Ortopedi

Ortopedi är ett område inom medicinen som fokuserar på kirurgisk behandling av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. En ortoped är specialiserad på att undersöka och behandla symtom i stöd- och rörelseorganen.

Se alla Mehiläinens ortopeder

Boka tid på nätet eller per telefon på 010 414 00 (0,084 €/min).

Ortopediska tjänster

Mehiläinens sjukhus kan behandla alla ortopediska besvär och även utföra brådskande olycksfallskirurgi. De flesta ortopediska ingrepp som görs på Mehiläinen är dagkirurgiska, vilket innebär att patienten får åka hem samma dag, och återhämtningstiderna är numera kortare än tidigare. Ofta är det också tillräckligt med så kallad konservativ behandling, det vill säga behandling där man inte använder kirurgi.

Större ingrepp i ryggen eller benen samt ledproteskirurgi kräver eftervård, för vilken Mehiläinens bäddavdelningar erbjuder goda förutsättningar.
Mehiläinen erbjuder sjukhustjänster och ortopediska operationer i Helsingfors, Tavastehus, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Borgå, Tammerfors, Åbo, Vasa och Uleåborg.

När ska jag gå till ortopeden?

Ortopeden kan hjälpa dig med bland annat följande symtom och sjukdomar samt kirurgisk behandling av dem

Specialister och verksamhetsställen

Petteri Antonen
LL, ortopedian-ja traumatol. erikoislääkäri
9.8
Niclas Borgmästars
Ortopedian ja traumatologian erik.lääk.
9.8
Helena Ervasti
LL, ortopedian ja traumatologian erik.lääkäri
9.6
Peter Ess
LL,ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
9.7

Läs mer