Fästingbett

Ett fästingbett kan vara svårt att skilja från andra insektsbett eller -stick om fästingen inte längre är fäst vid huden. Fästingarnas farliga rykte beror på att de sprider sjukdomar, varav de vanligaste är borrelia och fästingburen encefalit, som man kan skydda sig från med en vaccination mot fästingburen encefalit eller fästingvaccin.

BOKA TID FÖR EN FÄSTINGVACCINATION

Fästingar är inte bara en olägenhet i södra skärgården – du kan bli biten av fästingar vid sjöar och längs kusten av Bottenviken så långt som till Simo och Kemi. Fästingar trivs oftast i fuktiga, lundartade miljöer i strandområden och på hög gräsmark.

Hur kan man förebygga fästingbett?

Det bästa sättet att förebygga fästingbett är att täcka dig med kläder och flitigt utföra fästinginspektioner. Det är bra att bära stövlar, långbenta byxor och en långärmad skjorta när du går i naturen och att dra strumporna över byxbenen. Ljusa kläder gör det enklare att upptäcka fästingar.

Det sig att undersöka förekomsten av fästingar minst en gång per dygn. De som rör sig mycket utomhus bör genomföra en undersökning till och med några gånger om dagen, eftersom infektionsrisken minskar märkbart om man upptäcker fästingen i tid. Vid fästingundersökningen är det tillrådligt att noggrant undersöka ledpunkterna på händer och fötter och området bakom öronen. Man bör också känna genom hårbottnen.

Fästingar förekommer på varma höstar ända fram till november, så det är tillrådligt att fortsätta inspektionerna även efter sommarsäsongen. Fästingar kan transporteras inomhus i hundpäls och överföras till en person, så det är också värt att göra en fästinginspektion efter att hunden har varit utomhus.

BOKA TID FÖR EN FÄSTINGVACCINATION

Fästingbett hos barn?

Vanligtvis hittas fästingbett hos barn i nacken, bakom öronen eller i hårfästet. Hos äldre barn förekommer fästingbett på benen eller armarna.

Läs mer:
Barnens Mehiläinen hjälper till vid hälsofrågor som rör barn

Hur ser ett fästingbett ut?

Fästingen är 1–3 mm vid sina olika utvecklingsstadier, men när den sugit upp blod kan den svälla upp till 10 mm. Även om fästingens tryne är fullt av ”taggar", kan blodmåltiden gå obemärkt förbi, eftersom fästingens saliv utsöndras med bland annat bedövande ämnen.

Symtom vid fästingbett

Ett fästingbett kan vara svårt att upptäcka eller skilja från andra insektsbett om fästingen har lossnat från huden innan bettet upptäcks. När en fästingen biter sig fast i huden uppstår sannolikt en liten rodnad, precis som vid bett av andra insekter. Den här reaktionen kan lindras med antihistamin, till exempel cetrizin.

Det lönar sig att kontrollera huden med några dagars mellanrum efter att du har avlägsnat en fästing eller ett bett har förekommit. Det enklaste sättet att komma ihåg detta är att anteckna var och när fästingen bet sig fast och ta ett foto av punkten. Om det börjar bildas en ring eller ett jämnt rött eksem på huden som sprider sig från bettpunkten med en diameter på över 5 cm finns det en anledning att misstänka borrelia och man bör uppsöka läkare för att få en antibiotikabehandling.

Läs mer:
Fästingbett? Undvik att göra fel, agera snabbt och anteckna var fästingbettet fanns

Att ta bort en fästing från huden – gör så här

Om en fästing har bitit sig fast i huden ska du ta bort den så snabbt som möjligt. Det enklaste sättet att ta bort en fästing är att använda en fästinglasso eller en pincett med tunna ändar för att få ett stadigt grepp om fästingen så nära huden som möjligt.

Borttagning av fästing:

 • Ta ett grepp om fästingen med en fästinglasso eller en pincett med tunna ändar så nära huden som möjligt.
 • Det enklaste sättet att ta bort fästingen är att dra den långsamt och försiktigt i en uppåtgående rörelse. Undvik att vrida eller klämma fästingen. Ibland stannar fästingens snabel kvar i huden, men den lossnar med tiden av sig själv och orsakar vanligtvis inga besvär.
 • Efter att du har tagit bort fästingen kan du ännu rengöra huden med ett desinfekterande medel. Med denna åtgärd minskar du risken för en hudinfektion, men vad gäller förebyggandet av borrelia finns inga bevis på att detta har någon effekt.

Punkkilasso

Smitta orsakade av fästingar

De vanligaste smittorna orsakade av fästingar är borrelia och fästingburen encefalit. Cirkelformade utslag, erythema migrans, som hör samman med borrelia börjar bildas först flera dagar, veckor eller till och med månader efter ett fästingbett.

