Tervetuloa työhyvinvoinnin palvelukauppaan. Kaupasta löydät työterveyssopimukseen sisältyvien kokonaisuuksien rinnalle täydentäviä työhyvinvoinnin palveluita. Tarjoomamme on käytettävissä kaikille yrityksille työterveyskumppanista riippumatta. Tarjoamme palveluita yksilön tukemiseen, työyhteisölle sekä johtamiseen & esihenkilöille. Lisäksi löydät kaupasta ensiapukurssimme.

Ensiapukoulutukset

Ensiapukoulutukset

Ensiapukoulutus takaa, että työpaikalla osataan toimia oikein tapaturman sattuessa. Henkilökunnasta vähintään 5 % tulee olla ensiapukoulutettuja.

Tutustu ja tilaa
Mehiläisen ensiapukurssit

Koulutuskalenterista löydät Mehiläisen aikataulutetut, kaikille yrityksille avoimet ensiapukurssit. Voit ilmoittautua kurssille suoraan kalenterista. Mikäli et löydä kalenterista sopivaa ensiapukurssia tai haluat yrityksellesi räätälöidyn koulutuksen tai valmennuksen, voit valita sopivan kurssin Ensiapukoulutukset sivulta.

Ilmoittaudu avoimelle kurssille

Esihenkilöiden ja johtamisen tukeminen

Työn muokkaus työkyvyn tukena

Valmennuksessa autetaan esihenkilöä ymmärtämään tuki- ja liikuntaelinvaivojen riskitekijöitä, sekä hallitsemaan työkyvyttömyyttä. Lue lisää!

Tutustu ja tilaa
Muutostuki esihenkilöille

Esihenkilöille suunnatuista Muutosjohtamisen luennoista löytyy eri teemoja yleiseen organisaatiomuutokseen ja yt- sekä irtisanomistilanteisiin liittyen.

Tutustu ja tilaa
Siivoustyön työtapaohjauskoulutus esihenkilöille

Työtapaohjauskoulutuksessa esihenkilö saa tietoa tuki- ja liikuntaelimistön toiminnasta, ergonomisista työskentelytavoista ja elpymisliikunnasta.

Tutustu ja tilaa
Työnohjaus esihenkilöille

Työnohjaus esihenkilöille käsittelee esihenkilötyöhön, työyhteisöön ja toimintatapoihin liittyviä kysymyksiä ja kokemuksia. Tutustu palveluun!

Tutustu ja tilaa
Coaching, tavoitteellista valmennusta avainhenkilöille ja johdolle

Coaching on henkilökohtaista valmentamista, jossa valmentaja auttaa avainhenkilöä pääsemään asettamiinsa tavoitteisiin. Valmentajana toimii psykologi.

Tutustu ja tilaa
Onnistu työkykyjohtamisessa

Mitä jokaisen esihenkilön tulee tietää työkyvystä, työkykyjohtamisesta sekä esihenkilön roolista työkykyjohtamisessa? Tutustu palveluun!

Tutustu ja tilaa

Työyhteisön toiminta ja työympäristö

Muutostuki työyhteisölle

Muutostuki työyhteisölle-luennot ovat työterveyspsykologin tukiluentoja työyhteisön muutostilanteisiin, kuten organisaatiomuutoksiin ja irtisanomisiin liittyen. Tutustu Muutostuki työyhteisölle-luentoihin.

Tutustu ja tilaa
Työnohjaus työyhteisölle

Työnohjaus työyhteisölle on tarkoitettu saman työyhteisön tai -​ryhmän jäsenille toimintatapojen tarkasteluun. Työnohjaustapaamiset ohjaa koulutettu työnohjaaja. Lue lisää työnohjauksesta.

Tutustu ja tilaa
Aivotyö toimivaksi -palvelut

Aivotyö toimivaksi -palvelu on tarkoitettu psykososiaalisessa kuormittavan työssä kohdattaviin oppimisen ja muistamisen ongelmiin. Valitse työyhteisöllesi sopivin Aivotyö toimivaksi -palvelu.

Tutustu ja tilaa
Toimiva työyhteisö ja vuorovaikutus

Vuorovaikutukseen voidaan vaikuttaa harjoittelemalla. Toimiva vuorovaikutus ehkäisee työpaikan konflikteja ja kohentaa työyhteisöä. Lue lisää!

Tutustu ja tilaa
Ergonomiavalmennukset fyysisen työn toimialoille

Ergonomiavalmennukset on suunnattu fyysisen työn toimialoille. Tavoitteena on parantaa koko työyhteisön työskentelytapoja ja antaa keinoja itsehoitoon.

