Positiivinen ajattelu

Joskus kannattaa pysähtyä pohtimaan omaa suhtautumistaan itseensä ja ympäristöönsä. On hyvä kysyä itseltään: Mitä tulee sisään, kun minä tulen sisään? Tuonko mukanani ilon ja myötätunnon vai vaatimusta ja nipottamista? Huomaanko toisessa olevan hyvän vai pelkästään virheet? Oman asenteen tunnistaminen on ensiaskel eteenpäin oman asenteensa muuttamisessa.

Ihmissuhdetaitoja ja itsensä hyväksymistä voi opetella

Aivoillamme on tapana rekisteröidä automaattisesti se, mikä on pielessä. Myös oma kasvatus ja tausta vaikuttavat siihen, mitä odotamme itseltämme ja miten kohtaamme muita. Omia aivoja ja havaintoja voi kuitenkin kehittää ja itsensä hyväksymistä sekä ihmissuhdetaitoja voi opetella.

Yritä opetella huomaamaan asioita, jotka ovat elämässäsi hyvin. Sano nämä asiat myös ääneen. Sanoilla me luomme todellisuutta ja siksi, se mitä sanomme ääneen vahvistaa käsitystämme maailmasta. Kun opit tunnistamaan hyvät asiat itsessäsi ja ympärilläsi, paranee myös oma elämänlaatusi.

Katso videolta psykoterapeutin vinkit!

Lue lisää:

Arki pelkkää suorittamista?

Mielen hyvinvointi ja mielenterveys

Painaako opiskelupaikan valinta

Vinkit stressinhallintaan

Mikä nuoria naisia stressaa

helmikuu 2023viikko 6