Det fästingburna encefalitviruset kan smitta genast efter att fästingen har bitit sig fast och därför är en daglig fästingkontroll inte tillräcklig i förebyggande syfte. Det finns ett vaccin mot sjukdomen, TBE, och detta rekommenderas till alla som rör sig på områden med fästingburen encefalit.

BOKA TID FÖR EN FÄSTINGVACCINATION

1. Fästingburen encefalit

I Finland är risken för att drabbas av fästingburen encefalit störst i kustområdena och i närheten av andra större vattendrag. I landskapet Åland är antalet insjuknade, jämfört med internationella förekomster, mycket stort.

Fästingburen encefalit förekommer till exempel:

 • På Åland
 • I Åbolands skärgård
 • I kustområden och öar i Helsingfors, Esbo, Kyrkslätt och Raseborg
 • I miljön kring Lojo sjö
 • I Villmanstrand- och Imatraregionen

Fästingburen encefalit förekommer som enstaka fall även i andra kustområden. Antalet smittade personer är sannolikt märkbart större än antalet bekräftade fall.

Övriga platser i världen där man kan insjukna i fästingburen encefalit:

 • I Stockholms skärgård i Sverige och därifrån söderut, främst längs kusten, även på Gotland och Öland
 • I de baltiska länderna
 • I Ryssland
 • I delar av Centraleuropa och Östeuropa, till exempel i alpområdena i Österrike

Man kan även smittas av fästingburen encefalit via opastöriserad mjölk från kor, getter och får. Det finns skäl att undvika att äta och dricka opastöriserade mjölkprodukter i områden där sjukdomen förekommer.

2. Borrelia

Fästingar kan även sprida borrelia, från Södra och Mellersta Finland ända upp till Uleåborg. Vaccin mot fästingburen encefalit skyddar inte mot borrelia och därför ska också vaccinerade personer skydda sig mot fästingbett. Du bör söka dig till en läkare genast om du märker att du fått ett ringliknande utslag på huden efter att en fästing har bitit dig, eftersom det är ett tecken på borrelia.

BOKA TID FÖR EN FÄSTINGVACCINATION

Vanliga frågor om fästingbett

Hur ser ett fästingbett ut?

Fästingbett kan vara svårt att skilja från andra insektsbett eller -stick om fästingen redan har lossnat från huden. En liten rodnad uppstår sannolikt vid bettstället, precis som vid bett av andra insekter. Om du märker att du fått ett ringliknande utslag på huden, som är en indikation på borrelia, efter att en fästing har bitit dig bör du omedelbart söka dig till en läkare.

BOKA TID FÖR EN FÄSTINGVACCINATION

Hur ser eksemet som orsakats av fästingbettet ut?

Fästingbett kan orsaka en rodnad, precis som andra insektsbett och -sting. Utslag orsakade av ett fästingbett, som tyder på borrelia, sprider sig ringformigt från platsen för bettet eller rodnar jämnt och växer till över fem centimeter.

BOKA TID FÖR EN FÄSTINGVACCINATION

Kliar ett fästingbett?

Fästingbett kan orsaka en rodnad och klia, precis som andra insektsbett och -sting. Den här reaktionen kan lindras med antihistamin, till exempel cetrizin.

BOKA TID FÖR EN FÄSTINGVACCINATION

När ska jag uppsöka läkare efter ett fästingbett?

Om det finns ett tydligt, ringformat utslag på bettstället som sprider sig, bör du söka läkarvård snabbt. Borrelia bör behandlas i ett tidigt skede med antibiotika.

BOKA TID FÖR EN FÄSTINGVACCINATION

Förhindrar fästingvaccin dvs. vaccin mot fästingburen encefalit fästingbett?

Fästingvaccinet stoppar inte fästingbettet, men skyddar mot fästingburen encefalit.

BOKA TID FÖR EN FÄSTINGVACCINATION

Hur kan man förebygga fästingbett?

Det bästa sättet att förhindra fästingbett är att skydda dig själv med kläder när du rör dig i naturen och att utföra regelbundna fästingundersökningar.

BOKA TID FÖR EN FÄSTINGVACCINATION

Hur tar man bort en fästing?

Det enklaste sättet att ta bort en fästing är med en fästinglasso eller en pincett med tunna ändar. Ta tag i fästingen så nära huden som möjligt, dra den långsamt och försiktigt med en uppåtgående rörelse utan att vrida eller klämma. Efter att ha tagit bort fästingen, rengör huden med ett desinfektionsmedel för att minska risken för hudinfektion.

BOKA TID FÖR EN FÄSTINGVACCINATION

Kan husdjur, som en katt eller en hund, sprida fästingar?

Ja, det kan de. Husdjur som rör sig utomhus bör också kontrolleras regelbundet för fästingar.

BOKA TID FÖR EN FÄSTINGVACCINATION

elokuu 2022viikko 32