Mainiokodeissa vahvaa edistystä ikääntyneiden hoivan laatutyössä

Lehdistötiedote 15.3.2022

Ikääntyneille asumis- ja hoivapalveluita tarjoavien Mainiokotien tavoitteena on olla laatujohtaja toimialalla. Panostukset laatutyöhön tuottavat tulosta: laadun mittarit kehittyivät positiivisesti vuoden 2021 aikana ja samalla reklamaatiot sekä aluehallintoviranomaisten selvityspyynnöt ovat vähentyneet merkittävästi.

Ikääntyneiden asumispalveluissa korkea laatu tarkoittaa yksilöllistä ja asukaslähtöistä arkea jokaiselle asukkaalle. Mainiokodeissa asukaskokemus on otettu keskiöön laadun kehitystyössä.

- Otimme vuonna 2021 Mainiokodeissa tärkeitä askelia kohti ikääntyneiden palveluiden laatujohtajuutta. Asukkaidemme, heidän läheisten ja henkilöstön kokemusta kuvaava laatuindeksi kehittyi positiivisesti ja nousi ensimmäistä kertaa yli 80 pisteen maksimiarvon ollessa 100. Erityisen ylpeä olen siitä, että henkilöstömme tyytyväisyys parani haasteellisesta koronavuodesta huolimatta, toteaa liiketoimintajohtaja Niklas Härus Mainiokodeista.

Systemaattinen laadun kehitystyö näkyi Mainiokodeissa selvityspyyntöjen ja reklamaatioiden vähenemisenä sekä parannuksina laatumittareissa useilla eri osa-alueilla.

- Haluamme taata jokaiselle asukkaallemme yksilöllisen ja hyvän elämän sekä turvallisen ja viihtyisän kodin, jossa kukin saa tarvitsemansa hoidon ja hoivan. Tätä tavoitetta kohden jatkamme tinkimätöntä työtämme. Olemme iloisia, että työmme näkyy myös esimerkiksi asukkaiden palveluja ja kuntoisuutta kuvaavissa RAI-tuloksissa*, jotka paranivat edelleen ollen jo toista vuotta peräkkäin valtakunnallista keskiarvoa paremmat. Kiitos hienoista tuloksista kuuluu koko henkilökunnallemme, Härus sanoo.

Edistys laatutyössä on useiden konkreettisten toimenpiteiden ansiota. Arjen työtä tukemaan rakennettiin viime vuoden aikana laatukäsikirja, joka pitää sisällään kattavat ohjeet laatutyöhön ja toiminnan kehittämiseen, kuten esimerkiksi lääkehoitoon, hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laadintaan ja kirjaamiseen. Toimintaa seurataan laajasti erilaisilla laatumittareilla, jotka kattavat muun muassa asukas- ja läheiskokemuksen, ulkoilut, toiminnallisen arjen, omatuokiot sekä läheisyhteistyön. Vuoden aikana Mainiokodeissa otettiin käyttöön henkilöstön laatupalkkio ja vuoden aikana palkittiin toistakymmentä kotia onnistuneesta laatutyöstä.

Tämän vuoden teemana Mainiokodeissa on tuoda laatutyö entistä vahvemmin osaksi jokaisen työntekijän arkea.

- Otamme käyttöön Mainiokodeille oman toiminnanohjausjärjestelmä Mainionetin, joka helpottaa päivittäistä työtä ja ajantasaisen tiedon löytämistä. Uudistamme samalla poikkeamaprosessin helpottamalla poikkeamailmoitusten tekoa ja lisäämällä läpinäkyvyyttä, Härus kertoo

Härus näkee hoivapalveluiden toimialan olevan murrosvaiheessa. Alan olennainen kehityssuunta on, että palveluiden hintakilpailusta siirrytään yhä enemmän laatukilpailuun.

- Koko alalla on välttämätöntä, että laatu nostetaan keskiöön kilpailutekijänä. Hinta tulee asettaa riittävälle, palveluiden tuotantokustannuksia ja julkisten toimijoiden omaa tuotantoa vastaavalle tasolle. Tämän jälkeen kilpailua voidaan käydä laadulla. Palveluiden tilaajilla on kilpailuttamisessa tässä olennainen rooli, Härus painottaa lopuksi.

*) RAI-järjestelmä (Resident Assessment Instrument) on tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Sanaselityksen lähde: THL