Tutustu ja tilaa
Muuttuvan toimistotyön ergonomia

Etätyön ergonomia -luento tarjoaa ajatuksia herättävän ergonomiatietopaketin etätyötä tekeville. Asiantuntijana toimii työfysioterapeutti.

Tutustu ja tilaa
Ergonomia-vartti

Ergonomia-vartti on napakka info ergonomiasta ja elpymisliikunnasta. Ergonomia-vartti räätälöidään yrityskohtaisesti. Tutustu palveluun!

Tutustu ja tilaa
HeiaHeia-hyvinvointisovellus - Yhteisöllistä ja hauskaa työhyvinvointia Mehiläisen asiakkaan etupaketilla

HeiaHeia for Workplaces on yhteisöllinen tapa edistää yksilöiden työhyvinvointia. Mehiläisen asiakkaille palveluun sisältyy etupaketti.

Tutustu ja tilaa

Yksilön hyvinvointi

Tule kuntoon -ryhmävalmennukset

Tule kuntoon -ryhmävalmennus lisää tietoisuutta tuki- ja liikuntaelimistön oireista ja niiden hoidosta. Tutustu viiden ryhmätapaamisen palveluun ja valitse sopivin.

Tutustu ja tilaa
FMS-liikemallitestauksella tietoa kehon puolieroista

FMS eli Functional Movement Screen -liikemallitesti on kehitetty liikkumisen puutteiden, rajoitusten ja epäsymmetrioiden havaitsemiseen. Lue lisää FMS-testistä.

Tutustu ja tilaa
Fyysisen kunnon testaaminen

Terveyteen liittyvällä fyysisen kunnon testaamisella voidaan motivoida yksilöä pitämään huolta fyysisestä kunnosta ja työkyvystä. Tutustu paketteihin!

Tutustu ja tilaa
Unitietoutta ja huoltoa unettomuuden lievittämiseen

Voit valita uni-aiheisista palveluista yksilövalmennuksen, uniryhmän tai uniluennon. Palvelut on suunniteltu unettomuudesta kärsiville. Lue lisää!

Tutustu ja tilaa
Ryhti - Hoida selkääsi ja murra myytit

Ryhti kuntoon! Työfysioterapeutin luento tarjoaa viimeisimpiin tutkimustietoihin perustuvaa tietoa selkäkivuista ja selkäoireiden ennaltaehkäisystä. Lue lisää.

Tutustu ja tilaa
IPT-G Masennuksen ryhmäterapia

Interpersoonallinen psykoterapia perustuu Käypä hoito -suosituksen mukaiseen depression hoitomenetelmään sekä tehokkaisiin ryhmäterapiamenetelmiin.

Tutustu ja tilaa
Työnohjaus yksilölle ja ryhmälle

Työnohjaus työhön, työyhteisöön ja erilaisiin toimintatapoihin liittyen. Työnohjaukseen liittyvät tapaamiset voidaan pitää henkilökohtaisesti tai ryhmätyönohjauksena. Tutustu työnohjaukseen.

Tutustu ja tilaa
Muutosturvavalmennus

Muutosturvavalmennus voi olla työnhakuvalmennusta, työntekijän ammattitaidon päivittämistä, koulutusta uudenlaisiin työtehtäviin tai alanvaihtoon.

Tutustu ja tilaa
Työfysioterapeutin kuntosaliohjaus

Työfysioterapeutin kuntosaliohjaus on kuntoilijalle suunnattu henkilökohtainen kuntosaliohjaus ja harjoitusohjelma. Kuntosaliohjauksen toteuttaa työfysioterapeutti.

Tutustu ja tilaa
Itsensä johtaminen eli resilienssi

Tutustu Itsensä johtamisen eli resilienssin palveluihin. Vahvalla resilienssillä hallitset tietotulvaa ja tuet omaa sekä henkilöstösi itseohjautuvuutta.

Tutustu ja tilaa
Ääniergonomia ja äänen huolto

Äänenhuolto palvelumme on suunnattu henkilöille, joiden ääni ei kestä tai väsyy työssä tai puhe tuntuu raskaalta. Äänen huollon asiantuntijoina toimivat puheterapeutti ja työfysioterapeutti.

Tutustu ja tilaa
Firstbeat-mittauksella tietoa palautumisesta

Firstbeat mittauksessa henkilön sykevaihtelua mitataan n. 3–5 vrk ajan. Sykevälivaihtelu antaa tietoa henkilön palautumisesta ja muista mittareista.

Tutustu ja tilaa