Unettomuus ja univalmennus

Unettomuuden lääkkeetön hoito

Unettomuus voi vaivata välillä ketä tahansa. Unettomuutta aiheuttavia tekijöitä on monia, ja kukin reagoi niihin eri tavoin. Tilapäisestä unettomuudesta ei tarvitse huolestua, jos aamulla herää virkeänä ja muuten tuntee voivansa hyvin. Jatkuessaan unettomuus voi kuitenkin olla riski terveydelle ja hyvinvoinnille ja heikentää toimintakykyä myös työssä.

Uni ja työ

Unen merkitys korostuu työelämässä, sillä uni vaikuttaa mm. aivojen toimintakykyyn ja nimenomaan niihin osa-alueisiin, joita ihminen tarvitsee tehdessään vaativaa ajattelua ja monimutkaisia tehtäviä. Univaikeudet voivat siten näkyä työntekijän työtehossa, mahdollisuudessa motivoitua työhönsä tai kykyyn ajatella luovasti tai ongelmanratkaisukeskeisesti.

Unenlaadun häiriintymiselle voivat altistaa esimerkiksi työpaineet, stressi ja kiireinen elämänrytmi. Unettomuuden hoito Mehiläisessä perustuu unihäiriön varhaiseen tunnistamiseen ja unihäiriön pitkittymisen ennaltaehkäisyyn. Unihäiriöitä hoidetaan tarpeen mukaan moniammatillisesti.

Unettomuuden hoitopolku

  • Unesta ja sen laadusta keskustellaan aktiivisesti työterveyshuollon vastaanotolla.

  • Unta kartoittavia kysymyksiä on sisällytetty sähköisen työterveyskyselyn osioihin ongelman tunnistamiseksi riittävän varhain.

  • Pitkäaikaisen unettomuuden hoitoon suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti kognitiivisia menetelmiä lääkehoitojen sijaan.

Mitä on univalmennus?

Univalmentajat soveltavat kognitiivis-behavioraalisen terapian menetelmiä unettomuuden hoitoon. Univalmennuksen tavoitteena on lisätä asiakkaan tietoa unesta, antaa käytännön vinkkejä säännöllisen rytmin palauttamiseen ja unen laadun parantamiseksi. Lisäksi valmennuksen tavoitteena on vahvistaa unta edistäviä tottumuksia, auttaa tunnistamaan ja vähentämään haittaavia tekijöitä kuten unen ylisuorittamista ja huolta unettomuudesta sekä tarjota erilaisia keinoja myös takaiskujen varalle.

Univalmentajat ovat ei elimellisiin unihäiriöihin lisäkoulutuksen saaneita työterveyshoitajia. Univalmentajan vastaanotolle voivat hakeutua yksityis- tai työterveyshuollon asiakkaat ilman lähetettä. Univalmentaja tapaa asiakkaan keskimäärin 4-5 kertaa.

Uniryhmät

Uniryhmässä on tavoitteena lisätä uneen liittyvää tietoa, antaa käytännönläheisiä vinkkejä säännöllisen rytmin palauttamiseen ja unen laadun parantamiseksi. Ryhmässä pyritään vahvistamaan unta edistäviä tottumuksia, tunnistamaan ja vähentämään haittaavia tekijöitä, kuten unen yliyrittämistä ja huolta unettomuudesta. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja saada tukea unta parantaville, yksilöllisille ja tarpeellisille muutoksille.

Uniryhmiin voit tutustua palvelukaupassamme.