Firstbeat Life ja Mehiläisen asiantuntijan kohdennettua valmennus työyhteisölle

Firstbeat Life ja Mehiläisen asiantuntijavalmennus työyhteisölle

Tilaa Firstbeat Life ja Mehiläisen asiantuntijavalmennus työyhteisölle

PALVELU:
HINTA:
28/kk/hlö. Sis. mittarin, elektrodit, 12kk lisenssin sekä asiantuntijan valmennustapaamisen ja hälyteseurannan. Tarjouksen voi pyytää joko 6kk tai 12kk lisenssistä.
Hintoihin lisätään alv. 24 %
KENELLE:
Ryhmälle
Firstbeat Life ja Mehiläisen asiantuntijan kohdennettua valmennus työyhteisölle
LISÄTIEDOT:
Mehiläisen asiantuntijan ohjauskäynnit ja yritykselle annettava ryhmäraportointi laskutetaan erikseen.
YLEISKUVAUS:
Rajaton määrä mittauksia valitsemasi lisenssin ajan. Mehiläisen asiantuntija tukee heikosti palautuvia ja raportoi ryhmätason dataa yritykselle.
PALVELUNTARJOAJA:
Firstbeat ja Mehiläisen työelämäpalveluiden asiantuntija
TILAT:
Mehiläisen vastaanottotilat tai etävastaanotto. Mittaukset tehdään itsenäisesti.

Riittävästä palautumisesta, unesta ja päivärytmistä kiinnipitäminen on haastavaa nykypäivän kiireisessä arjessa. Palautumisvaje vaikuttaa autonomisen hermostomme tasapainoon negatiivisesti sekä useaan terveyden osa-alueeseen.
Yhdessä Mehiläisen asiantuntijavalmennus ja Firstbeat Life -palvelu tukevat parempaa jaksamista ja koko työyhteisön hyvinvointia ennakoivalla otteella. Firstbeat Life -mittaus antaa luotettavaa tietoa stressin ja palautumisen tasapainosta.

Mitä haasteita palvelu ratkaisee

Mittaustulosten avulla pääsemme kiinni kuormittumisen juurisyihin ja voimme löytää keinoja ennaltaehkäistä mahdollista ylikuormitusta. Palvelu auttaa kohdentamaan asiantuntijavalmennukset niitä eniten tarvitseville työntekijöille. Tarvittaessa tukea on mahdollista saada myös työterveyden moniammatilliselta tiimiltä.

  • Työntekijät kamppailevat yhä enemmän stressin ja palautumisen tasapainon kanssa. Ylikuormitusta ennaltaehkäisevien palveluiden tarve on entistä suurempi.
  • Hyvinvointiohjelmat ovat usein liian lyhyitä projekteja. Vaikuttavimmat tulokset saadaan kuitenkin jatkuvalla hyvinvointijohtamisella.
  • Suurin hyöty saadaan, jos investointi kohdennetaan ongelmaan hyvin varhaisessa vaiheessa. Firstbeat Lifen ja Mehiläisen asiantuntijavalmennuksen avulla riskitekijät tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja apu kohdennetaan sitä eniten tarvitseville.

Mistä Firstbeat Life palvelussa on kyse?

Yhdessä Firstbeat Life ja asiantuntijavalmennus työyhteisöille tukevat niin yksilöä, tiimejä kuin koko työyhteisöä. Ennaltaehkäisevän työterveyskumppanuuden tavoitteena on auttaa tunnistamaan riskejä ja kohdentamaan hyvinvointi-investoinnit oikein.

Työntekijä saa käyttöönsä erittäin tarkan Firstbeat Life -mittalaitteen ja mobiilisovelluksen tulosten seurantaan. Säännölliset sykevälivaihtelumittaukset auttavat ymmärtämään omia voimavaroja ja omaa hyvinvointia tukevia elintapoja. Palvelun aikana mittauksia voi tehdä rajattomasti.

Mehiläisen asiantuntijan valmennus sitouttaa ja ohjaa yksilöä tekemään arjessaan positiivisia muutoksia. Mikäli mittaustuloksissa esiintyy pitkäkestoista palautumisvajetta voi Mehiläisen asiantuntija tarjota henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa (hälyteseuranta).

Mehiläisen asiantuntija seuraa myös yrityksen tuloksia ja voi raportoi anonyymia ryhmädataa yritykselle työkykyjohtamisen tueksi.

Hyödyt työntekijälle

  • Ymmärrä uneesi vaikuttavat tekijät ja opi, miten voit parantaa palautumista unen aikana.
  • Tunnista, mitkä tekijät arjessa kuormittavat ja selvitä, onko palautumista riittävästi.
  • Seuraa, onko päivissä tarpeeksi fyysistä aktiivisuutta ja opi, miten liikkua oikein kuntoosi nähden.

Hyödyt yritykselle

  • Oppiminen työyhteisötasolla. Mittaus saattaa herättää positiivista keskustelua ja tsemppaamista työyhteisön keskuudessa.
  • Investointien kohdentaminen eniten tarvitseville. Mehiläisen asiantuntija tunnistaa hälyteseurannan (!) (!) avulla suurimmassa fysiologisessa ylikuormitusriskissä olevat työntekijät. Mehiläisen asiantuntijavalmennus niille, joilla tarve on suurin.
  • Yritysraportointi. Mehiläisen asiantuntija seuraa yrityksen tuloksia ja voi raportoida anonyymia ryhmädataa yritykselle työkykyjohtamisen tueksi.

Tilaa Firstbeat Life ja Mehiläisen asiantuntijavalmennus työyhteisölle

PALVELU:
HINTA:
28/kk/hlö. Sis. mittarin, elektrodit, 12kk lisenssin sekä asiantuntijan valmennustapaamisen ja hälyteseurannan. Tarjouksen voi pyytää joko 6kk tai 12kk lisenssistä.
Hintoihin lisätään alv. 24 %
KENELLE:
Ryhmälle
Firstbeat Life ja Mehiläisen asiantuntijan kohdennettua valmennus työyhteisölle
LISÄTIEDOT:
Mehiläisen asiantuntijan ohjauskäynnit ja yritykselle annettava ryhmäraportointi laskutetaan erikseen.
YLEISKUVAUS:
Rajaton määrä mittauksia valitsemasi lisenssin ajan. Mehiläisen asiantuntija tukee heikosti palautuvia ja raportoi ryhmätason dataa yritykselle.
PALVELUNTARJOAJA:
Firstbeat ja Mehiläisen työelämäpalveluiden asiantuntija
TILAT:
Mehiläisen vastaanottotilat tai etävastaanotto. Mittaukset tehdään itsenäisesti.