Höstblåsor hos barn

Höstblåsor är en sjukdom orsakad av enterovirus. Sjukdomen kallas även för hand-mun-fotsjukan och i huvudsak drabbar den barn som är under 10 år gamla, särskilt på slutsommaren och hösten.

Hur smittar höstblåsor?

Höstblåsor smittar lätt genom avföring och luftvägssekret.

Inkubationstid: Inkubationstiden är 3–7 dygn.

Vad är symtomen på höstblåsor?

Höstblåsornas symtom är feber, huvudvärk, smärta i halsen eller svalget, magsymtom och kraftlöshet. Inom några dygn följs symtomen av röda områden särskilt på slemhinnorna i munnen, handflatorna och fotsulorna, men ibland även på andra platser i huden. Det kan utvecklas blåsor och sårnader i de röda områdena. Sjukdomen är ofta symtomfri eller har milda symtom, men ibland kan den likna en “vanlig” förkylning. Symtomen fortsätter oftast i 7–10 dygn. Människan kan inte utveckla en långvarig motståndskraft mot höstblåsor eftersom sjukdomen orsakas av varierande enterovirus. Därför är det möjligt, i motsats till till exempel vattkoppor, att drabbas av höstblåsor flera gånger.

Hur sköter man höstblåsor?

Det finns inga särskilda läkemedel mot höstblåsor eller en vaccination som skulle förhindra infektioner. Sålunda är behandlingen palliativ. Antiinflammatoriska smärtstillande medel kan ta ner febern eller lindra huvudvärken eller den smärta som blåsorna förorsakar i fotsulorna. Om blåsorna i munnen är smärtsamma kan det vara lättare att inta mat som är i flytande form.

När ska jag till läkaren?

Höstblåsor är en lindrig infektion som läker av sig själv Det lönar sig att söka sig till läkaren om patientens mående blir avsevärt sämre, om febern är hög i flera dagar eller om de har kraftig huvudvärk och stel nacke. Du får även hjälp på Digikliniken i MinMehiläinens app och webbtjänst varje dag, dygnet runt!

Läs mer och ladda ner MinMehiläinens mobilapp

Använd Digikliniken genom att gå in på minmehilainen.fi på din bordsdator 

Ta del av Digiklinikens tjänster

Hur kan jag undvika att bli smittad av enterovirus?

Att upprätthålla god handhygien är det bästa sättet att undvika infektion. Det lönar sig att tvätta händerna noggrant med tvål särskilt efter toalettbesök eller blöjbyten samt innan man sätter sig vid matbordet.

Text: ML, Specialläkare i barnsjukdomar Maria Enlund-Cerullo
Källor: THL, Terveyskirjasto

Specialister och verksamhetsställen

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.5
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.7