Puheterapia-arvio

Puheterapia-arvio selventää tilannetta, jos lapsen puheen, kielen, kommunikoinnin tai syömistaitojen kehitys huolettaa. Aikuisille tutkimus voidaan tehdä esimerkiksi äänen oireiluun, änkytykseen, sairauteen tai vammautumiseen liittyvien ongelmien takia. Kaiken ikäisille lausunnosta on hyötyä, sillä se johdattaa oikealle kuntoutuspolulle.

Mitä puheterapia-arviossa tutkitaan?

 • artikulaatiota
 • äänteellistä kehitystä
 • syömistä ja nielemistä
 • äänenkäyttöä
 • puheen sujuvuutta
 • suun alueen ja puheen tuoton motoriikkaa
 • kielen ymmärtämisen taitoa
 • taivutusmuotojen ja lauserakenteiden hallintaa
 • sanavarastoa
 • kielellistä päättelyä
 • käsitteiden hallintaa
 • kerrontataitoja
 • lukemista ja kirjoittamista
 • vuorovaikutustaitoja
 • kommunikointikykyä
 • kommunikointikeinoja

Miten varaan ajan puheterapia-arvioon?

Puheterapia-arvioon ei tarvita lääkärin lähetettä. Voit varata ajan terapiaan soittamalla Mehiläisen Terapiaklinikan asiakaspalveluun 010 414 0900 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (avoinna arkisin klo 8-16) tai voit olla yhteydessä Mehiläisen Terapiaklinikkaan:

Joissain tilanteissa voit hakea maksusitoumusta vakuutusyhtiöltäsi. Tarjoamme tutkimuksia palvelupaketteina myös kunnille, kouluille ja hoitolaitoksille.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tai harkinnanvaraisen kuntoutuksen asiakkaana voit varata ajan hoitavalle lääkärille, joka arvioi kuntoutuksen tarpeen, jonka jälkeen maksusitoumusta haetaan Kelasta. Kuntoutuksen aloittamisen edellytys on, että kuntoutussuunnitelmassa on mainittu puheterapia ja hoitokertojen määrä.

Maksusitoumuksen saavuttua ole yhteydessä Mehiläisen Terapiaklinikan aluetoimistoon, asiakaspalveluumme tai suoraan terapeutteihimme.

Lue lisää:
Miten haet kuntoutukseen  (KELA)

Mikä on puheterapia-arvio?

Puheterapian tarvetta arvioidaan haastattelun, havainnoinnin sekä erilaisten testien ja kyselylomakkeiden avulla. Asiakkaan ikä ja tilanne huomioiden selvitetään puheen, kielen ja kommunikoinnin taitoa ja kehitystä sekä haasteiden vaikutuksia arkeen. Arviointijakso sisältää yleensä 1–3 tapaamista, joiden aikana puheterapeutti pyrkii luomaan asiakkaan tilanteesta mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan.

Miten arvioon kannattaa valmistautua?

Arvio toteutetaan joko Mehiläinen Terapiaklinikan tiloissa tai asiakkaan lähiympäristössä, kuten koulussa. Tapaamiseen ei tarvitse varsinaisesti valmistautua, mutta tutkimukseen kannattaa tulla levänneenä, jotta taidoista saadaan realistinen kuva. Lapset ja nuoret tulevat arvioon huoltajan kanssa. Aikuiset voivat tulla yksin tai läheisen kanssa. Lausunnot ja muut tiedot mahdollisista aikaisemmista tutkimuksista kannattaa ottaa mukaan.

Mitä puheterapia-arvion jälkeen tapahtuu?

Tutkimusjakson jälkeen puheterapeutti kirjoittaa yhteenvedon, jossa hän arvioi asiakkaan terapian tarpeen sekä suosittelee muita mahdollisia tukitoimia tai lisätutkimuksia. Arviointi toimii jatkossa pohjana puheterapeutin kuntoutukselle ja auttaa taitojen kehityksen seurannassa. Tutkimuksiin voi sisältyä myös konsultaatiokäyntejä esimerkiksi koululla tai päiväkodissa.

Lisää aiheesta