

Du kan boka telefontid:

Du kan beställa återuppringning av den specialist som har vårdat dig i MinMehiläinens app eller via Mehiläinens tidsbokning på nätet upp till 60 dagar efter ditt möte.

Telefontiden kan till exempel behövas:

  • för en genomgång av undersöknings- eller laboratorieresultat
  • i en situation när symtomen trots inledande av behandling inte lindras
  • när du har frågor gällande behandlingen eller långvarig användning av läkemedel.

Vänligen notera att om ditt ärende gäller en tidsbokning till mottagningen, kan du boka tid online , via MinMehiläinen  eller per telefon genom att ringa Mehiläinens kundtjänst (010 414 00 (0,084 €/min)). En begäran om återuppringning av en expert är inte avsedd för bokning av ny mottagningstid.

Begäran om återuppringning – när blir jag uppringd?

Du kan boka en telefontid för önskad dag. Vår expert ringer kl. 8–20 på dagen i fråga. Samtalet kommer från ett okänt nummer.

Kostar telefontiden?

En telefontid som har överenskommits med den expert som vårdat dig på förhand och som gäller besöket eller undersökningsresultaten orsakar vanligtvis inte extra kostnader. För övriga telefontider, till exempel förnyelse av recept, debiterar läkaren en serviceavgift enligt det fastställda arvodet.