Virpi Raiskila

Sisätautien erikoislääkäri
Privatpraktiserande läkare

Specialområde och speicalkompetens

  • Geriatrik
  • Inre medicin