Työhyvinvointi

Työelämä on muuttunut ja muutosvauhti kiihtyy entisestään. Muutos asettaa uusia vaatimuksia työhyvinvoinnille, työkyvyn ylläpitämiselle ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle. Koska ihminen on kokonaisuus, oma hyvinvointi heijastuu työtehokkuuteen. Tutustu Mehiläisen monipuolisiin ratkaisuihin: työhyvinvoinnin palvelukauppaan ja digitaalisiin palveluihin, joilla työkyvyn seuranta on helppoa.

Työhyvinvointijohtaminen datan ja seurannan avulla

Mehiläisellä on käytössä markkinoiden ainoa potilastietojärjestelmään integroitu sähköisen terveys- ja hyvinvointikartoitus, jonka avulla yrityksen johdolle voidaan tuottaa arvokasta tietoa henkilöstön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä työkyvystä. Kartoituksen dataa rikastamalla tarjoamme loistavat edellytykset työhyvinvointi- ja työkykyjohtamiselle. Lue lisää sähköisestä työterveys ja -hyvinvointikartoituksesta ja työhyvinvointisuunnitelmasta!

YritysMehiläinen seuraa ja raportoi työterveyden ja työhyvinvoinnin toimenpiteiden vaikutuksista

Kokonaisuuden nivoo yhteen YritysMehiläisen reaaliaikainen raportointi, jonka avulla sekä asiakas itse että Mehiläinen seuraa valittujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannusvaikutuksia. Raportoinnin pohjalta pysytään reagoimaan nopeasti ja muuttamaan toimintaa tavoitteita vastaavaksi.

Itsensä ja johtamisen kehittäminen

Mehiläinen tarjoaa johdolle suunnatun valmennuksen yhdessä Hintsa Performancen kanssa. Hintsa-oppeja ovat noudattaneet mm. lukuisat yritysjohtajat, johtoryhmät sekä huippu-urheilijat. Valmennuksen tavoitteena on tukea yksilöitä ja ryhmiä hallitsemaan ja kehittämään itseään sekä optimoimaan suorituskykyään. Osana tiimiä toimii Hintsa Science Team, laaja huippulääkärien ja terveysalan asiantuntijoiden joukko.

Mehiläinen tarjoaa myös työvalmennusta ja työnohjausta.

Valmennusta esihenkilötyöhön ja työyhteisön kehittämiseen

Mehiläinen tarjoaa esihenkilötyön kehittämiseen valmennusta. Autamme työyhteisöä kehittymään ja saavuttamaan tehokkaan ja viihtyisän työkulttuurin.

Työterveys ja työpsykologi voi olla apuna, jos työyhteisössä esiintyy työpaikkakiusaamista tai sen ennaltaehkäisyyn halutaan kiinnittää huomiota. Tutustu artikkeliin työpaikkakiusaamisesta, sen ennaltaehkäisystä ja puuttumistavoista.

Lue lisää myös muita asiantuntija-artikkeleitamme aiheesta:

Hyvinvointipalvelut verkkokaupasta työyhteisölle

Mehiläisen terveyden ja hyvinvoinnin palvelukauppa on kaikille yrityksille avoin verkkopalvelu, joka auttaa löytämään oikeat ja tarpeeseen sopivat palvelut helposti. Palveluita on saatavana koko Suomen kattavasti useilta palveluntuottajilta Mehiläinen mukaan luettuna. Uusi kanava mahdollistaa terveys-, työkyky- sekä työhyvinvointijohtamisen suunnittelun periaatteessa yksittäisen palvelun tasolle. Asiakas voi myös itse ehdottaa preferoimiaan palveluntuottajia / palveluita, jotka Mehiläinen voi tuoda mukaan samaan kanavaan ja osaksi yhteistä kokonaisuutta.

Siirry työhyvinvoinnin palvelukauppaan

Mehiläisen työpsykologit tekevät hyvinvointiohjelmia (First Beat) yksilöille ja ryhmille. Hyvinvointianalyysissa mitataan yksilön kuormitusta ja palautumista ja sen avulla voidaan löytää keinoja palautumisen tukemiseksi. Näin lisätään sekä hyvinvointia että työtehokkuutta.

Työntekijän työhyvinvointi

Työhyvinvointi on osa jokaisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, jossa huomioidaan ihmisen fyysisiä ja psyykkisiä tekijöitä sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa yrityksen menestyksen tiukassakin liiketoimintaympäristössä.

Mehiläinen tarjoaa yrityksille erilaisia tapoja huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista, mutta työntekijä voi huolehtia hyvinvoinnin elementeistä myös itse. Tutustuta henkilöstösi hyvinvoinnin elementteihin

Työhyvinvointi tuo tuottavuutta ja tulosta

Suomalainen työelämä tarvitsee tuottavuuden kasvua. Kokonaisvaltainen työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on välttämätöntä työn tuottavuuden varmistamiseksi. Tutkimusten mukaan hyvinvoivat työntekijät ovat tehokkaampia ja saavat aikaan siten myös parempaa tulosta. Jaksaminen työssä vahvistaa myös muita elämän eri osa-alueita.

  • Tällä hetkellä valtaosa henkilöstöstä on perinteisen työterveyden ulkopuolella. Suurin osa työterveyden resursseista kohdentuu niihin 10 - 20 %:iin työntekijöistä, joilla on usein toistuvia tai pitkiä sairauslomia, kohonnut työkykyriski tai jatkuvaa seurantaa vaativa perussairaus.
  • Mikäli yritysten ja työelämän tuottavuutta halutaan parantaa, tulee toimenpiteitä kohdentaa myös työterveydenhuollon aktiivisten toimenpiteiden ulkopuolelle jääviin työntekijöihin, jotka muodostavat peräti 80 – 90 % henkilöstöstä.

Ota yhteyttä, kerromme lisää ja etsimme yrityksellesi sopivat työhyvinvointipalvelut ja ratkaisut!

Sairauspoissaolojen vähentämisessä ja työkyvyn parantamisessa meillä on hyvä tuloksia. Tutustu!

Read more about occupational wellbeing in English

Läs mer om välbefinnande i arbetet på svenska

Lisää aiheesta