Pitkäaikainen hoitosuhde nopeuttaa infektiokierteisen lapsen toipumista

Tuttu lääkärikeskus ja lääkäri, joka tuntee sekä lapsen että lapsen potilashistorian, vähentää turhia käyntejä ja lääkekuureja sekä ehkäisee lapsen lääkäripelkoa. Lisäksi pitkäaikainen hoitosuhde voi nopeuttaa infektiokierteisen lapsen toipumista ja infektiokierteen katkaisemista sekä vähentää sairauden hoidon kustannuksia.

Vuosittain suomalaislapset sairastavat viidestä kymmeneen ylähengitystieinfektiota, joiden yleisempänä jälkitautina on välikorvantulehdus. Infektiokierteisestä lapsesta voidaan puhua, kun lapsi sairastaa yli kymmenen hengitystieinfektiota vuodessa tai jos lapsi sairastuu helposti jälkitauteihin. Infektiokierteen syitä saattavat olla allergiat, rakenteelliset poikkeavuudet, perinnölliset syyt ja ympäristötekijät, kuten päiväkotien suuret ryhmät ja vanhempien tupakointi.

− Infektiokierteistä lasta hoidettaessa ja etenkin leikkauksen tarpeellisuutta arvioidessa on tärkeää tietää muun muassa todellisten bakteeri-infektioiden määrä. Kun lapsella on pitkäaikainen hoitosuhde, on hoitavalla lääkärillä tiedossa kaikki lääkärikäynnit, annetut hoidot ja määrätyt lääkekuurit. Kattavamman tiedon perusteella on helpompi arvioida millaisesta jatkohoidosta lapsi hyötyy, toteaa Mehiläisessä työskentelevä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Mervi Närkiö.

− Myös lapsen vanhemmat hyötyvät hyvästä ja pitkästä hoitosuhteesta. Kun lapsen infektiokierre saadaan katkaistua mahdollisemman aikaisessa vaiheessa, vanhempien jaksaminen helpottuu, heidän sairauspoissaolot vähenevät ja myös taloudellisesti ajatellen käyntimäärien mahdollinen väheneminen tuo perheelle säästöjä. Lisäksi tutussa lääkärikeskuksessa ja tutun lääkärin vastaanotolla käynnit ovat helpompia, summaa Mervi Närkiö.

Infektiokierrettä voidaan ehkäistä myös kotona. Hyvä käsihygienia on tärkeä tekijä ja myös D-vitamiinilisän säännöllisestä käytöstä on jonkin verran näyttöä infektiotautien ehkäisemisessä. Infektiokierteen ennaltaehkäisevät keinot ovat yksilöllisiä ja perhekohtaisia, ja niistä kannattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Esimerkiksi toistuvia välikorvantulehduksia voidaan ennaltaehkäistä tärykalvoille asennetuilla ilmastointiputkilla ja osa infektiokierteisistä lapsista hyötyy myös kitarisan poistosta.

Asiantuntijat

Kimmo Talvensaari
Lääketieteen tohtori, lastentautien erikoislääkäri
9.9
Terhi Kilpi
LT, lastentautien erikoislääkäri
9.7
Helena Lapinleimu
LT, lastentautien erik.lääkäri
Maarit Tarkiainen
LL, Lastentautien erikoislääkäri
Katso muut asiantuntijat