Lasten astmatutkimukset

Lasten astmaa tutkivat lasten allergologit ja lastenlääkärit. Lääkärissä selvitetään perusteellisesti

  • oireiden esiintymistä
  • vaikeusastetta
  • tiheyttä
  • kestoa
  • alkamisikää
  • allergiaa ja muita pahentavia tekijöitä sekä
  • merkkejä muista syistä, jotka saattavat aiheuttaa astmankaltaisia oireita.

Lapsen astman tutkiminen

Astmaa voidaan tutkia

Yleisselvityksiin kuuluu usein myös keuhkojen ja poskionteloiden röntgenkuvaus.

Keuhkojen toimintatutkimuksilla keskeinen rooli astman toteamisessa

Keuhkojen toimintatutkimusten avulla tutkitaan keuhkoputkien vaihtelevaa ahtaumaa, joka on tyypillinen piirre astmassa.

Kouluikäisten ja aikuisten astman selvittämiseen soveltuu perinteinen menetelmä, spirometriatutkimus, jossa on keskeistä, että potilas pystyy tekemään riittävän voimakkaita hengitysliikkeitä. Pienempien lasten astman tutkiminen on sen sijaan ollut pitkään haasteellista, koska he eivät osaa puhaltaa spirometriaa. 

- Erityisesti leikki-ikäisille soveltuva oskillometriatutkimus on viime vuosina mullistanut pienten lasten astman diagnostiikan. Oskillometriamittaus tapahtuu rauhallisen lepohengityksen aikana, jolloin se antaa arvokasta tietoa pienen potilaan hengitysteiden tilasta, kertoo Ove Mickelsson. Kun haluamme selvittää, onko lapsella poikkeava keuhkojen toiminta ja hyötyisikö hän astmahoidosta, voidaan oskillometriaan liittää juoksurasituskoe ja keuhkoputkien lääkelaajennuskoe. Oskillometria soveltuu paitsi diagnostiikkaan myös astmatilanteen seurantaan lääkehoidon aikana ja hoidon lopettamisen jälkeen, Mickelsson selvittää.

helmikuu 2023viikko 5