Toimintaterapia tukee vuorovaikutusta

Mehiläisen Terapiaklinikoiden toimintaterapia tuo apua ja tukea erityisesti silloin, kun on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä mm. itselle merkityksellisistä ja välttämättömistä toiminnoista.

Olemme auttamassa, jotta jokainen lapsi ja aikuinen saisi olla oman elämänsä aktiivinen toimija – ja voisi vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä sekä hyvinvointiinsa oman tekemisen ja valintojen kautta.

Mihin toimintaterapiasta on hyötyä?

 • Itsestä huolehtimiseen, päivittäisiin toimiin
 • kouluvalmiuksiin, koulunkäyntiin ja opiskeluun
 • työkykyyn
 • vapaa-aikaan ja lepoon
 • leikkiin ja kavereiden kanssa toimimiseen
 • kaupassa käyntiin ja asioimiseen
 • identiteetin löytämiseen, itsenäistymiseen.

Toimintaterapia vahvistaa osa-alueita:

 • sensomotoriikka ja silmä-käsi-yhteistyö
 • karkeamotoriikka ja kehonhallinta
 • oman toiminnan ohjaaminen, oppiminen
 • tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • aistitiedonkäsittely
 • hahmottaminen, ongelmanratkaisu, keskittymiskyky, tarkkaavaisuudensäätely
 • minäkäsitys ja itsetuntemus

Miten varaan ajan toimintaterapiaan?

Mehiläisen Terapiaklinikan toimintaterapeutit palvelevat ympäri Suomen myös etänä. Voit varata ajan terapiaan soittamalla Mehiläisen Terapiaklinikan asiakaspalveluun 010 414 0900 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (avoinna arkisin klo 8-16) tai voit varata ajan toimintaterapiaan suoraan sinulle sopivalta Mehiläisen Terapiaklinikalta. Voit tulla maksusitoumuksella tai ilman.

Voit myös varata ajan Mehiläinen Tutoriksen terapeuteilta  tai Mehiläisen lääkärikeskuksissa työskenteleviltä terapeuteilta soittamalla asiakaspalveluumme 010 414 00 (0,084 €/min).

Kuinka hoitopolku alkaa?

 • Toimintaterapiaan voi saada Kelan , sairaanhoitopiirin tai oman kaupungin/kunnan maksusitoumuksen.
 • Hoitava lääkäri arvioi ennen maksusitoumuksen hakua kuntoutustarpeen ja lähettää asiakkaan tarvittaessa toimintaterapiatutkimuksiin. Sitoumuksen saaminen edellyttää, että toimintaterapia lukee asiakkaan kuntoutussuunnitelmassa.
 • Terapiaan voi hakeutua myös yksityisesti tai vakuutuksen kautta.

Lue lisää:
Miten haet kuntoutukseen  (Kela)

Toimintaterapia rohkaisee ja tukee

Toimintaterapia rohkaisee ihmistä olemaan oman elämänsä aktiivinen toimija. Se on vuorovaikutukseen ja toiminnan terapeuttisuuteen perustuvaa kuntoutusta. Siihen kuuluu myös yhteistyö asiakkaan perheen ja verkostojen kanssa. Toimintaterapian tavoitteena on tukea omatoimisuutta, osallisuutta, lasten kokonaisvaltaista kehitystä, nuorten itsenäistymistä ja aikuisten täysipainoista arkea.

Mehiläisen Terapiaklinikan toimintaterapeutit kuntouttavat asiakkaita yksilöllisesti ja ohjaavat kuntoutusryhmiä. Terapia toteutuu joko vastaanotolla tai asiakkaan omassa ympäristössä, kuten päiväkodissa, koulussa tai kotona. Aikuisten toimintaterapia voi keskittyä myös työkyvyn ja vapaa-ajan toimintojen tukemiseen. Tutustu myös eläinavusteiseen kuntoutukseen. 

SI-terapia auttaa aistitiedon käsittelyssä

SI-terapiaa, Sensorisen integraation (SI) menetelmää käytetään silloin, kun lapsella on vaikeuksia aistitiedon käsittelyssä eli oman kehon ja sen toiminnan hahmottamisessa. SI-terapiassa vahvistetaan sensomotorisia valmiuksia niin, että tuntoaistimukset ja motoriikka saadaan parempaan yhteistyöhön keskenään. Harjoituksissa keskeistä on itseohjautuvuus ja aktiivinen toiminta aistirikastetussa ympäristössä.

Lue lisää SI-terapiasta  (SITY)

Arviointijaksolla syntyy terapiasuunnitelma

Terapiajakson alussa tehdään asiakkaalle yksilöllinen terapiasuunnitelma. Se syntyy 3–5 kerran arviointijaksolla, jonka aikana kartoitetaan kehityksen eri osa-alueita, kuten karkea- ja hienomotoriikkaa, silmän ja käden yhteistyötä, hahmottamista, keskittymistä ja tarkkaavaisuutta, päivittäisiä toimintoja (esim. pukeutuminen, keittiötoiminnot, asiointi) sekä vuorovaikutustaitoja. Kun arvioinnin tekee SI-terapeutti, voidaan kartoittaa myös mahdollisia pulmia aistitiedon käsittelyssä. Lue lisää toimintaterapia-arviosta. 

Mikä on toimintaterapeutti?

Toimintaterapeutti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on toimintaterapeutin ammattitutkinto ja oikeus käyttää Valviran myöntämää toimintaterapeutti (AMK) -ammattinimikettä. Sensorisen integraation terapiaa eli SI-terapiaa voivat antaa vain kyseiseen menetelmään erikoistumiskoulutuksen saaneet terapeutit.

Asiantuntijana artikkelissa toimintaterapeutti Sirpa Puolakka.

Lisää aiheesta