Neuropsykologipalvelut

Neuropsykologimme auttavat neuropsykologisten erityisvaikeuksien arvioimisessa ja kuntoutuksessa.

Mehiläinen Terapiaklinikoiden neuropsykologit tekevät neuropsykologisia tutkimuksia, kuntoutusta ja ohjausta lapsille, nuorille ja aikuisille mm. kehitykseen, oppimiseen, muistiin tai tunteiden hallintaan liittyen. Tarjoamme myös työnohjausta ja koulutusta terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaisille.

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan kokonaisvaltaisesti kognitiivisia toimintoja, oppimista ja käyttäytymistä sekä tarvittaessa mielialaan ja sosiaalisia toimintoja. Tutkimuksessa hyödynnetään tietoa kognitiivisten taitojen tavanomaisesta kehityksestä eri ikävaiheissa. Neuropsykologisessa tutkimuksessa voidaan selvittää tutkittavan vahvuuksia ja vaikeuksia, arvioida tuen ja neuropsykologisen kuntoutuksen tarvetta sekä seurata kognitiivisten toimintojen kehitystä.

Neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita esimerkiksi:

 • Oppimisvaikeuksien arviointiin
 • Neuropsykiatristen häiriöiden (ADHD, autismikirjo, tic-oireilu) arviointiin
 • Neurologisten sairauksien ja vammojen arviointiin sekä sairaudesta mahdollisesti aiheutuneiden muutosten arviointiin
 • Kehityksen seuraamiseen ja mahdollisten poikkeamien selvittämiseen
 • Opiskelu- ja työkyvyn arvioimiseen
 • Kuntoutustarpeen ja toteutuneen kuntoutuksen arvioimiseen
 • Päivähoidossa tai koulussa vaadittavien tukitoimien suunnitteluun

Tutkimus suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin. Tutkimuksessa arvioidaan eri menetelmillä mm. päättelyä, muistia, tarkkaavaisuutta, kielellisiä taitoja ja nähdyn hahmottamista.

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on lieventää aivotoimintojen häiriöstä johtuvia kognitiivisia tai käyttäytymisen haasteita arjessa.

Kuntoutuksella pyritään ylläpitämään tai kohentamaan kuntoutettavan toiminta- ja oppimiskykyä. Toimintakyvyn ongelmat voivat liittyä monenlaisiin kehityksen ja oppimisen vaikeuksiin sekä keskushermoston sairauksiin ja vammoihin. Kuntoutusta voidaan tarvita esimeriksi oppimisvaikeuteen, autismikirjon häiriöön tai ADHD:hen, neurologiseen sairauteen, aivovamman jälkitilaan tai aistivammaan.

Neuropsykologinen kuntoutus voi kohdentua muun muassa kielellisten taitojen, hahmottamisen, muistin, keskittymisen, lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitojen, tunneprosessoinnin sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttamiseen.

Kuntoutuksessa harjoitellaan taitoja, jotka ovat itselle vaikeita ja ohjataan myös hyödyntämään uusia toimintatapoja ja omia vahvuuksia arjessa.

Kuntoutuksessa pyritään luomaan myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistetaan kuntoutettavan opiskelutaitoja. Kuntoutuksessa vahvistetaan myös aina myönteistä minäkuvaa ja pyritään tukemaan psyykkistä hyvinvointia. Neuropsykologinen kuntoutus on osa lääkinnällistä kuntoutusta.

Miten hoitopolku alkaa?

 • Hoitava lääkäri arvioi kuntoutuksen tarpeen, jonka jälkeen voidaan hakea maksusitoumusta esimerkiksi Kelasta , sairaanhoitopiiriltä tai omasta kaupungista/kunnasta.
 • Kelalta voi hakea maksusitoumusta vaativaan neuropsykologiseen kuntoutukseen tai harkinnanvaraiseen neuropsykologiseen kuntoutukseen (yli 16-vuotiaat).
 • Kela edellyttää, että neuropsykologinen kuntoutus mainitaan kuntoutussuunnitelmassa.
 • Neuropsykologiseen kuntoutukseen tai tutkimukseen voi hakeutua myös yksityisesti.

Lue lisää:
Miten haet kuntoutukseen  (Kela)

Miten varaan ajan neuropsykologille?

Neuropsykologimme palvelevat ympäri Suomen. Voit tiedustella ajan varaamisesta soittamalla Mehiläinen Terapiaklinikan asiakaspalveluun 010 414 0900 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (avoinna arkisin klo 8-16) tai soittamalla lähimmälle Mehiläinen Terapiaklinikalle:

Mikä on neuropsykologi?

Tiesitkö, että neuropsykologina voi toimia henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta (PsM, psykologian maisteri) sekä lisäksi jatko-opintoina neuropsykologian erikoispsykologin opinnot.

Lisää aiheesta