Viisi vinkkiä työyhteisön hyvän sykkeen ylläpitämiseksi

Blogi 4.2.2021

Henkilöstön hyvinvoinnin tilaa voidaan mitata säännöllisesti toistettavalla muutaman kysymyksen hyvinvointipulssilla. Pienemmissä yrityksissä mittarina voi olla yksinkertainenkin kysymys: vieläkö tuntuu mukavalta tulla aamulla töihin?

Työterveyspsykologina kuulee kuitenkin usein, että mittauksia tehdään, mutta mikään ei koskaan muutu. Taustalla voidaan siis tehdä kehittämistyötä, mutta se ei aina näy henkilöstölle asti. Onkin siis tärkeää, että näistä asioista viestitään henkilöstölle ja tehdään ne näkyväksi arjen toiminnassa. Lisäksi on myös hyvä miettiä, hahmottaako henkilöstö omaa vaikutusmahdollisuuttaan hyvän ja työntekoa kannustavan ilmapiirin luomisessa. Jokaisella henkilöllä on myös itsellään vastuu hyvän työilmapiirin luomisessa.

Mikä siis avuksi, jos pulssi näyttää huolestuttavalta ja toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä?
Tässä on viisi konkreettista, arjessa helposti toteutettavaa vinkkiä, joiden avulla työyhteisön hyvinvointia tuottavaa positiivista sykettä voi pitää yllä:

1. Luo psykologista turvallisuutta ympärillesi

Psykologinen turvallisuus on työyhteisön dynamiikkaa kuvaava ilmiö - tämän turvallisuuden tunteen ollessa riittävä, työntekijä uskaltaa olla tietämätön, osaamaton, myöntää virheitään, esittää hankalia kysymyksiä tai uusia ideoita ja antaa rakentavaa palautetta. Meillä kaikilla ihmisillä on inhimillinen taipumus ainakin ajoittain ajatella itsestämme kriittisesti ja tulkita muiden ihmisten tarkoitusperiä itseämme kohtaan haitallisesti. Työyhteisössä tämä näkyy omassa käyttäytymisessämme usein niin, että emme halua näyttäytyä osaamattomina, tietämättöminä, tunkeilevina tai negatiivisina. On siis helpompaa olla kysymättä, vaieta omista heikkouksista ja virheistä, pitää ideat omana tietonaan ja välttää ongelmien esiin nostamista.

Vinkki: Toimi esimerkkinä - ole kiinnostunut ja utelias toisen näkökulmia kohtaan, ja kysy lisää tarkentavia kysymyksiä. Muista kiittää myös eriävistä mielipiteistä, kerro esimerkkejä, joissa olet tehnyt virheen tai kun et osaa, pyydä apua. Hae rakentavaa palautetta omasta toiminnastasi ja suhtaudu myötätuntoisesti myös toisen tekemään mokaan.

2. Merkityksellisyyden tunne on yksi tärkeimpiä työhyvinvoinnin kulmakiviä

Työssään merkityksellisyyttä kokevat työntekijät ovat myös työhönsä motivoituneempia ja työn tuottavuuskin on tällöin parempaa.

Vinkki: osallista muita ja kirkastakaa yhdessä työn tavoitteita säännöllisin välein, tutkikaa yhdessä työn arvoa ja merkitystä. Kysy itseltäsi ja muilta: mihin tulen työlläni vaikuttaneeksi, missä olemme onnistuneet, mitä lisäarvoa työni tuottaa, mihin laajempaan kokonaisuuteen omalla tekemisellämme liitymme?

3. Ongelmatonta työpaikkaa ei olekaan

Toimivassa työyhteisössä ongelmia ei piilotella vaan käydään keskustelua työtä estävistä tai haittaavista ongelmista osana normaalia työn arkea.

Vinkki: Tee ongelmista näkyviä ja luo tavoitteet. Kun keskustelette yhdessä työtä estävistä tai haittaavista ongelmista, kirjatkaa ne näkyville. Älkää jumittuko ongelmapuheeseen vaan puhukaa yhdessä siitä, millaista työskentely olisi silloin, kun ongelma on ratkaisu ja sitä ei enää ole. Kun määrittelette yhdessä tämän tavoitetilan, ideoikaa yhdessä myös keinot, joilla tavoitetilaan on helpompi päästä. Tämä osallistaa kaikkia ja sitouttaa yhteiseen tavoitteeseen pääsyssä.

4. Huomaa toisen panostus

Meille jokaiselle on tärkeää saada osaksemme arvostuksen tunnetta.

Vinkki: Jaa kiitosta. Voit miettiä tilanteen tai asian, jossa työkaverisi on todella nähnyt vaivaa auttaaksesi sinua. Pue sanoiksi, miten se oli sinulle hyödyllistä ja miten saamasi apu sinuun vaikutti. Anna nämä kiitokset työkaverille.

5. Tue itseäsi ja muita vastuulliseen vuorovaikutukseen

Meillä jokaisella on joskus päiviä, jolloin kuppi menee nurin ja tekee mieli purnata asioista työyhteisössä. Valittaminen on aina parempi vaihtoehto kuin piiloaggressiivisuus, mutta on tärkeä muistaa, että tunteet ovat kuitenkin tarttuvia ja työyhteisön sykkeeseen voi tulla haitallista kiihtymistä.

Vinkki: Rauhoita omaa olotilaa hengähtämällä. Huomaa kiihtyneisyytesi ja tasaa sykettä hengittämällä syvään. Voit myös opetella kertomaan olotilastasi tässä ja nyt, esimerkiksi sanomalla: huomaan, että tämä asia harmittaa minua, olen vähän ärtynyt tai tarvitsen hetken miettimisaikaa. Saat tällöin hieman etäisyyttä olotilaasi ja myös työtoverisi osaa asennoitua tunnetilaasi paremmin. Työtoverin valitukseen voit vastaavasti esittää kysymyksen: voinko auttaa, voinko tehdä tälle asialle jotain? Voit myös pysäyttää työtoverin tekemällä hänen tunnetilansa näkyväksi: vaikutat ärtyneeltä, surulliselta, vihaiselta, onko kaikki hyvin?" Et välttämättä saa suoraa vastausta, mutta ainakin tulet auttaneeksi työtoveriasi pois negatiivisen tunnekierteen syvenemisestä.

Toivottavasti sait näistä vinkeistä ideoita toteutettavaksesi omassa työyhteisössäsi. Muista, että kaikkea ei tarvitse toteuttaa kerralla, vaan pienikin asia voi saada aikaan ison muutoksen. Ota askel kohti parempaa sykettä ja kokeile esimerkiksi kiittämisen kulttuuria osana työyhteisösi arkea.

Yrityksen hyvän sykkeen vinkit antoi Turun Mehiläisen työterveyspsykologi Suvi Suortamo

Lisää aiheesta