Mehiläisen toimintamalli mahdollistaa parempaa hoitoa dataa hyödyntämällä – Päijät-Hämeessä ainutlaatuinen näkymä sepelvaltimopotilaiden lääkitykseen

Lehdistötiedote 25.11.2022

Datan avulla tehtävä hoidon vaikuttavuuden seuranta mahdollistaa potilaiden paremman hoidon. Datan hyödyntäminen on avainasemassa Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden toimintamallissa, joka on käytössä esimerkiksi Päijät-Hämeessä Harjun terveydessä*. Harjun terveyden datasta käy muun muassa ilmi, se kuinka suurella osalla sepelvaltimotautipotilaista on asianmukainen lääkitys käytössä. Tieto on olennainen hoitohenkilökunnalle potilaan oikeassa ohjauksessa.

Mehiläisen tavoitteena on tuottaa Suomen laadukkainta ja vaikuttavinta terveydenhuoltoa.

- Datavetoisessa laadun ja vaikuttavuuden seurannassa on valtavasti potentiaalia. Kun mittaamme käynnin tuottamaa terveyshyötyä, saamme aivan uudenlaisia työkaluja toiminnan laadun kehittämiseen. Datalla on silmiä avaava vaikutus terveydenhuollon ammattilaisten parissa, Mehiläisen data-science tiimin johtaja Antti Niskanen kertoo.

Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhteisyrityksessä, Harjun terveydessä, on kehitetty laajan väestötason datan mahdollistamia laatu- ja vaikuttavuusmittareita. Väestötason datalla pystytään tekemään analyysejä esimerkiksi eri sairauksien hoitotasapainosta ja asianmukaisen lääkityksen käytöstä. Varsinaisia vertailuarvoja ei julkisen terveydenhuollon osalta ole Harjun terveyden luvuille saatavilla, koska mikään muu toimija ei toistaiseksi mittaa ja raportoi vastaavia laatumittareita.

- Harjun terveyden data tarjoaa Suomen mitassa ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä, miten sepelvaltimotautipotilailla on hoitosuositusten mukainen lääkitys käytössä. Datan mukaan näin on 68 prosentilla. Osuutta on tärkeä seurata, jotta potilaat saavat oikeaa ohjausta, toteaa Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden johtava lääkäri Henri Ärölä.

- Harjun terveydessä on seurattu myös kihtipotilaiden lääkkeiden käyttöä. Potilainamme on esimerkiksi hieman yli 2000 henkilöä, joilla on kihtilääkitys käytössä. Heistä yli puolet on hoitotasapainossa, mutta tämä indikoi sitä, että lääkehoitoon on tarpeellista kiinnittää ohjauksen tasolla huomiota, Ärölä kuvailee.

Datasta nousevat huomiot auttavat potilastyötä tekeviä kiinnittämään keskeisiin asioihin erityistä huomiota potilaskontaktien yhteydessä. Seurantakäyrät osoittavatkin Harjun terveydessä lievää myönteistä kehitystä.

- Kun tieto pystytään tuomaan kaikkien ammattilaisten näkyville, muistuttaa tämä heitä tarkistamaan potilaiden hoitotasapainon jokaisen kontaktin yhteydessä, eikä vain esimerkiksi uusimaan entistä reseptiä entisellä annoksella. Samoin, mikäli annosnostolla ei ole vaikutusta, on lääkärin hyvä olla potilaaseen yhteydessä ja selvittää tarkemmin, mistä on kysymys, Ärölä toteaa.

- Seuraavien lähivuosien kuluessa julkinen terveydenhuolto tulee perustumaan entistä vahvemmin dataan ja analytiikkaan. Hoitosuositukset tulevat olemaan tietoon perustuvaa lääketiedettä ja suurelta osin tämä on automaattisesti nostettavissa ammattilaiselle hoitopäätösten tueksi. Lähitulevaisuudessa voi olla, että jopa keinoäly saa yhä suurempaa roolia, kun pystymme aikaisemman sairaushistorian perusteella ennustamaan riskejä sairastua tiettyihin tauteihin, jolloin voimme kohdentaa erityistä huomiota riskiryhmien potilaisiin. Tällaisia tauteja ovat esimerkiksi sydämen vajaatoiminta ja diabetes, päättää Niskanen.

*) Harjun terveys on Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vuonna 2021 perustama yhteisyritys, joka vastaa noin 134 000 asukkaan julkisesta perusterveydenhuollosta ja suun terveydestä Lahden, Kärkölän ja Iitin alueella. Harjun terveys vastaa myös Hartolan sote-keskuspalveluista vuoden 2023 alusta lähtien.

Tutustu myös:

Mehiläisen julkiset palvelut

Harjun terveys