Työntekijän hyvinvointi

Työelämä on muuttunut paljon viime vuosien aikana. Työ saattaa asettaa vaatimuksia työtehokkuudelle ja digitalisaatio voi muuttaa työn tekemisen tapoja. Työelämä muutoksineenkin vaatii työntekijältä jaksamista, jatkuvaa sopeutumista ja mukautumista ja voi siten kuormittaa hyvinvointia. Työ voi välillä ulottua myös vapaa-ajalle.

Tästä syystä työterveyspalvelut ovat nykyään yhä enemmän työhyvinvoinnin palveluita, jotka ovat tulleet perinteisen sairaudenhoidon rinnalle. Työnantaja tarjoaa työntekijöilleen työterveyteen ja -hyvinvointiin liittyviä palveluita, mutta jaksamisestaan ja palautumisestaan kannattaa pitää huolta kokonaisvaltaisesti. Tutustu seuraaviin hyvinvoinnin elementteihin.

Tutustu myös Mehiläisen terveystarkastuksiin.

Mitä työhyvinvointi on?

Työhyvinvointi syntyy tekemällä työtä hyvässä työyhteisössä. Työhyvinvointia synnyttävät ergonomiset puitteet, kokemus työn hallinnasta ja mahdollisuudesta osallistua sekä hyvä esihenkilötyö ja johtaminen. Ihminen on kuitenkin ennen kaikkea kokonaisuus ja siksi työhyvinvointiin vaikuttaa jokaisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Jos vapaa-ajalla ei palaudu työstä tai mieltä vaivaavat henkilökohtaiset asiat, murheet tai väsymys voivat seurata myös työpaikalle ja vaikuttaa omaan, jopa työyhteisön työhyvinvointiin.

Tutustu Mehiläisen hyvinvoinnin palvelukauppaan

Riittävä uni ja lepo

Kiire töissä tai arjen aikatauluttamisessa voi jäädä pysyväksi elämäntyyliksi, jolloin levolle ja unelle ei välttämättä jää riittävästi aikaa. Uni ja lepo vaikuttavat keskittymiseen, työtehokkuuteen, mutta myös mielentilaan. Tutustu tarkemmin unettomuuteen ja sen hoitoon.

Lue lisää:

Kuormittuminen ja palautuminen

Mehiläisen työpsykologit tekevät hyvinvointiohjelmia yksilöille ja ryhmille. Hyvinvointianalyysissa saadaan sykevaihteluvälin avulla tietoa siitä, kuinka hyvin henkilö palautuu kuormitustilasta päivän aikana. Jos kuormitus on pitkäkestoista, elimistön voi olla vaikeampi palautua päivästä. Palaudutko sinä päivän päätteeksi? Onko työsi rytmitetty siten, että tauoilla elimistö ehtii palautua? Onko sinulla eväät stressin purkamiseen ja palautumisen edesauttamiseen? Näihin First Beat tarjoaa vastauksia.

Palautumista pitää joskus harjoitella ja yksi tapa siihen voi olla esimerkiksi Midfulness harjoittelu

Lue lisää:

Työssäjaksaminen

Joskus kiire, stressi ja ajanhallinta haasteet voivat ujuttautua työhön jopa salakavalasti ja olla pitkään jatkuessaan uhka työssä jaksamiselle. Tunnista väsymisen ja loppuunpalamisen oireet hyvissä ajoin ja hae tarvittaessa apua työterveydestä tai työpsykologilta. Keskustelun avulla voi löytää työkaluja ymmärtää toimintatapojaan ja keinoja muutokseen.

Lue lisää:

Työuupumus

Työuupumus voi kehittyä pitkittyneen työstressin seurauksena. Uupumisen riski korostuu, jos työn olosuhteet ovat kuormittavat, työntekijä altistuu kiireelle ja jos esimerkiksi työilmapiiri aiheuttaa kuormitusta. Tutustu tarkemmin työuupumuksen oireisiin ja puuttumisen keinoihin.

Lue lisää:

Syötkö säännöllisesti ja monipuolisesti?

Lounastauko, aamupala, riittävä vedenjuonti – hyvinvointi koostuu myös saamastamme ravinnosta, jolla on yhteys mm. vireystasoomme. Tutustu monipuoliseen ruokavalioon ja ruokarytmiin.

Lue lisää:

Arkiliikunnalla ja urheilulla eroon stressistä

Työpäivän jälkeen voi väsyttää, eikä liikunta välttämättä maita. Liikunnalla on tutkitusti paljon terveysvaikutuksia ja moni saa liikunnasta apua mm. stressin hallintaan ja univaikeuksiin. Jo arkiliikunta lisää mielen vireyttä ja saattaa olla yllättäväkin helppo ja mielekäs tapa lisätä liikuntaa. Tutustu työfysioterapeutin vinkkeihin arkiliikunnan lisäämiseksi. Liikkuvan työntekijän kannattaa muistaa myös palautumisen tärkeys.

Vuorovaikutus työyhteisössä

Työntekijöiden ja tiimiläisten välinen vuorovaikutus ei välttämättä synny itsestään, vaan sitä täytyy kehittää. Tutustu eri vuorovaikutustyylien merkitykseen työyhteisössä. Tärkeässä roolissa on yhdessä sovittu ja luotu työkulttuuri, joka luo pohjan hyvälle ja avoimelle työilmapiirille. Välillä kiire ja tiukat aikataulut eivät tahdo jättää tilaa vuorovaikutukselle ja toisten kohtaamiselle. Tiimikavereiden auttaminen saattaa jäädä kiireen jalkoihin. Aina työyhteisö ei siis ole ongelmaton, mutta yhteisönä se voi kehittyä. Mehiläinen tarjoaa työyhteisölle valmennuksia ja auttaa työyhteisöjä kehittymään. Lue myös työpaikkakiusaamisesta, sen ennaltaehkäisystä ja puuttumistavoista

Työmuisti

Työpäiväämme ja keskittymistämme keskeyttävät sähköposti, tekstiviestit ja muut häiriötekijät. Työssä voi kokea muistin ja keskittymisen vaikeuksia jopa niin, että niiden vuoksi hakeudutaan työterveyteen. Muistin ongelmiin kannattaa suhtautua tietyllä vakavuudella, vaikka kyse harvoin olisikin muistisairaudesta. Tutustu tarkemmin siihen, mitä työmuisti on ja miten sitä hoidetaan sekä työikäisten muistiongelmiin.

Read more about employee´s wellbeing in English

Läs mer om medarbetarnas välbefinnande på svenska

Kiinnostuitko ja haluat tehdä työterveyssopimuksen? Tee sopimus verkossa tai pyydä tarjous

Lisää aiheesta