Työterveyspsykologin palvelut

Työterveyspsykologien laajaa toimintaa ohjaa tiedeperustainen ymmärrys työn ja terveyden välisistä keskinäisvaikutuksista. Yhdessä moniammatillisten tiimien ja asiakkuuspäälliköiden kanssa työterveyspsykologi rakentaa työterveysyhteistyötä kutakin asiakkuutta kuunnellen ja heidän tarpeensa huomioiden. Yhteistyö ja toiminta voi kohdistua yritysjohtoon, henkilöstöhallintoon, esihenkilöihin, työyhteisöön tai yksilöön. Työterveyspsykologi toimii omien vastuuyritystensä moniammatillisissa tiimeissä oman alansa asiantuntijana ja vastaa sekä koordinoi yritystensä työpsykologitoimintaa.

Tutustu Pekka Tokolan haastatteluun työterveyspsykologin työn monipuolisuudesta

Työterveyspsykologin vastaanottokäynnit kuuluvat yleensä kaikkiin työterveyssopimuksiin. Vastaanottokäyntiä varten tarvitset työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan lähetteen. Konsultaatiotapaamiskertoja voi olla 1-5/ lähete. Työterveyspsykologin vastaanottokäynnin voi hoitaa perinteisellä vastaanottokäynnillä, videovastaanottona tai puhelimitse.

Varaa aika verkkoajanvarauksesta, asiakaspalvelustamme 010 414 00 (0,084 €/min) tai OmaMehiläinen-palvelusta.

Milloin työterveyspsykologin vastaanotolle hakeudutaan?

  • Työuupumuksen, univaikeuksien ja mielialaongelmien vuoksi

  • Kognitiivisten vaikeuksien kuten keskittymisen ja muistin heikentymisen vuoksi. (syynä voi olla henkisesti kuormittava työ ja/tai arjen psyko-sosiaalisesti kuormittavat tilanteet)

  • Kun halutaan tutkia henkilön reagointi- ja selviytymistapojen merkitystä kuormittumisessa ja vuorovaikutustilanteissa

  • Työyhteisöjen ristiriitatilanteissa tai vuorovaikutushaasteissa

  • Kun esihenkilötyöhön kaivataan tukea

  • Kun työnteon kognitiivista ergonomiaa halutaan arvioida tai kehittää

  • Työkykyarvion tekemisen yhteydessä tai neuropsykologisen konsultaation tarpeen selvittelyn yhteydessä

Lyhytpsykoterapiat ja psykoterapiapalvelut

Lyhytpsykoterapialla tarkoitetaan lyhytkestoisempaa, psykoterapian keinoin toteutettua hoitojaksoa. Tavoitteena on asiakkaan psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisääminen.​ Lyhytpsykoterapiassa keskitytään eniten haittaavien, määriteltyjen tai rajattujen ongelmien käsittelyyn.​ Työskentelymuotoina terapiassa käytetään keskustelua ja harjoitteita, jotka auttavat asiakasta haitallisten ajattelu-, tunne- ja toimintamalliensa tunnistamisessa ja muuttamisessa. ​Lyhytpsykoterapiaan hakeudutaan mm. mielialaoireiden sekä työn- ja elämänhallinnan ongelmien vuoksi, ja se on hyvä apu myös elämäntilannekriiseissä. ​Lyhytpsykoterapian kesto on yleensä 10-20 tapaamiskertaa viikon tai kahden välein ja sen voi toteuttaa lisäkoulutettu työterveyspsykologi tai psykoterapeutti. Kysy lisää lyhytpsykoterapioista omalta työterveyspsykologiltasi tai työterveyslääkäriltä.

Varaa aika työterveyslääkärille verkkoajanvarauksesta, asiakaspalvelusta tai OmaMehiläinen-palvelusta.

Lue lisää: Mehiläisen psykoterapiapalvelut työterveyden asiakkaiden tukena