Mindfulness ja rentoutusharjoitus

Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää tietoista läsnäoloa, eli käytännössä sitä, että ihminen huomaa, mitä tekee ja on läsnä tekemisissään. Työnteossa mindfulness on pysähtymistä ja keskittymistä kulloiseenkin tehtävään niin, ettei mielessään tai muuten vaihda jatkuvasti aihetta tai poukkoile tehtävästä toiseen. Keskittyvä ja läsnäoleva työntekijä on paljon tehokkaampi ja voi paremmin, kuin säntäilijä.

Mindfulness-harjoituksia

Mindfulness-harjoitukset ovat harjoituksia, joissa kiinnitetään huomio siihen, mitä juuri nyt tapahtuu kehossa ja mielessä. Harjoitusten tavoitteena on, että ihminen tulee aiempaa tietoisemmaksi itsestään ja siitä, miten voi.

Hyvä harjoitus on esimerkiksi sulkea silmät tai katsoa ulos ikkunasta minuutin ajan ja kuunnella hengitystään tai kuulostella, mitä kehossa tapahtuu. Harjoituksen aikana saattaa huomata, että joku kohta kehossa on jännittynyt, hartiat ovat korvissa tai hengitys on pinnallista.

Kun asiat huomaa, voi laskea hartiat tai hengittää syvään. Minuutin harjoitus kannattaa tehdä työpäivän aikana esimerkiksi aina, kun irrottautuu edellisestä tehtävästä ja siirtyy seuraavaan.

Mindfulness on tieteellisesti tutkittua

Mindfulnessin vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti. Aivokuvien tutkiminen on osoittanut, että mindfulness vähentää stressiä, auttaa keskittymään ja parantaa vuorovaikutusta. Läsnäololla on siis ihan oikeita vaikutuksia. Mehiläisen asiakkaat ovat huomanneet itsestään uusia asioita harjoitusten ansiosta. Yksi on huomannut, että hengittää pinnallisesti ja toinen, että vatsa on jännittynyt ja siksi kipeä.

Jotta mindfulnessista hyötyy pitkällä tähtäimellä ja saa stressihormonitason laskemaan, tulisi harjoituksia tehdä säännöllisesti ja tietoisesta läsnäolosta pitäisi saada pysyvä asenne elämään.

Kannattaa kokeilla esimerkiksi puhelimeen ladattavia sovelluksia. Sovellusten ohjaamia 5–30 minuutin harjoituksia voi tehdä esimerkiksi työmatkan aikana. Mindfulnessista voi olla paljon apua myös, jos on kova huolehtimaan ja murehtii asioita ennalta ja jälkikäteen.