Rinnan kyhmyn voi löytää nainen itse tai terveydenhuoltohenkilöstö terveystarkastuksen yhteydessä. Myös seulontamammografian yhteydessä voi tulla esille muutoksia, jotka johtavat jatkotutkimuksiin.

Mammografia ja ultraääni mahdollistavat syövän varhaisen toteamisen

Rinnan kyhmystä otettavat röntgenkuvat näyttävät muutoksen koon ja kudostiiviyden. Muutoksen koon, ääriviivojen, tiiviyden ja mahdollisten kalkkiutumien perusteella voidaan ratkaista, onko kysymyksessä hyvänlaatuinen vai mahdollisesti pahanlaatuinen kasvain. Suurennuskuvilla ja kohdesuurennuskuvilla saadaan lisää tietoa.

Ultraäänitutkimus kuuluu rinnan kyhmyn rutiiniselvitykseen. Ultraäänen avulla voidaan hyvänlaatuinen kysta diagnostisoida, ja tarvittaessa voidaan myös neste poistaa.

Milloin otetaan neulanäyte?

Joskus on kuitenkin mahdotonta röntgen- ja ultraäänitutkimusten perusteella ratkaista, onko kyhmy hyvänlaatuinen vai pahanlaatuinen. Jos seinämä on paksuuntunut tai, jos siinä on paikallinen seinämämuutos, otetaan ohutneula- tai paksuneulanäyte, jotta voitaisiin varmuudella poissulkea tai varmistaa pahanlaatuinen kasvain. Ohutneulanäytteessä saadaan kyhmystä soluja, ns. sytologinen näyte, jossa nähdään joko hyvänlaatuisia tai pahanlaatuisia soluja. Koska neula on hyvin ohut, voidaan ohutneulanäyte ottaa ilman paikallispuudutusta.

Paksuneulanäytteessä käytetään paksumpaa neulaa, ja tällöin saadaan kudospala, ns. histologinen näyte. Histologinen näyte antaa tarkemman ja varmemman diagnoosin. Koska neula on paksumpi, otetaan näyte paikallispuudutuksessa, ja ihoon tehdään pieni viilto. Kumpikin näytteenottotapa on melko yksinkertainen, eikä aiheuta kovin paljon kipuja. Paksuneulanäytteen ottamiseen kuluu kuitenkin enemmän aikaa.

Neulanäytteiden ottaminen voidaan useimmiten tehdä ultraäänen avulla. Mikäli muutos jostakin syystä näkyy huonosti ultraäänessä, otetaan näyte mammografian avulla.

Useimmat kirurgit haluavat paksuneulanäytteen tuloksen ennen leikkausta. Osa kirurgeista tekee leikkauksen ohutneulanäytteen perusteella, mikäli se on selvästi pahanlaatuinen.

Seuranta tärkeää

Rinnan kyhmy vaatii aina täydellisen selvityksen. Pahanlaatuinen kasvain leikataan. Hyvänlaatuinen kasvain voidaan jättää, mutta toisinaan se myös naisen toiveesta poistetaan. Voi olla henkisesti raskasta elää normaalia elämää ja tietää, että rinnassa on kyhmy, vaikkakin hyvänlaatuinen. Harvinaisissa tapauksissa voidaan hyvänlaatuista kyhmyä seurata vuoden välein.

Useimmat rinnan kyhmyt ovat hyvänlaatuisia, mutta koska pahanlaatuisia kasvaimia esiintyy, ovat tutkimukset aina yhtä tarkkoja ja perusteellisia.