Mehiläinen yhteistyökumppanina

Vakuutusyhtiöt

Mehiläinen tekee yhteistyösopimuksia vakuutusyhtiöiden kanssa sairaanhoitopalveluiden tuottamisesta ja sitoutuu tuottamaan palveluja vakuutusyhtiön asiakkaille yhteistyösopimuksen mukaisesti. Yhteistyösopimuksissa sovitaan mm. palveluiden tuottamisen, laskuttamisen ja raportoinnin toimintamalleista. Yhteistyösopimukset kattavat pääsääntöisesti lakisääteiset tapaturmavakuutukset (TÄKY), yritysten ottamat sairaanhoitovakuutukset ja yksittäisten henkilöiden ottamat vapaaehtoiset sairauskulu- ja tapaturmavakuutukset.
Lue lisää

Lisäpalveluasiakkaat

Mehiläinen tarjoaa yritysasiakkailleen ja yritysten omille terveysasemille monipuolisia lisäpalveluita, yrityksen oman työterveyshuollon palveluiden lisäksi. Yrityksen varsinainen työterveyshuolto voi olla hoidettu kunnallisesti tai jonkin toisen työterveyspalveluja tarjoavan yrityksen toimesta. Tyypillisesti palvelun tarve voi koostua vain akuutin sairaanhoidon tarpeesta, mutta yhtä hyvin tilapäisen tarpeen pohjalta tai normaalin työterveyden ulkopuolelle jäävän, useamman palvelun kokonaisuudesta.
Lue lisää

Sairaus- ja vakuutuskassat

Mehiläinen tarjoaa sairaus- ja vakuutuskassoille mahdollisuuden sopimukseen, joka rakentuu erikseen määriteltyjen palvelutarpeiden ja kassan sääntöjen mukaisesti.
Lue lisää