Työterveyden hyvinvointipulssi

Mehiläinen työterveyden hyvinvointipulssi

Hyvinvointipulssi on suunnattu Mehiläisen työterveyshuollon asiakkaille ja se on laadittu Mehiläisen työterveyshuollon ammattilaisten toimesta. Pulssikysely auttaa sinua pohtimaan ja seuraamaan omaa hyvinvointiasi. Voit täyttää kyselyn niin usein kuin haluat. Saat kyselystä välittömän palautteen.

Pulssikyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista.

Kyselyn vastaukset tallentuvat Mehiläisen sähköisten työterveyskyselyiden tietokantaan sekä Mehiläisen potilastietojärjestelmään. Yrityksellesi nimetty työterveyshuollon henkilöstö pääsee katsomaan tuloksia tarvittaessa yksilötasolla ja laatiessaan yrityskohtaisia yhteenvetoja.

Yritykselle voidaan toimittaa yrityskohtaisia yhteenvetotietoja ryhmistä, joissa on vastaajia vähintään 20 per yksikkö (tulossa 2020). Työnantajalle ei luovuteta missään vaiheessa yksilöitävissä olevia tietoja kyselystä eikä kyselyyn vastanneista.

Mikäli haluat, voit jättää kyselyn jälkeen soittopyynnön työterveyshoitajallesi keskustellaksesi hyvinvoinnistasi.

Mehiläinens puls om välbefinnande

Vill du ha en snabb överblick över ditt eget välbefinnande? Fyll i Mehiläinens puls om välbefinnande i MinMehiläinen för att genast se en sammanfattning av dina egna resultat.

Målet med enkäten är att hjälpa dig att fundera över och följa ditt eget välbefinnande. Enkäten om välbefinnande omfattar 16 flervalsfrågor och att besvara dem är frivilligt och kostar inget. Du kan fylla i enkäten när du vill och så ofta du vill. Med hjälp av den får du på några minuter en snabb bedömning av ditt eget välbefinnande. Efter enkäten kan du vid behov lämna en begäran om återuppringning till din egen företagshälsovårdare.

Resultaten är tillgängliga för dig i MinMehiläinen och de sparas också i Mehiläinens patientdatasystem. Den företagshälsovårdspersonal som utsetts för ditt företag har vid behov tillgång till resultaten på individnivå och för att upprätta företagsspecifika sammanfattningar. Mehiläinen kan leverera företagsspecifika sammanfattningar till företaget gällande grupper med minst 20 deltagare per enhet (kommer 2020). Vi överlåter aldrig enkätinformation som kan kopplas till individer eller enskilda deltagare till arbetsgivaren.

Mehiläinen Wellbeing Pulse

Do you want a quick analysis of your wellbeing? Fill in the Mehiläinen Wellbeing Pulse in the OmaMehiläinen service and you will see the results immediately!

The purpose of the health questionnaire is to help you analyse and monitor your wellbeing. The questionnaire consists of 16 multiple choice questions, and taking it is completely free and voluntary. You are welcome to take the questionnaire as often and whenever you like. In just a couple of minutes, you will get a quick analysis of your wellbeing. You can also request your personal occupational health nurse to call you after completing the questionnaire.

The results will remain available in the OmaMehiläinen service and they will be stored in the Mehiläinen patient information system. The occupational health care personnel designated to your company will be able to view the results on an individual level, if necessary, and whenever they create company-wide summaries. Summaries of groups that consist of at least 20 people who have completed the questionnaire can be created for your company (available in 2020). Any personally identifiable information entered in the questionnaire or concerning who has completed the questionnaire will not be disclosed to the employer under any circumstances.