Usein kysyttyä

Tästä löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin Mehiläisen omistus-, rahoitus- ja yritysrakenteesta.

Mehiläinen on ollut julkisuudessa keskeneräisestä veroasiasta verottajan kanssa. Mistä oikein on kyse?

Keskeneräinen veroasia liittyy vuoden 2006 omistusrakenteeseen ja ajankohtaan, jolloin ruotsalainen Ambea osti Mehiläisen. Kyseinen omistusrakenne ja tuolloin käytössä olleet verojärjestelyt on purettu vaiheittain vuosien aikana, mutta asian käsittely on edelleen kesken.

Mehiläinen on yrityksenä kokonaisuudessaan Suomessa ja siten verovelvollinen Suomeen sekä yhteisöveron että muiden verojen ja maksujen osalta. Omistusrakenteella ei ole verojen maksuun vaikutuksia.

Mehiläistä arvosteltiin verosuunnittelusta vuonna 2010. Mikä on vuosien aikana muuttunut?

Mehiläisen omistus-, rahoitus- ja yritysrakennetta on muutettu olennaisesti vuoden 2014 ja 2015 aikana:

1. Mehiläinen on irrotettu ruotsalaisesta Ambea-yhtiöstä, pääkonttori Suomeen.

2. Mehiläisen hallitus ja toimitusjohtaja ovat vaihtuneet.

3. Mehiläiseen on tullut merkittävä suora suomalainen omistus.

4. Mehiläisen yhtiörakennetta on yksinkertaistettu.

5. Mehiläinen on ilmoittanut merkittävistä kotimaisista investoinneista.

6. Mehiläisen maksamat yhteisöverot ovat merkittävästi korkeammat.

Mihin Mehiläinen maksaa veronsa, vaikuttaako yhtiörakenne tai kansainväliset sijoittajat omistajina Mehiläisen verojen maksuun?

Mehiläinen Oy on yrityksenä 100 % Suomessa ja 100 % verovelvollinen Suomeen yhteisöveron sekä muiden verojen ja maksujen osalta. Omistusrakenne ei vaikuta tähän millään tavoin. Mehiläinen ei esimerkiksi maksa osakaslainan korkoja tai muita maksuja, jotka eivät olisi markkinaehtoisia tai jotka millään tavoin keinotekoisesti vähentäisivät tulosta Suomessa.

Mihin Mehiläisen omistajat maksavat veronsa, jos joskus sijoituksestaan voittoa saavat?

Mehiläiseen joko suoraan tai rahastojen kautta sijoittaneet yksityis- ja oikeushenkilöt ovat jokainen verovelvollisia oman kotimaansa lakien mukaisesti.

Esimerkki: Jos Mehiläinen jakaa osinkoa tai yhtiö listautuu esimerkiksi pörssiin ja suomalaiselle yksityishenkilölle realisoituu tällaisessa tilanteessa myyntivoitto, on hän näistä pääomatuloista verovelvollinen vain ja ainoastaan Suomessa siitä huolimatta, että hän omisti Mehiläistä välillisesti toisessa maassa olevan omistusyhtiön kautta. Osakkeenomistajan kotimaa siis määrittää verokohtelun, ei omistusyhtiön kotimaa.

Miksi Mehiläisellä on lainoja ja korkokuluja?

Mehiläinen on kasvanut useita vuosia erittäin nopeasti tehden isoja investointeja lääkärikeskusten ja hammaslääkäriasemien toimitiloihin, sekä hoivakoteihin. Olemme investoineet merkittävästi myös lääketieteelliseen teknologiaan, tietojärjestelmiin ja laitteistoihin sekä tehneet kymmeniä pienempiä tai isompia yritysostoja.
Investointeja on rahoitettu paitsi sijoittajilta saaduilla omilla pääomilla ja tulovirralla, myös pankkilainoilla. Lainojen korot ovat markkinaehtoisia.

Voiko ”konserni-avustuksilla” vältellä veroja tai siirtää tuloja ulkomaille? Miksi sellaiset ovat sallittuja Suomessa?

Suomessa verovähennyskelpoisia konserniavustuksia ei voi tehdä muille kuin Suomessa verotettaville yrityksille. Jokainen konserniavustuksena maksettu euro verotetaan saajansa veronalaisena tulona Suomen verotuksessa, joten konserniavustuksella ei voi vältellä verojen maksua Suomessa.

Sen sijaan suomalaisen konsernin sisällä konserniavustuksia saa ja pitääkin jakaa, jotta ei kävisi niin, että konserni joutuisi maksamaan enemmän veroja kuin mitä sen yhteenlaskettu tulos on. Verottaja ei häviä mitään, koska yhden yhtiön veronalainen vähennys on toisen veronalainen tulo. Mehiläinen on käyttänyt konserniavustuksia Suomessa verotettavien yhtiöidensä välillä.

Miksi Mehiläisen maksama yhteisövero oli vuonna 2010 sitten niin pieni suhteessa liikevoittoon?

Siksi koska yhteisöveroa ei lasketa liikevoitosta vaan voitosta ennen veroja, josta on vähennetty yhtiön rahoitukseen liittyvät kulut ja lisätty tulos. Yritys voi olla tappiollinen vaikka liikevoitto olisikin positiivinen, jos sillä (tai samassa konsernissa olevilla yhtiöillä) on paljon esimerkiksi investointeihin ja yritysostoihin liittyvää velkaa ja korkokuluja. Joskus tulosta rasittavat myös kertaluonteiset kulut tai veroja vähentävät aikaisempien vuosien tappiot. Yhteisöveroja pitäisi siis arvioida suhteessa useamman vuoden tulokseen ennen veroja, ei yksittäisen tilikauden liikevoittoon ja huomioida kaikki samaan konserniin kuuluvat yhtiöt Suomessa.