Hyvinvointipulssi

Tarjoamme työterveysasiakkaillemme OmaMehiläinen-sovelluksessa Hyvinvointipulssi-kyselyn, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta pohtimaan ja seuraamaan omaa hyvinvointiaan. Hyvinvointipulssin avulla asiakas saa muutamassa minuutissa nopean arvion omasta hyvinvoinnista. Hyvinvointipulssi on laadittu Mehiläisen työterveysammattilaisten toimesta.

Mistä Hyvinvointipulssi löytyy ja kuinka se toimii?

Hyvinvointipulssi löytyy OmaMehiläinen-sovelluksen Työterveysnäkymästä, ellei kyselyn näkymistä ole rajoitettu työnantajan toiveiden mukaisesti. Hyvinvointipulssi sisältää 16 monivalintakysymystä, joihin vastattuaan henkilö saa yhteenvedon omista tuloksista.

Milloin hyvinvointipulssi kannattaa täyttää?

Hyvinvointipulssi löytyy OmaMehiläinen-sovelluksen Työterveysnäkymästä, ellei kyselyn näkymistä ole rajoitettu työnantajan toiveiden mukaisesti. Hyvinvointipulssi sisältää 16 monivalintakysymystä, joihin vastattuaan henkilö saa yhteenvedon omista tuloksista.

Mistä löytyvät tulokset ja kuka pääsee näkemään niitä?

Tulokset tulevat kyselyn täyttäjän nähtäville OmaMehiläinen-sovelluksen etusivulle muutaman minuutin päästä kyselyn täyttämisestä. Kyselyn tulokset tallentuvat Mehiläisen potilastietojärjestelmään. Yritykselle nimetty työterveyshuollon henkilöstö pääsee katsomaan tuloksia tarvittaessa yksilötasolla ja laatiessaan yrityskohtaisia yhteenvetoja. Yritykselle voidaan toimittaa oman yhteyshenkilön kautta yrityskohtaisia yhteenvetotietoja ryhmistä, joissa on vastaajia vähintään 20 per yksikkö. Työnantajalle ei luovuteta missään vaiheessa yksilöitävissä olevia tietoja hyvinvointipulssista eikä tietoja kyselyyn vastanneista.