Saavutettavuusseloste

Mehiläinen Oy pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019  mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee mehilainen.fi verkkosivustoa.

Saavutettavuuden tila

Mehilainen.fi täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Työ saavutettavuuden parantamiseksi on tällä hetkellä vielä kesken. Tämä seloste tullaan päivittämään kun työ edistyy.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019  noudattamatta jättäminen.

(WCAG 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5) Kaikissa sivuston videosisällöissä ei ole tekstityksiä ja vastaava sisältö ei välttämättä ole tekstimuodossa.

(WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 4.1.2) Ruudunlukijat eivät osaa lukea pudotusvalikoiden suodatettuja listoja oikein ja niistä puuttuu hakutoiminto.

(WCAG 3.3.2) Lomakekenttien nimitykset ovat puutteelliset.

(WCAG 3.3.1, 4.1.3) Lomakkeiden virheilmoituksissa on puutteita kohdistuksen siirron ja virheellisen kentän osoittamisen suhteen. Osa virheilmoituksista on vain englanniksi eivätkä ne ole ohjeistavia.

(WCAG 1.3.5) Sähköpostikenttien tarkoitusta ei ole määritelty ohjelmallisesti eivätkä ne tue automaattista täydennystä. Puutteita numeronäppäimistön tarjoamisessa.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Laadintatapa:Tosiasiallinen kolmannen osapuolen suorittama arviointi siitä, täyttääkö verkkosivusto tai mobiilisovellus direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 23.9.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Voit jättää palautetta saavutettavuusvaatimuksiin liittyen tai pyytää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä palautelomakkeen kautta.

Saavutettavuuteen ja sen kehitykseen liittyvien pyyntöjen käsittelystä vastaa Mehiläisen laatutiimi.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö:
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
verkkolomake
vaihde 0295 016 000