Fästingvaccin dvs. vaccin mot fästingburen encefalit

Du kan boka tid för vaccination mot fästingburen encefalit via tidsbokningen på nätet eller genom att ringa vårt kundtjänstnummer. Du kan även få vaccinationen utan tidsbokning på de flesta av våra verksamhetsställen. Kontrollera om det på verksamhetsstället finns vaccin genom att ringa Mehiläinens kundtjänst.

Boka tid för fästingvaccination! 

Se vaccinets pris  

Fästingvaccinet skyddar mot fästingburen encefalit – inte mot borrelios

Vaccinet mot fästingburen encefalit (TBE) ger skydd mot virusbaserad fästingburen hjärninflammation. Vaccinet förhindrar omkring nio sjukdomsfall av tio. Vaccinet är viktigt speciellt för personer som vistas flera veckor eller månader på områden där sjukdomen förekommer samt rör sig mycket i naturen. Vaccinet kan ges redan till 1-åringar, men barn under 7 år insjuknar sällan och även då med lindriga symtom. Kunskaperna på området är ändå bristfälliga och även små barn har diagnostiserats med svåra hjärninflammationer orsakade av TBE-virus.

Vaccinet ger inget skydd mot andra fästingburna sjukdomar och skyddar inte heller mot själva fästingen eller att den biter sig fast i huden. Du kan förebygga fästingbett med skyddande kläder och insektmedel som fungerar mot fästingar. Om du trots vaccination får ett ringformat utslag efter ett fästingbett, kan det tyda på borreliainfektion. Då bör du uppsöka läkare utan dröjsmål.

Vaccination mot TBE

Grundskyddet för barn och vuxna omfattar tre doser som ges intramuskulärt. De två första doserna är bra att ta under vintern före fästingsäsongen, med 1–3 månaders mellanrum, och den tredje dosen följande vinter. Ett fullgott skydd uppnås två veckor efter den andra dosen

Om vaccinationerna inleds sent kan man tillämpa kortare vaccinationsintervall för att uppnå ett fullgott skydd snabbare.

Efter den första grundserien med tre doser ges den första boosterdosen vanligtvis efter tre år och de kommande doserna med tio års mellanrum för personer under 50. För 50–60-åringar ges boosterdosen med fem års intervall och för över 60-åringar med tre års intervall.

Fråga mer och boka tid via vår kundtjänst 010 414 00 (0,084 €/min). Mehiläinens kundtjänstcenter betjänar privata kunder varje dag kl. 6–22.

För vem passar TBE-vaccin inte?

En allvarlig äggallergi eller en allvarlig allergisk reaktion efter ett tidigare TBE-vaccindos kan utgöra ett hinder för vaccination. Detta gäller alltså en reaktion på nivån anafylaktisk chock. Vanligtvis går det bra att vaccinera personer med äggallergi.

TBE-vaccinets alternativ

Det finns två olika vaccin, med egna versioner för barn.

TBE-vaccinets biverkningar

Mängden biverkningar är densamma som hos övriga vaccin. De vaccinerade kan uppleva illamående, huvudvärk, trötthet, kortvariga lokala reaktioner, ibland värk i armar och ben samt svullna lymfkörtlar. Feber är ett vanligt symtom speciellt hos små barn och det förekommer främst efter den första vaccindosen.

Läs mer (på finska):

7 fakta om fästingbett
Fästingbett
Borreliainfektion
Insektstick och insektbett – hur lindrar man klådan?

joulukuu 2022viikko 48