Mielen hyvinvointi työterveydessä

Hyvinvoiva henkilöstö on kaikkien etu. Kun ihmiset voivat hyvin, he viihtyvät paremmin työssään ja sitoutuvat työnantajaan. Työntekijöiden vaihtuvuus pienenee ja työnantajamielikuva paranee.

Kattavat mielen hyvinvoinnin palvelumme yksilöistä työyhteisön tasolle

Hyvinvoivat ihmiset tekevät työnsä paremmin, tuloksellisemmin ja laadukkaammin. Tarkoituksemme työterveydessä on pitää työntekijät hyvinvoivina ja työkykyisinä.

Kokonaisvaltainen näkökulma

Mielen hyvinvoinnin haasteisiin liittyvät asiat ovat usein yksilöä laaja-alaisempia ja siksi toimivat ratkaisut edellyttävät kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa. Työterveyden moniammatillinen tiimi pystyy kartoittamaan ja havaitsemaan erilaisia tilanteita niin yksilöihin, työyhteisöön kuin johtamiseen liittyen.

Laaja osaaminen ja työelämän asiantuntijuus

Meillä on yli 800 psyykkisen hyvinvoinnin asiantuntijaa ympäri Suomea. Asiantuntijoillamme on laaja-alainen ymmärrys työn ja hyvinvoinnin yhteydestä ja kyvykkyydet hyödyntää erilaisia mittareita ja dataa toiminnan tueksi.

Vaikuttava ja oikea-aikainen hoito

Oikea-aikainen tuki on todistetusti vaikuttavaa. Tavoitteemme on tarjota kattavasti erilaisia palveluita ja mahdollistaa nopea hoitoon pääsy, jolla säästetään niin yksilön henkistä kuormitusta kuin yritykselle aiheutuvia kustannuksia.

Asiakkaidemme kokemuksia Mielen hyvinvoinnin palveluista

Lujabetonin kanssa yhteistyössä kehitetty Tönäri-palvelu tarjoaa matalan kynnyksen apua

”Mielenterveydellisistä syistä johtuvien sairauspoissaolojen määrä oli ollut jatkuvassa kasvussa. Mehiläisen kanssa kehitimme Tönäri-nimisen mielenhyvinvoinnin tueksi tarkoitetun palvelun.” Lue lisää

Hyvinvoiva ihminen tekee työnsä mielellään

Työterveyden moniammatillisen tiimin ja yrityksenne kanssa löydämme yhteistyössä oikeanlaisen ja tarpeisiinne sopivan hoitomuoto ja hoidon vaikuttavuutta voidaan seurata tehokkaasti työkykyjohtamisen näkökulmasta.

Pidetään yhdessä huolta koko henkilöstöstänne – niin yksittäisistä työntekijöistä, esihenkilöasemassa toimivista kuin koko työyhteisöstä.