Usein kysyttyä

Tästä löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin Mehiläisen omistus-, rahoitus- ja yritysrakenteesta.

Mehiläistä arvosteltiin verosuunnittelusta vuonna 2010. Mikä on muuttunut viidessä vuodessa?

Mehiläisen omistus-, rahoitus- ja yritysrakennetta on muutettu olennaisesti vuoden 2014 ja 2015 aikana:

1. Mehiläinen on irrotettu ruotsalaisesta Ambea-yhtiöstä, pääkonttori Suomeen.

2. Mehiläisen hallitus ja toimitusjohtaja ovat vaihtuneet.

3. Mehiläiseen on tullut merkittävä suora suomalainen omistus.

4. Mehiläisen yhtiörakennetta on yksinkertaistettu.

5. Mehiläinen on ilmoittanut merkittävistä kotimaisista investoinneista.

6. Mehiläisen maksamat yhteisöverot ovat merkittävästi korkeammat.

Minkälainen on Mehiläisen omistusketju ja yhtiörakenne?

Juridisesti suomalaisen Mehiläisen omistaa AmbeaFinland Group AB, jota hallinnoi AmbeaHolding AB:n kautta Luxemburgiin rekisteröity ActorSCA, jossa päätösvaltaa käyttävät Tritonin ja KKR:nhallinnoimat rahastot.

Vähemmistösijoittajina Mehiläisessä ovat AmbeaFinland Group AB:n kautta myös eläkeyhtiöt Varma ja Ilmarinen, sekä lähes sata suomalaista yksityishenkilöä.

Tritonin ja KKR:nhallinnoimissa rahastoissa sijoittajina on puolestaan kymmeniä eri eläkerahastoja, yleishyödyllisiä säätiöitä ja muita institutionaalisia sijoittajia ympäri maailmaa. Suomesta sijoittajina ovat muun muassa Kuntien Eläkevakuutus (KEVA) ja LähiTapiola vakuutusyhtiö.

Mihin tarvitaan erilaisia kansainvälisiä omistusyhtiöitä suomalaista yhtiötä omistamaan?

Omistusyhtiöitä tarvitaan käytännössä aina, kun listaamattoman yrityksen sijoittajina on lukuisia eri maista tulevia tahoja pääomarahastojen kautta. Omistusyhtiöt ovat useimmiten Luxemburgissa tai vastaavassa maassa, jonka lainsäädäntö soveltuu kansainvälisen rahoituksen keräämisen ja sijoittamiseen. Sijoittajat eivät vältä veroja tätä kautta vaan jokainen sijoittajista on verovelvollinen omassa kotimaassaan oman kotimaansa verolakien mukaisesti. Näin myös Mehiläisen kohdalla.

Mihin Mehiläinen maksaa veronsa, vaikuttaako yhtiörakenne tai kansainväliset sijoittajat omistajina Mehiläisen verojen maksuun?

Mehiläinen Oy on yrityksenä 100 % Suomessa ja 100 % verovelvollinen Suomeen yhteisöveron sekä muiden verojen ja maksujen osalta. Omistusrakenne ei vaikuta tähän millään tavoin. Mehiläinen ei esimerkiksi maksa osakaslainan korkoja tai muita maksuja, jotka eivät olisi markkinaehtoisia tai jotka millään tavoin keinotekoisesti vähentäisivät tulosta Suomessa.

Mihin Mehiläisen omistajat maksavat veronsa, jos joskus sijoituksestaan voittoa saavat?

Mehiläiseen joko suoraan tai rahastojen kautta sijoittaneet yksityis- ja oikeushenkilöt ovat jokainen verovelvollisia oman kotimaansa lakien mukaisesti.

Esimerkki: Jos Mehiläinen jakaa osinkoa tai yhtiö listautuu esimerkiksi pörssiin ja suomalaiselle yksityishenkilölle realisoituu tällaisessa tilanteessa myyntivoitto, on hän näistä pääomatuloista verovelvollinen vain ja ainoastaan Suomessa siitä huolimatta, että hän omisti Mehiläistä välillisesti toisessa maassa olevan omistusyhtiön kautta. Osakkeenomistajan kotimaa siis määrittää verokohtelun, ei omistusyhtiön kotimaa.

Miksi Mehiläisellä on lainoja ja korkokuluja?

Mehiläinen on kasvanut useita vuosia erittäin nopeasti tehden isoja investointeja lääkärikeskusten ja hammaslääkäriasemien toimitiloihin, sekä hoivakoteihin. Olemme investoineet merkittävästi myös lääketieteelliseen teknologiaan, tietojärjestelmiin ja laitteistoihin sekä tehneet kymmeniä pienempiä tai isompia yritysostoja.
Investointeja on rahoitettu paitsi sijoittajilta saaduilla omilla pääomilla ja tulovirralla, myös pankkilainoilla. Lainojen korot ovat markkinaehtoisia.

Voiko ”konserni-avustuksilla” vältellä veroja tai siirtää tuloja ulkomaille? Miksi sellaiset ovat sallittuja Suomessa?

Suomessa verovähennyskelpoisia konserniavustuksia ei voi tehdä muille kuin Suomessa verotettaville yrityksille. Jokainen konserniavustuksena maksettu euro verotetaan saajansa veronalaisena tulona Suomen verotuksessa, joten konserniavustuksella ei voi vältellä verojen maksua Suomessa.

Sen sijaan suomalaisen konsernin sisällä konserniavustuksia saa ja pitääkin jakaa, jotta ei kävisi niin, että konserni joutuisi maksamaan enemmän veroja kuin mitä sen yhteenlaskettu tulos on. Verottaja ei häviä mitään, koska yhden yhtiön veronalainen vähennys on toisen veronalainen tulo. Mehiläinen on käyttänyt konserniavustuksia Suomessa verotettavien yhtiöidensä välillä.

Miksi Mehiläisen maksama yhteisövero oli vuonna 2010 sitten niin pieni suhteessa liikevoittoon?

Siksi koska yhteisöveroa ei lasketa liikevoitosta vaan voitosta ennen veroja, josta on vähennetty yhtiön rahoitukseen liittyvät kulut ja lisätty tulos. Yritys voi olla tappiollinen vaikka liikevoitto olisikin positiivinen, jos sillä (tai samassa konsernissa olevilla yhtiöillä) on paljon esimerkiksi investointeihin ja yritysostoihin liittyvää velkaa ja korkokuluja. Joskus tulosta rasittavat myös kertaluonteiset kulut tai veroja vähentävät aikaisempien vuosien tappiot. Yhteisöveroja pitäisi siis arvioida suhteessa useamman vuoden tulokseen ennen veroja, ei yksittäisen tilikauden liikevoittoon ja huomioida kaikki samaan konserniin kuuluvat yhtiöt Suomessa.

Kysymyksiä ja vastauksia tuloista ja veroista (PDF)

Jaa