Laatu, turvallisuus ja vaikuttavuus

Mehiläinen on laadukkaan hoidon ja hoivan edelläkävijä.

Mehiläisessä jatkuva laadun kehittäminen ja sitoutuminen laatutyöhön ovat toiminnan ydintä. Laatu, turvallisuus ja vaikuttavuus perustuvat Mehiläisen tehtävään, yhteiseen visioon ja arvoihin:

  • Tieto ja taito
  • Välittäminen ja vastuunotto
  • Kumppanuus ja yrittäjyys
  • Kasvu ja kehitys

Mehiläisessä laatu tarkoittaa sitä, että palvelumme tyydyttävät ja vastaavat asiakkaidemme, potilaidemme, asukkaidemme sekä sidosryhmiemme tarpeita ja odotuksia oikea-aikaisesti, ja ne perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon tai näyttöön. Laatumme ytimessä on lupaus siitä, että asiakkaat ja heidän läheisenä voivat luottaa hoitomme ja hoivamme olevan yksilöllistä, sujuvaa, turvallista ja vaikuttavaa.

Johdamme tiedolla, pyrimme päivittäin parempaan ja olemme digitaalisen terveydenhuollon edelläkävijä.

Laatutavoitteet

  • täyttää asiakkaiden odotuksia, tarpeita ja vaatimuksia
  • lisätä työtyytyväisyyttä ja -turvallisuutta
  • luoda yhteistä tapaa toimia
  • toimia ympäristömyönteisesti
  • toimia kustannustehokkaasti ja parantaa kilpailukykyä

Laatupolitiikka

Mehiläisen laatupolitiikka auttaa varmistamaan yhteisten toimintatapojemme toteutumisen ja erilaisten toimintaamme kohdistuvien vaatimuksien ja tavoitteiden täyttymisen.

Omavalvonta

Omavalvonnalla valvomme, seuraamme ja arvioimme toiminnamme laatua, lainmukaisuutta sekä turvallisuutta. Omavalvonta on sekä asiakas- ja potilasturvallisuustyötä, laatutyötä ja hyvää asiakaspalvelua.

Lue lisää

Laatumittarit

Laatumittareiden tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä parantaa vaikuttavuuden seurantaa. Mittarit ovat julkisia ja kaikkien nähtävillä.

Lue lisää

Tieto ja taito

Mehiläisessä panostetaan vahvasti henkilöstön erikoistumis- ja koulutustarjontaan sekä tieteelliseen tutkimustyöhön.

Lue lisää

Sertifikaatit

Mehiläisen systemaattisen laadun ja sen kehittämisen järjestelmäksi olemme valinneet ISO9001 laadunhallintajärjestelmän. Ympäristöjärjestelmässä noudatamme ISO14001 ympäristöjärjestelmän ja ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmän vaatimuksia.

Mehiläiselle on myönnetty näiden standardien mukaiset sertifikaatit.

Perehdytys ja -koulutus

Laatu- ja toimintajärjestelmän perehdytys kuuluu kaikkien ammattiryhmien perehdytysohjelmaan organisaation eri tasoilla.

Kyselyt ja palautteet

Palautteiden ja kyselyiden avulla saamme tärkeää tietoa laadun kehittämiseen erityisesti asiakas- ja henkilöstönäkökulma huomioiden.

Lue lisää

Mehiläisen konsernin laatutiimi

Laatu-lääketiedetiimi vastaa laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden kehittämisen kokonaisuudesta, ohjeistuksista ja seurannasta.

Laatutiimin vastuulla ovat niin laadulla johtamisen työkalujen kehittäminen, auditoinnit, julkisten laatumittareiden ja asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen kuin tietosuojaan tai laatuyhteyshenkilöiden osaamiseen panostaminen.

Kaisla Lahdensuo
Lääketieteellinen johtaja
kaisla.lahdensuo@mehilainen.fi
Maiju Welling
Laatuylilääkäri
maiju.welling@mehilainen.fi
Petri Leiponen
Hallinnollinen ylilääkäri
petri.leiponen@mehilainen.fi
Hanna-Kaisa Viertola
Laatujohtaja
hanna-kaisa.viertola@mehilainen.fi
Pilvi Kortepohja
Laatupäällikkö
pilvi.kortepohja@mehilainen.fi

Lisää aiheesta