Kundernas erfarenheter av Mehiläinen

Utöver att erbjuda en högklassig vård vill vi möta våra kunder på ett individuellt, omtänksamt och värdesättande sätt. Detta strävar vi efter genom att på olika sätt samla in respons av våra kunder. Med hjälp av responsen kan vi bättre förstå våra kunders erfarenheter och vidareutveckla vår verksamhet.

NPS-nyckeltalet anger rekommendationsviljan

Hos Mehiläinen mäts kundupplevelsen med hjälp av det internationellt kända NPS-nyckeltalet (Net Promoter Score). NPS-värdet kan vara vilket tal som helst mellan -100 och +100. Ju högre mätarens tal är, desto fler kunder berättar att de rekommenderar Mehiläinen. Ett NPS-värde över 50 kan anses som ett mycket gott resultat.

NPS-värdet på vår webbplats anger kundernas rekommendationsvilja för de sju senaste dagarna. Värdet uppdateras en gång per dygn.

Heltäckande mätning av kundupplevelsen

NPS-mätningen av kundupplevelsen inleddes hos Mehiläinen i mars 2014. NPS-mätningen används vid Mehiläinens läkarcentraler, inom företagshälsovården och på sjukhusen, på Felicitas-klinikerna samt Hammas Mehiläinens verksamhetsställen runt om i Finland. Mätningen omfattar alla besök hos specialister samt en del av laboratorie- och avbildningsbesöken.

Efter besöket får kunden en enkät per sms

Ett slumpmässigt urval av personer som har besökt Mehiläinen får två timmar efter ett mottagningsbesök eller två dygn efter ett sjukhusbesök en enkät per sms. I sms-enkäten ombeds de bedöma hur sannolikt det är att de skulle rekommendera tjänsten på skalan 0–10. Samtidigt kan kunden också ge en skriftlig bedömning av besöket och berätta hur vi kan förbättra kundupplevelsen i fortsättningen.

Om kunden ger negativ respons (betygen 0–6), kontaktar vi honom eller henne per telefon. Vi vill höra mer om varför han eller hon inte var nöjd med servicen och vad vi kan göra annorlunda nästa gång.

Det är frivilligt att svara på NPS-mätningen, men den är ett lätt och effektivt sätt att ge ros och ris samt utvecklingsförslag till oss. För kunden är priset på textmeddelandet normalt pris för textmeddelanden.

Vi skickar NPS-enkätmeddelanden till samma kund högst en gång i halvåret. Man kan förbjuda NPS-enkätmeddelanden genom att ange ett förbud mot servicemeddelanden i MinMehiläinen-appen eller i nättjänsten. Du kan även förbjuda meddelanden genom att ringa Mehiläinens kundtjänst eller be Mehiläinens mottagningspersonal anteckna förbudet i patientjournalen.

Våra kunder kan även ge respons via responsblanketten.

Mehiläinen testar en ny enkät om hälso- och sjukvårdens kvalitet

Mehiläinen testar i hösten 2021 en ny enkät som baserar sig på vetenskaplig forskning, där hälso- och sjukvårdens kvalitet undersöks utifrån patienternas erfarenheter. Enkäten innehåller en fråga som mäter hur läkarmottagningen påverkar hur väl patienten upplever sig klara av sitt symtom/sjukdom. Den nya enkäten kommer att skickas till en del av våra kunder i samband med Mehiläinens NPS-enkät.

Specialister och verksamhetsställen

Minna Aaltonen
LT, lastentautien erikoislääkäri
9.6
Henrikka Aito
LT, lastentautien erikoislääkäri
Minna Aromaa
LT, lastentautien erikoislääkäri
9.8
Justin Bejedi
LL, lastentautien erikoislääkäri