Mehiläinen Oy -konsernin verkkosivuston käyttöehdot

Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Mehiläinen Oy -konsernin ja siihen kuuluvien yhtiöiden (Mehiläinen) verkkosivustoihin. Mehiläisen verkkosivuilla voi olla myös erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jolloin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Lue lisää:
Terveyspalveluita koskevat yleiset ehdot 

Sivuston käyttö

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Mehiläinen Oy. Osoite: Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, 00260 Helsinki. Puh. 010 4140 112 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min).

Mehiläinen antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissaan kopioissa. Tämä sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Mehiläisen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty.

Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Mehiläinen Oy:llä. Mehiläisen toiminimi ja logo ovat Mehiläinen-konsernin suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä. Mehiläisen logoa ei saa käyttää sivustossa ilman Mehiläisen suostumusta.

Lehdistötiedotteiden, sopimusehtojen, hinnastojen ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Mehiläisellä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Mehiläisellä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Vastuut

Mehiläinen ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Mehiläinen ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Mehiläisen www-sivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa sitoumuksetta, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Mehiläinen ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Henkilötiedot

Mehiläinen käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja soveltuvan erityislainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Yhtiön asiakasrekisteriä tai OmaMehiläinen-henkilörekisteriä ja niitä käytetään vain näiden rekistereiden rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Rekisteriselosteet ovat saatavilla Mehiläisen verkkosivuilla.

Mehiläinen voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja verkkosivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Mehiläinen voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta.

Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Mehiläiselle sähköpostitse. Mehiläinen ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Mehiläisellä on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Mehiläinen ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Mehiläisen www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Evästeiden käyttö

Mehiläisen verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla voimme kehittää verkkosivujemme toimintoja ja palveluita ja varmistaa, että ne vastaavat entistä paremmin sivuston käyttäjien tarpeisiin.

Nimettömän tunnisteen sisältävien evästeiden avulla voidaan tallentaa mm. IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta selain on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta selain on tullut verkkosivulle. Evästeen tietoja käytetään myös mainonnan tavanomaiseen kohdentamiseen, jolloin anonyymeille selainryhmille voidaan näyttää mainoksia mm. Facebookissa uudelleenmainontatoiminnon avulla (lisätietoa tästä ja hallintamahdollisuuksista löydät täältä ). Evästetiedoista ei voi tunnistaa henkilöä. Kohdennetusta verkkomainonnasta löydät lisätietoa täältä . Mehiläinen toteuttaa verkkomainontaa myös ilman evästeitä.

Jos et halua, että tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, voit kieltää ei-välttämättömät evästeet sivulle ensikertaa tullessasi näkyvästä evästebannerista tai muuttaa niitä myöhemmin tarvittaessa sivun alalaidan linkistä kohdasta Evästeasetukset. Evästeiden käyttö varmistaa, että sivustomme toimii sinulle oikein.

Analytiikan käyttäminen verkkoajanvarauksessa

Mehiläisen verkkoajanvarauksesta kerätään tietoa käyttäjien tavasta liikkua palvelussa Google Analyticsiä hyödyntäen. Tätä tietoa käytetään palvelun kehittämisessä.

Tietoina kerätään tieto käytettävästä selaimesta (käyttöjärjestelmä, selain, näytön resoluutio), verkkoliittymä, selatut sivut ja näihin liittyvä tieto (esimerkiksi sivulla vietetty aika), mistä sivulle on tultu (esim. mainos tai verkkosivu).

Kaikki tiedot tallennetaan täysin anonyymisti, joten tietoja ei voida yhdistää henkilöön tai IP-osoitteeseen. IP-osoite eli Internetin protokollaosoite on numerosarja, jota käytetään IP-verkkoihin kytkettyjen verkkosovittimien yksilöimiseen. Toisin sanoen analytiikkaan ei kerry mitään tietoa, jolla voidaan yksilöidä eli tunnistaa käyttäjää. Tilanteissa, joissa sivusto tunnistaa käyttäjän, henkilötietoa ei kerätä Google Analyticsiin. Tietoa ei käytetä mainontaan tm. eikä sitä luovuteta muiden käyttöön.

Tilastollinen analytiikka

Tilastollisen analytiikan avulla seuraamme ja analysoimme verkkopalvelumme yleistä toimivuutta. Tilastollisen analytiikan kerääminen on käytössä automaattisesti.

Tilastolliset evästeet ovat meille välttämättömiä, jotta voimme kehittää palveluamme terveys -ja sosiaalipalveluiden tarjoamiseksi.

Tilastollisen analytiikan evästeet voivat kerätä sivukatselumääriin ja -kertoihin liittyviä tietoja. Seuraamme myös sivustomme ajanvarauksen käyttöä.

Työkalut tallentavat kävijän IP-osoitteen piilottaen osan osoitteesta. Tätä, kuten muitakaan tietoja, ei voida yhdistää luonnolliseen henkilöön, eivätkä tiedot ole työkalun käyttäjien nähtävissä.

Käytössä olevat tilastollisia evästeitä keräävät työkalut sekä evästeiden voimassaoloaika

Työkalu Evästeen voimassaoloaika
Google Analytics 14 päivää–2 vuotta

Asiakasanalytiikka

Asiakasanalytiikan avulla voimme yhdistää verkkopalveluiden käytöstä syntyvää dataa muuhun asiakastietoon ja kehittää entistä parempia palveluita eri asiakasryhmille.

Asiakasanalytiikalla mittaamme kävijän suorittamien toimintoja sivustolla, kuten sivuston linkkien klikkauksia.

Työkalut tallentavat kävijän IP-osoitteen piilottaen osan osoitteesta. Tätä, kuten muitakaan tietoja, ei voida yhdistää luonnolliseen henkilöön, eivätkä tiedot ole työkalun käyttäjien nähtävissä.

Asiakasanalytiikan työkalut ja sen keräämien evästeiden voimassaoloaika

Työkalu: Evästeen voimassaoloaika:
Google Analytics 14 päivää–2 vuotta
Microsoft Clarity 1 vuosi
Giosg 30 min–2 vuotta
Hotjar 30 min–1 vuosi
Youtube käyntikerta

Mainonnan kohdistaminen

Mainonnan evästeet mittaavat mistä kanavista sivuillemme on saavuttu sekä kanavan kautta tulleiden kävijöiden tekemiä toimintoja sivustolla.

Mainonnan evästeiden avulla löydämme kohderyhmiä, joille voimme kohdistaa mainontaa.

Työkalut tallentavat kävijän IP-osoitteen piilottaen osan osoitteesta. Tätä, kuten muitakaan tietoja, ei voida yhdistää luonnolliseen henkilöön eivätkä ole työkalun käyttäjien nähtävissä.

Mainonnan työkalut ja sen keräämien evästeiden voimassaoloaika

Työkalu: Evästeen voimassaoloaika:
Bing 16 päivää
Facebook 3 kk–2 vuotta
ReadPeak 1 vuosi
Adform 14 päivää–1 vuosi
Google Ads 90 päivää

Toiminnallinen eväste

Toiminnalliset evästeet ovat aina päällä, koska ilman niitä sivustolla olevat ominaisuudet, kuten chat, eivät toimisi oikein.

Työkalu ja sen keräämien evästeiden voimassaoloaika

Työkalu: Evästeen voimassaoloaika:
Giosg 1–2 vuotta