Talentreen henkilöstön kokonaisvaltainen hyvinvointi on kasvanut yhteistyössä Mehiläisen kanssa

Talentree Oy on Suomessa valtakunnallisesti toimiva asiantuntijayritys, joka tarjoaa muun muassa johdon konsultoinnin, digitaalisen markkinoinnin, ohjelmistokehityksen ja tilitoimiston palveluita. Yrityksen asiantuntijat tekevät haastavaa asiakastyötä, jossa asiakkaan tyytyväisyys on keskiössä. Työntekijöiden hyvinvointi ja tyytyväisyys on Talentreelle erityisen tärkeää, sillä se heijastuu myös suoraan heidän palvelunsa laatuun.

Talentree on yhteistyössä Mehiläisen Työelämäpalveluiden kanssa aloittanut kehittämään henkilöstönsä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Työntekijöiden kuormitustekijöiden tunnistaminen ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävien tekijöiden tunnistaminen on luonut Talentreelle selkeät suuntaviivat henkilöstön hyvinvoinnille.

Työhyvinvoinnin puolella asiantuntijatyössä korostuu mielen hyvinvointi, josta johtuvia sairauspoissaoloja esiintyy alalla huomattavasti. Henkilöstön työkuormituksen kuin myös muiden arjen haasteiden käsittelyyn Mehiläinen on tarjonnut Talentreelle matalan kynnyksen apua, joka on ollut helposti saatavilla. Yksilöllistä apua on pystytty tarjoamaan niin esihenkilöille kuin myös työntekijöille, heidän työnkuvansa mukaan ja siltä määrin kuin sille on ollut tarvetta. Tiiviin yhteistyön ansiosta Talentreen mielenterveysperäisten sairauspoissaolojen määrä on saatu laskuun ja ennaltaehkäiseviin toimintoihin kiinnitetään Talentreella enemmän huomiota.

Katso video Talentreen ja Mehiläisen yhteistyöstä:

Referenssi julkaistu 1/2023